• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • BASF – rezultatele financiare pe 2023 și previziuni pentru 2024

  Oana Timar -

  Într-un mediu de piață modelat de incertitudine economică, în anul de afaceri 2023 Grupul BASF a raportat vânzări de 68,9 miliarde EUR, comparativ cu 87,3 miliarde EUR în anul precedent. Această evoluție a vânzărilor a fost determinată în principal de prețurile și volumele considerabil mai mici. Prețurile mai scăzute ale materiilor prime, în special, au condus la prețuri mai scăzute în aproape toate segmentele. Volumul vânzărilor a scăzut în toate segmentele, ca urmare a cererii slabe din partea multor industrii cliente. Cu toate acestea, BASF a demonstrat putere economică, cu fluxuri de numerar din activitățile operaționale în creștere cu 5,2% de la un an la altul, ajungând la 8,1 miliarde EUR.

  Compania a publicat deja datele preliminare pentru întregul an 2023 pe 19 ianuarie 2024. Dr. Martin Brudermüller, Președintele Consiliului Director Executiv al BASF, și Dr. Dirk Elvermann, Director Financiar, au prezentat în detaliu evoluția business-ului în 2023 și au anunțat un alt program pentru platforma de producție de la Ludwigshafen, cu economii de costuri suplimentare, anuale, de 1 miliard EUR, până la sfârșitul anului 2026. Acesta se adaugă programului de economisire a costurilor existent în unitățile de non-producție, cu accent pe Europa, și adaptării structurilor de producție din Ludwigshafen.

  Evoluția veniturilor Grupului BASF în 2023

  Profitul înainte de impozite și dobânzi (EBIT) excluzând cheltuielile excepționale s-a ridicat, în anul de afaceri 2023, la 3,8 miliarde EUR; scăderea de 3,1 miliarde EUR în comparație cu anul precedent s-a datorat, în primul rând, unei contribuții considerabil mai mici la venituri din partea segmentelor Produse chimice și Materiale. EBIT excluzând cheltuielile excepționale a scăzut în segmentul Produse chimice, în primul rând din cauza marjelor și volumelor reduse, precum și a contribuțiilor mai mici din participațiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență. Câștigurile au scăzut în segmentul Materiale, în mare parte ca urmare a scăderii marjelor de poliamidă și amoniac. În segmentele Nutriție și îngrijire și Soluții industriale, EBIT excluzând cheltuielile excepționale a fost considerabil sub rezultatele anului anterior, în principal ca urmare a unor volume și marje mai mici. În schimb, segmentul Soluții Agricole a avut un EBIT excluzând cheltuielile excepționale în creștere puternică, în primul rând ca urmare a creșterilor de preț și a primirii unei plăți unice. Creșterea ușoară a veniturilor din segmentul Tehnologii de suprafață a fost atribuită EBIT-ului excluzând cheltuielile excepționale, care a fost considerabil mai mare, al diviziei Tehnologii de acoperire, datorită creșterilor de preț și de volum, care au compensat scăderea semnificativă a veniturilor diviziei de Catalizatori. EBIT excluzând cheltuielile excepționale atribuibil diviziei Altele s-a îmbunătățit considerabil, în principal ca urmare a veniturilor mai mari din alte afaceri și a costurilor mai mici de cercetare corporativă.

  BASF a raportat un EBIT de 2,2 miliarde EUR în 2023; scăderea abruptă în comparație cu anul precedent s-a datorat, în principal, cheltuielilor excepționale în valoare de minus 1,6 miliarde EUR. Cheltuielile excepționale au rezultat, în special, din deprecieri în valoare de aproximativ 1,1 miliarde EUR.

  Acestea au cuprins deprecieri ale imobilizărilor corporale din segmentele Tehnologii de suprafață și Soluții agricole și ale imobilizărilor corporale și necorporale din segmentul Materiale.

  EBITDA înainte de cheltuielile excepționale a avut, în 2023, valoarea de 7,7 miliarde EUR, cu 3,1 miliarde EUR sub anul 2022. EBITDA a scăzut cu 3,6 miliarde EUR, până la 7,2 miliarde EUR. Venitul net a crescut cu 852 milioane EUR până la 225 milioane EUR, comparativ cu minus 627 milioane EUR în 2022.

  Fluxul de numerar al Grupului BASF în 2023 și indicatorii financiari cheie la 31 decembrie 2023

  Fluxurile de numerar din activitățile de exploatare s-au ridicat la 8,1 miliarde EUR pentru întregul an 2023, comparativ cu 7,7 miliarde EUR în anul precedent. Această îmbunătățire s-a datorat, în primul rând, intrărilor de numerar din capitalul de lucru net. Numai reducerea stocurilor în 2023 a eliberat numerar în valoare de 1,9 miliarde EUR. Fluxul de numerar disponibil, rămas după deducerea plăților efectuate pentru imobilizările corporale și necorporale din fluxurile de numerar din activități de exploatare, s-a ridicat la 2,7 miliarde EUR, în 2023, față de 3,3 miliarde EUR în anul precedent.

