• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Bani în plus la subvenția APIA. Lista plăților-bonus la hectar și animale

  Oana Timar -

  Listă plăți bonus la hectar și animale prin plăți compensatorii. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că în anul 2023 a început implementarea Planului Strategic (PS) PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)8783. În prezent, se aplică versiunea 5.0 a PS PAC 2023-2027. În paralel, continuă implementarea angajamentelor din PNDR 2014-2020, până la finalizarea perioadei de programare.

  Schemele de sprijin compensatoriu de mediu și climă și pentru care fermierii pot solicita plăți în anul 2024 sunt:

  PNDR 2014 – 2020 angajamente în desfășurare:
  Măsura 10 – agro-mediu și climă (M.10);
  Măsura 11 – agricultura ecologică (M.11) sub-măsura 11.2 – sprijin pentru menținerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică;
  Măsura 11 – agricultura ecologică (M.11) sub-măsura 11.1 – sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică.

  PS 2023 – 2027:
  Intervenția DR-01 – Agro-mediu și climă pe pajiști permanente (DR-01);
  Intervenția DR-02 – Agro-mediu și climă pe terenuri arabile (DR-02);
  Intervenția DR-03 – Agro-mediu și climă – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon (DR-03);
  Intervenția DR 04 – Agricultură ecologică – conversie (DR-04);
  Intervenția DR-05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării (DR-05);
  Intervenția DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – zona montană (DR-09 – ANC ZM);
  Intervenția DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative (DR-10 – ANC SEMN);
  Intervenția DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice (DR-11 – ANC SPEC).

  Citiți și: Rotația culturilor la subvenția APIA. Cum se aplică GAEC 7 în fermele cu peste 10 ha

  Lista cu plăți bonus la APIA

  Ce angajamente noi se pot încheia

  În campania 2024 nu vor putea fi deschise angajamente noi în cadrul M.10 și M11 dar continuă să se desfășoare angajamentele asumate anterior anului 2024 respectiv:
  – pentru o perioadă de 5 ani în cazul angajamentelor asumate în anul 2020;
  – pentru o perioadă de 5 ani pentru pachetele 7, 8 și 10 în cazul angajamentelor asumate în anii 2020, 2021, 2022 și 2023;
  – pentru o perioadă de 2 ani pentru culturi anuale sau 3 ani pentru culturi permanente în cazul angajamentelor aferente sM.11.1 – sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică. După încheierea perioadei de angajament, beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv;
  – pentru o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul angajamentelor asumate în anul 2020 (sM.11.2).

  În campania 2024, solicitanții de plăți compensatorii M10 pot accesa clauza de revizuire prin care pot renunta la angajamentele asumate și aflate în desfășurare (nu acceptă modificarea cerințelor de bază aplicabile respectivului angajament). Urmare accesării clauzei de revizuire, angajamentele se închid fără recuperare și fără solicitarea rambursării sumelor primite anterior.

  Citiți și: Termen limită la APIA pentru fermierii care vor subvenții pe hectar și animale

  Sumele care se plătesc la măsurile compensatorii

  1 Intervenția DR-01 – Agro-mediu şi climă pe pajiști permanente din PS 2023-2027:
  ● Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)
  Varianta 1.1/ Varianta 1.2/ Varianta 1.3 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)/ lucrări manuale pe pajişti cu înaltă valoare naturală/lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti cu înaltă valoare naturală – 142€/ha/an / 242 €/ha/an / 163 €/ha/an.
  ● Pachetul 3.1 – pajiști importante pentru Crex crex
  Varianta 3.1.1/ Varianta 3.1.2 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex/lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 €/ha/an / 231€/ha/an
  ● Pachetul 3.2 – pajiști importante Lanius minor și Falco vespertinus
  Varianta 3.2.1/ Varianta 3.2.2 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus/ lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159€/ha/an / 80€/ha/an
  ● Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  Varianta 6.1/ Varianta 6.2 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) / lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp)
  ● Pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina)
  Varianta 9.2.1/ Varianta 9.2.2 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) / lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina – 410 €/ha/an / 331 €/ha/an

