• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Tot ce trebuie să știi despre atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Legea, în vigoare de MÂINE, 1 mai!

  agrointeligenta.ro -

  În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglemantare a pieţei produselor din sectorul agricol, Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicate din agricultură, constituite potrivit legii, organizate la nivel local şi judeţean şi înregistrate la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor.

  Pentru autorităţile administraţiei locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă, atribuţiile privind eliberarea Atestatului de producător se duc la îndeplinire de către entităţile mandatate în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau după caz, de către Consiliile judeţene.

  Faţă de prevederile de mai sus, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin adresa nr. 158733 din 31.03.2015, comunică faptul că entităţile teritoriale stabilite în acest scop sunt direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv Direcţia pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud.

  Producătorii agricoli persoane fizice care doresc să își vândă produsele obținute în gospodăria proprie trebuie să elibereze cumpărătorilor unele documente asimilabile unor chitanțe. Aceștia sunt obligați să dețină şi un atestat de producător, care înlocuieşte certificatul de producător. Cei care nu vor respecta aceste reguli riscă amenzi de până la 22.500 lei.

  Producătorii agricoli persoane fizice care vor să comercializeze produse agricole vor trebui, mai întâi, să obțină atestatul de producător, în locul certificatului de producător. Atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, și care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică. Acest document cuprinde numele și prenumele producătorului agricol, precum și denumirea produselor și suprafata de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria.

  Atestatul de producător este valabil un an calendaristic de la data emiterii şi este vizat semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, după caz.

  Documentul se eliberează, la cerere, persoanelor fizice, după ce autoritățile verifică, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi pe baza celor din teren, dacă există suprafețele de teren, respectiv efectivele de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.

  Ulterior, primarul eliberează atestatul de producător în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/ patronale/ sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii și organizate la nivel local și județean.

  Certificatele emise în temeiul HG nr. 661/2001 pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014, adică până la data de 1 mai 2015.

  Agricultorii persoane fizice care au atestat de producător vor putea să vândă produsele obținute în ferma /gospodăria proprie fie în piață, fie altor comercianți, însă vor trebui să aibă și un Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.

  Acest carnet de comercializare este documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amanuntul a produselor agricole obținute în ferma/ gospodăria proprie.

  Vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare este interzisă. Carnetul de comercializare se va utiliza exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum și pentru produse apicole.

  La fel ca atestatul de producător, și carnetul de comercializare se va elibera la cerere de către primarul pe a cărui rază de competență se află terenul/ferma/gospodăria în care se obțin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, dar după verificarea existenței atestatului de producător, precum și după verificarea faptică în teren a existenței produsului/produselor supuse comercializarii, se mentionează în noile reglementări.

  Prima filă din acest carnet va conține date privind identitatea producătorului agricol ca titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/afinilor de gradul I. De asemenea, vor fi incluse și informații privind suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte producțiile estimate a fi destinate comercializării. Aceasta filă va fi semnată de primar și va rămâne nedetașabilă.

  Carnetul de comercializare a produselor va funcționa practic precum un chitanțier. Concret, atunci când vor vinde produse, în orice cantitate și structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, agricultorii vor utiliza filele din acest carnet, după cum urmează:
  – primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
  – al doilea exemplar se pastrează de vânzător;
  – al treilea exemplar se păstrează la carnet

  Excepție de la aceste prevederi o reprezintă situația în care vânzarea se va desfășura în piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante. În aceste situații, producătorii agricoli vor fi obligați să înscrie, la sfârșitul fiecărei zile, într-o filă corespunzătoare, produsele agricole și cantitățile totale vândute în ziua respectivă.

  Totodată, carnetele utilizate care vor conține al treilea exemplar al filelor se vor restitui primăriilor emitente, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

  Cei care vor utiliza carnetul de comercializare fără să respecte regimul de utilizare al filelor, ar putea fi sanctionați cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

  De asemenea, producătorii agricoli care vor transporta produse agricole de la locul de deținere la locul de comercializare, dar nu vor respecta obligația de a deține o filă completată corespunzător cantităților și structurii sortimentelor transportate, ar putea primi o amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei.

  În plus, dacă nu vor afișa eticheta de produs, comercianții vor fi pasibili de o amendă care va fi cuprinsă între 100 lei și 300 lei.

  Amenzile cresc considerabil în cazul în care producătorii comercializează produse, însă nu au un atestat de producător valabil și un carnet de comercializare a produselor. În această situație amenzile sunt între 15.000 lei și 22.500 lei.

  Mai mult decât atât, dacă producătorii vor vinde, în baza carnetului de comercializare, alte produse decât cele din producția proprie, atunci fapta constitutie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.   

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Instalarea Tinerilor Fermieri 2020. Proiectele se depun din 15 iulie, sprijinul maxim – 50.000 euro/fermă! TRANSFORMER – cel mai nou ameliorator de sol! De ce este acest produs UNIC PE PIAȚA DIN ROMÂNIA! Azot în formă lichidă de la Agro-Est Muntenia. Azofol, produsul câștigător pentru plante!

  Ultimele știri

  Bravo, Ludovic Orban! Presiunea mediatică Agrointeligența a dat roade: Guvernul asigură banii de despăgubiri! Daniel Botănoiu, apel către ministrul Finanțelor: Nu puneți cruce sectorului agricol, dați banii pentru despăgubiri! Legea vânzării terenurilor agricole 2020 – PROMULGATĂ de Președintele Klaus Iohannis!

  Căutare în articole