  Datoria netă în valoare de 16,6 miliarde EUR, la 31 decembrie 2023, era apropiată de nivelul de la finalul anului precedent, de 16,3 miliarde EUR. Rata capitalurilor proprii de 47,3%, la sfârșitul anului 2023, aproape a egalat procentul de 48,4% din 31 decembrie 2022. „Rata capitalurilor proprii foarte solidă și performanța puternică a numerarului sunt dovada continuității puterii financiare a BASF, chiar și în vremuri dificile”, a spus Elvermann.

  Valoare propusă a dividendelor de 3,40 euro per acțiune

  Un dividend în valoare de 3,40 EUR pe acțiune, egal cu nivelul anului anterior, va fi propus Adunării Anuale a Acționarilor, reprezentând o plată de 3 miliarde EUR către acționarii BASF SE. Odată cu dividendul propus, acțiunea BASF oferă un randament ridicat de dividende de 7%, pe baza prețului acțiunilor de la sfârșitul anului 2023. BASF face parte din indicele acțiunilor DivDAX, care conține cele 15 companii cu cel mai mare randament al dividendelor din DAX 40.

  Câștigurile platformei de producție Ludwigshafen slăbesc și mai mult în 2023

  În 2023, într-un mediu de piață extrem de dificil, cu cerere scăzută, EBIT excluzând cheltuielile excepționale a scăzut cu procente de două cifre în toate regiunile. „În termeni absoluti, totuși, echipele noastre au adus o contribuție pozitivă la câștiguri în toate țările semnificative – cu excepția Germaniei”, a spus Brudermüller. Rezultatele din Germania au avut de suferit din cauza câștigurilor substanțial negative la cea mai mare platformă de producție din Ludwigshafen. Există două motive principale pentru aceasta: mediul cu o temporară cerere scăzută afectează dezvoltarea volumului atât în afacerile din tip upstream, cât și pe cele tip downstream. Apoi, costurile de producție mai ridicate din cauza prețurilor structural mai ridicate la energie îngreunează suplimentar afacerile tip upstream.

  Brudermüller: „Pe de o parte, această situație demonstrează competitivitatea ridicată și sănătatea Grupului BASF în condiții dificile la nivel global. Pe de altă parte, câștigurile negative de la amplasamentul nostru Ludwigshafen arată nevoia urgentă de acțiuni decisive suplimentare pentru a ne îmbunătăți competitivitatea.”

  În Grupul BASF lucrează peste 112.000 de persoane la nivel mondial

  Programul de economisire a costurilor a fost deja inițiat în 2022

  În octombrie 2022, BASF a fost una dintre primele companii chimice care a inițiat un program semnificativ de reducere a costurilor. Și în februarie 2023, compania a lansat un set de măsuri concrete pentru a economisi costurile în zonele de non-producție din Europa și pentru a adapta structurile de producție de la unitatea Ludwigshafen. După cum s-a confirmat în raportul BASF din al treilea trimestru 2023, se preconizează că economiile de costuri totale anuale, din toate măsurile anunțate anterior, vor ajunge la 1,1 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2026. O rată anuală de reducere a costurilor de aproximativ 600 milioane EUR a fost deja atinsă până la sfârșitul anului 2023. Măsurile anunțate în octombrie 2022 și februarie 2023 vor genera alte 500 de milioane de euro ca economii anuale de costuri până la sfârșitul anului 2026.

  Măsuri suplimentare necesare la amplasamentul Ludwigshafen

  Cu un program suplimentar de economisire a costurilor, se preconizează reducerea costurilor la locația Ludwigshafen cu încă 1 miliard de euro anual, până la sfârșitul lui 2026. Programul va genera economii de costuri atât în zonele de producție, cât și în cele de non-producție. Costurile fixe vor fi reduse prin creșterea eficienței în structurile companiei și prin adaptarea capacităților de producție la nevoile pieței. Mai mult, compania își propune să reducă semnificativ costurile variabile prin reproiectarea proceselor. Brudermüller: „Prin urmare, programul va duce, din păcate, și la reduceri suplimentare de locuri de muncă.” Detaliile sunt în curs de elaborare. Reprezentanții angajaților vor fi în continuare implicați îndeaproape în acest proces.

  Pe lângă reducerile de costuri necesare, BASF va face tot posibilul pentru a crește din nou semnificativ ratele de utilizare a activelor sale competitive din Ludwigshafen. Pentru a genera astfel câștiguri solide, compania are nevoie de marje de contribuție suplimentare de la nivelurile normale de utilizare a fabricii. La locația Ludwigshafen, fabricile tip upstream din segmentele Produse chimice și Materiale, în special, funcționează în prezent la rate de utilizare considerabil sub nivelurile normale.