  2 Intervenția DR-02 – Agro-mediu și climă pe terenuri arabile din PS 2023-2027:
  ● Pachetul 4 – culturi verzi – 128 €/ha/an
  ● Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 105 €/ha/an
  ● Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) – 93 €/ha/an
  ● Pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) – 151 €/ha/an
  ● Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 €/ha/an

  3 Intervenția DR-03 Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

  4 Intervenția DR – 04 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică (DR-04) din PS 2023-2027:
  ● Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
  Varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027)
  Varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027)

  5 Intervenția DR – 05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării (DR-05) din PS 2023-2027:
  ● Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică:
  Varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027)
  Varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027).

  6 Intervenția DR-09-Zone afectate de constrângeri naturale-ZM din PS 2023-2027,

  7 Intervenția DR-10- Zone afectate de constrângeri naturale semnificative – SEMN din PS 2023-2027,

  8 Intervenția DR-11-Zone afectate de constrângeri naturale specifice-SPEC din PS 2023-2027.

  9 Măsura 10 (M.10) – Agro-mediu şi climă (M.10)-PNDR 2014-2020:
  ● Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) – 142 €/ha/an
  ● Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1)
  Varianta 2.1 / varianta 2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe – 100 €/ha/an / 21
  €/ha/an
  ● Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări
  a) sub-pachetul 3.1 – Crex crex
  varianta 3.1.1 / varianta 3.1.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 €/ha/an / 231
  €/ha/an
  b) sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus
  varianta 3.2.1 / varianta 3.2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus – 159 €/ha/an / 80 €/ha/an
  ● Pachetul 4 – culturi verzi – 128 €/ha/an
  ● Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 €/ha/an
  ● Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  varianta 6.1 / varianta 6.2 – lucrări manuale / cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 €/ha/an /
  331 €/ha/an
  ● Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 €/ha/an
  ● Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.
  Ovine – 87 €/UVM/an
  Caprine – 40 €/UVM/an
  Bovine – taurine și bubaline – 200 €/UVM/an
  Ecvidee – 200 €/UVM/an
  Porcine – 176 €/UVM/an.
  ● Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina)
  a) sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică – 200 €/ha/an
  b) sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică:
  varianta 9.2.1 / varianta 9.2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila ţipătoare mică – 269
  €/ha/an / 190 €/ha/an
  ● Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 €/ha/an
  ● Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)
  a) sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie
  varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 €/ha/an – varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie pe
  teren arabil – 100 €/ha/an
  b) sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie varianta 11.2.1 / varianta 11.2.2 / varianta 11.2.3 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare / cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie – 269 €/ha/an / 190 €/ha/an / 169 €/ha/an

  10 Măsura 11 (M.11) – Agricultura ecologică (M.11)- PNDR 2014-2020:

  a. Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
  ● Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) – 293 €/ha/an
  ● Pachetul 2 – legume – 500 €/ha/an
  ● Pachetul 3 – livezi – 620 €/ha/an
  ● Pachetul 4 – vii – 530 €/ha/an
  ● Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 365 €/ha/an
  ● Pachetul 6 – pajiști permanente
  varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10) – 143 €/ha/an
  varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 39 €/ha/an

  b. Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică
  ● Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) – 218 €/ha/an
  ● Pachetul 2 – legume – 431 €/ha/an
  ● Pachetul 3 – livezi – 442 €/ha/an
  ● Pachetul 4 – vii – 479 €/ha/an
  ● Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 350 €/ha/an
  ● Pachetul 6 – pajiști permanente:
  varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10) – 129 €/ha/an
  varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 73 €/ha/an


  Te-ar mai putea interesa

  Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Plantare castraveți: perioade, distanțe între răsaduri Cum va fi vremea în această săptămână. Anunț de la șefa ANM

  Ultimele știri

  Comisia Europeană ne trântește ușa în nas: Nu există temei juridic pentru utilizarea neonicotinoidelor! Seceta – subiect fierbinte la Bruxelles. România a cerut Comisiei Europene măsuri concrete pentru fermieri O familie de oieri își vinde produsele prin propriile magazine. Cel mai cerut este cotletul de berbecuț