• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții 2015: Documentele cerute de APIA pentru ferma vegetală. Actele se depun odată cu cererea unică de plată

  agrointeligenta.ro -

  Depunerea cererii pentru subvenții agricole din 2015 este condiționată, la fel ca și în anii trecuți, de depunerea unor documente esențiale la APIA. Instituția a publicat, pe scurt, care este lista acestor acte fără de care fermierii nu vor putea beneficia de plățile directe pentru agricultură în acest an.

  Documente obligatorii pentru a primi subvențiile aferente anului agricol 2015:

  – Copia unul act de indentitate dintre cartea de identitate – CI, buletinul de identitate – BI sau pașaportul;
  – Dovada că are un cont bancar activ în care APIA va vira banii;
  – Pentru persoanele juridice – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală și numirea/desemnarea unui administrator, după caz, în original;
  – Documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol respectiv, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor declarate. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;
  – În caz de reprezentare: procura notarială/delegația de împuternicire și copii CI/BI titular de cerere împuternicit.

  Documente suplimentare necesare pentru

  Schema de plată unică pe suprafață (SAPS)

  Declarație de suprafață;
  Declarație zone de interes ecologic (ZIE), dacă este cazul;
  Anexe grafice conform digitizării IPA – Online.

  Plata pentru tinerii fermieri

  Documente doveditoare privind vârsta (cel mult 40 ani) la care solicitantul de plăți s-a stabilit pentru prima dată într-o exploataie agricolă ca șef de exploatație Documente doveditoare privind controlul exercitat de tânărul fermier din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare pentru fermierii persoane fizice.

  Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT)

  In pentru fibră
  -Copia contractului / angajamentului încheiat între fermier i prim-procesator;
  -Copia facturii fiscale de cumpărare a semințelor certificate sau a certificatului de calitate a semințelor utilizate, pentru fiecare parcelă;
  -Acte doveditoare privind livrarea (proces-verbal de recepție, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea documente).

  Cânepă pentru fibră
  -Copia contractului / angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator;
  -Etichetele oficiale ale semințelor folosite la înființarea culturilor de cânepă;
  -Declarația privind varietățile de cânepă cultivate și cantitățile de semințe utilizate/ha;
  -Copia autorizației de cultivare a cânepei pentru fibră;
  -Acte doveditoare privind livrarea (proces verbal de recepție, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente).

  Tutun
  -Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători i prim-procesatorul autorizat de MADR, înregistrat la DAJ;
  -Declarația de livrare a tutunului vizată de către DAJ si, după caz, și de grupul de producători, pe baza verificărilor privind respectarea condiiților agrotehnice și a densității culturii.

  Hamei
  -Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători i prim-procesatorul autorizat de MADR, înregistrat la DAJ;
  -Proces-verbal prin care se certifică că producția de pe suprafața cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit și înregistrat la DAJ.

  Sfecla de zahăr
  -Copia contractului încheiat între fermier i procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) înregistrat și vizat la DAJ, pe baza verificărilor privind respectarea suprafaței cultivateș i a densității culturii.

  Sprijinul cuplat

  În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/organizație de producători recunoscută de MADR, actele doveditoare ale cantității livrate prin intermediul grupului/organizației sunt:

  a) pentru persoanele fizice, copia carnetului de comercializare;
  b) pentru persoanele juridice, inclusiv PFA, II, IF, copia facturii emisă de grup. Solicitanții sprijinului cuplat în sectorul vegetal de mai sus prezintă și: adeverința prin care fac dovada că sunt membrii grupului /organizației de producători recunoscută și prin care valorifică producția și copia contractului încheiat între grup/ organizație de producători i cumpărător.

  sprijin cuplat la soia

  Documente pentru sprijinul cuplat la soia
  -Dovada realizării unei producții anuale minime de 1300 kg boabe soia/ha;
  -Note de intrare/recepție a furajelor de soia procesate pentru consum cu animalele sau păsările pe care le deține în fermă (minimum 1300 kg kg boabe soia /ha). Dovada consumului producției obținute în fermă cu animalele deținute, înscrise în RNE, se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în Anexa nr.5 OMADR nr. 619/03.04.2015 și a numărului mediu de animale și de păsări din fermă pe perioada anului de cerere;
  -Contractul încheiat cu o unitate de procesare a boabelor de soia, în scopul obținerii de șrot i ulei de soia sau soia integral extrudată ș i factura fiscală vânzare a unei producții minime de 1300 kg boabe soia/ha sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru minimum 1300 kg boabe soia/ha;
  -Contractul comercial de vânzare a mărfii și factura fiscală de vânzare sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru minimum de 1300 kg boabe soia /ha;
  -În cazul loturilor semincere, contractul de multiplicare a semințelor încheiat cu deținătorul de soiuri de soia înregistrate/în curs de înregistrare în UE, care trebuie însoțit de: avizul de expediie de la deținătorul soiului către fermier în care trebuie să fie menționată cantitatea de soia livrată pentru însămânțare, procesul verbal de însămânțare a al fermierului în care trebuie să fie înscrisă suprafața însămânțată și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță emis de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor.

  Documente pentru sprijinul cuplat la lucernă
  -Dovada producției minime de 15 tone/ha mas verde sau 3,75 tone/ha fân;
  -Contractul încheiat cu exploatații de creștere a animalelor înscrise în RNE (minimum 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân) sau Dovada consumului producției obținute în fermă cu animale deținute, înscrise în RNE, și/sau a stocării în vederea consumului cu acestea (minimum 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân), pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în Anexa nr.5 OMADR nr. 619/03.04.2015 și a dublului numărului mediu de animale din fermă pe perioada;
  -Factura fiscală de vânzare (minimum 15 tone/ha mas verde sau 3,75 tone/ha fân) sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (minimum 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân).