  În paralel cu acest program pe termen scurt, Consiliul de Administrație va actualiza poziționarea pe termen lung a unității Ludwigshafen. Obiectivul pentru amplasamentul principal din Ludwigshafen va fi prezentat în a doua jumătate a anului 2024. Acesta va reflecta atât cadrul de reglementare, cât și realitățile schimbate ale pieței din Europa și Germania.

  Brudermüller: „Echipa Consiliului de administrație va rămâne ferm angajată față de amplasamentul Ludwigshafen. Dorim să dezvoltăm Ludwigshafen în principala locație de producție chimică cu emisii scăzute de CO2, cu profitabilitate și sustenabilitate ridicate. Ne vom concentra ca Ludwigshafen să rămână furnizor al pieței europene și partener de primă intenție al clienților noștri. Pentru a realiza acest obiectiv, este esențial să implementăm programul în mod consecvent și cât mai repede posibil. În același timp, ne conducem în mod sistematic afacerile în acele regiuni ale lumii care cresc mai dinamic și oferă condiții atractive pentru investiții”

  Previziunile Grupului BASF pentru 2024

  BASF se așteaptă ca încetinirea progresului economic global din 2023 să continue în 2024. Creșterea economică globală este de așteptat să se accelereze mai târziu în cursul anului, ceea ce înseamnă că BASF se așteaptă ca economia globală să crească cu 2,3% per total, în 2024 (2023: plus 2,6%). În Europa, prețurile relativ ridicate la energie și condițiile-cadru nefavorabile pentru crearea de valoare industrială continuă să încetinească dezvoltarea economică.

  BASF presupune, de asemenea, că producția industrială globală se va extinde probabil cu 2,2% per total (2023: plus 1,4%). Producția chimică globală este de așteptat să crească mai rapid în 2024, cu 2,7% (2023: plus 1,7%). Acest lucru va fi determinat în primul rând de creșterea preconizată a industriei chimice chineze. Planificarea BASF presupune un preț mediu al petrolului de 80 de dolari per baril (Brent) și un curs de schimb de 1,10 dolari per euro.

  Grupul BASF se așteaptă ca EBITDA înainte de cheltuielile excepționale să crească între 8 și 8,6 miliarde EUR în 2024 (2023: 7,7 miliarde EUR). BASF estimează că fluxul de numerar disponibil al Grupului va fi între 0,1 și 0,6 miliarde EUR (2023: 2,7 miliarde EUR). Aceasta se bazează pe fluxurile de numerar așteptate din activitățile de exploatare între 6,6 și 7,1 miliarde EUR, minus plățile estimate efectuate pentru imobilizările corporale și necorporale, în valoare de 6,5 miliarde EUR. Fluxul ridicat de numerar legat de investiții se datorează în principal investițiilor în noul site Verbund din China, care va atinge apogeul în 2024, apoi va scădea în anii următori.

  Se estimează că în 2024, emisiile de CO2 vor fi între 16,7 și 17,7 milioane de tone metrice (2023: 16,9 milioane de tone metrice). Comparativ cu anul precedent, compania anticipează emisii suplimentare de la volumele de producție mai mari, pe baza cererii în creștere. BASF va contracara această creștere prin măsuri specifice de reducere a emisiilor, cum ar fi creșterea eficienței energetice și optimizarea proceselor, precum și continuarea trecerii la electricitate din energii regenerabile.

  Grupul BASF – peste 112.000 de angajați

  Compania BASF combină succesul economic cu protecția mediului și responsabilitatea socială. ”Peste 112.000 de angajați din Grupul BASF contribuie la succesul clienților noștri în aproape toate sectoarele și aproape în fiecare țară din lume. Portofoliul nostru este organizat în șase segmente: Produse chimice, Materiale, Soluții industriale, Tehnologii de suprafață, Nutriție și îngrijire și Soluții agricole. BASF a generat vânzări de 68,9 miliarde de euro în 2023. Acțiunile BASF sunt tranzacționate la bursa din Frankfurt (BAS) și sub formă de certificat de depozit american (BASFY) din SUA”, se arată în descrierea companiei.


  Te-ar mai putea interesa

  Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați Fermierii afectați de secetă vor fi despăgubiți. Ministrul Barbu: Cuantum între 200 și 250 euro/ha

  Ultimele știri

  Sprijin pentru micii producători! DAJ Giurgiu redeschide piața volantă! Terenuri agricole vândute cu 10.000 euro/ha pentru construirea unui parc fotovoltaic Egiptul și Algeria – achiziții masive de grâu din Rusia, Ucraina și Bulgaria