  Documente pentru sprijinul cuplat la mazăre boabe pentru industrializare
  -Contractul comercial anual de vânzare a mărfii încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor sau, în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori, dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne;
  -Factura de comercializare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (dovada de livrare a minimum 1,9 tone/ha mazăre boabe la o unitate de procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor).

  Documente pentru sprijinul cuplat la fasole boabe pentru industrializare
  -Contractul comercial anual de vânzare a mărfii încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor sau, în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori, dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne;
  -Factura fiscală de livrare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (dovada de livrare a minimum 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de procesare înregistrată pentru sigurana alimentelor).

  Documente pentru sprijinul cuplat la cânepă pentru ulei și fibră
  -Dovada producției minime de 600 kg semine/ha sau 10000 kg tulpini uscate/ha;
  -Contractul încheiat cu o unitate de procesare autorizată aflată în Uniunea Europeană;
  -Factura fiscală de livrare a producției, proces-verbal de recepție, bon fiscal sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (dovada că au livrat o producție minimă de 600 kg semințe/ha sau 10000 kg tulpini uscate/ha);
  -Copia documentului de autorizare ca procesator de cânepă, emis de autoritatea competentă a statului membru UE;
  -Copia autorizației de cultivare emisă de DAJ.

  cultura de orez sprijin cuplat acte

  Documente pentru sprijinul cuplat la orez
  -Factura fiscală de comercializare a unei producții minime de 4500 kg/ha orez.

  Documente pentru sprijinul cuplat la cartof de sămânță
  -Autorizația pentru producerea sămânței de cartof pentru anul de cerere, eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor;
  -Factura fiscală de comercializare sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (valorificarea unei producții minime de 20.200 kg sămânță de cartof/ha).

  Documente pentru sprijinul cuplat la hamei
  -Contractul de vânzare-cumpărare cu o fabrică de bere sau cu unități de procesare în scop farmaceutic înregistrat la DAJ;
  -Dovada unei producții minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha, prin proces verbal de recepție încheiat între DAJ și fermier.

  Documente pentru sprijinul cuplat la sfecla de zahăr
  -Contractul de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu o fabrică de zahăr, conform modelului din anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat prin ordin MADR, contract înregistrat și vizat la DAJ;
  -Factura fiscală de comercializare a unei producții minime de 26.400 kg/ha pentru persoanele juridice sau adeverina eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice.

  Documente pentru sprijinul cuplat la tomate pentur industrializare cultivate în câmp
  -Dovada realizării unei producții de cel puin 30 t/ha;
  -Contractul/contractele încheiat/e cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
  -Factura fiscală de valorificare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (minimum 30 tone tomate/ha);
  -Dovada procesării producției proprii (minimum 30 tone tomate/ha), prin documente contabile interne în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori.

  Documente pentru sprijinul cuplat la castraveți pentru industrializare cultivați în câmp
  -Dovada realizării unei producții de cel puțin 12 t/ha;
  -Contractul/contractele încheiat/e cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
  -Factură fiscală de valorificare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (minimum 12 tone castraveți/ha);
  -Dovada procesării producției proprii (minimum 12 tone castravei/ha) , prin documente contabile interne în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori.

  Documente pentru sprijinul cuplat la legume cultivate în sere
  -Factura de comercializare sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice a următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate: 85 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă, 65 tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă, 29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă, 46 tone la varză pentru consum în stare proaspătă;
  -Contractul încheiat cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor pentru o cantitate minimă de 50 tone la castraveți destinaăi industrializării și factura fiscală de comercializare sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice pentru o cantitate minimă de 50 tone la castraveți destinați industrializării;
  -Dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne, în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori.

  Documente pentru sprijinul cuplat la legume cultivate în solarii
  -Factură de comercializare sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice a următoarelor cantități minime anuale pe ha cultivat, funcție de legumele cultivate: 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă, 30 tone la castraveți în stare proaspătă sau pentru procesare (în cazul castraveților destinai procesării fermierii trebuie să aibă un contract încheiat cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor), 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă, 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă, 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă

  Documente pentru sprijinul cuplat la prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice
  -Dovada realizării unei producții de cel puțin 5,6 t/ha;
  -Contract încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
  -Factură fiscală de valorificare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (minimum 5,6 tone/ha);
  -Dovada procesării producției proprii (minimum 5,6 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori.

  sprijin cuplat livada de mere

  Documente pentru sprijinul cuplat la mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice
  -Dovada realizării unei producții de cel puțin 7,8 t/ha;
  -Contract încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
  -Factură fiscală de valorificare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (minimum 7,8 tone/ha);
  -Dovada procesării producției proprii (minimum 7,8 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori.

  Documente pentru sprijinul cuplat la cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice
  -Dovada realizării unei producții de cel puțin 4,4 t/ha;
  -Contract încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
  -Factură fiscală de valorificare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (minimum 4,4 tone/ha);
  -Dovada procesării producției proprii (minimum 4,4 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori.

  Documente pentru sprijinul cuplat la caise și zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice
  -Dovada realizării unei producții de cel puțin 4,7 t/ha;
  -Contract încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
  -Factură fiscală de valorificare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice (minimum 4,7 tone/ha);
  -Dovada procesării producției proprii (minimum 4,7 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care cultivatorii sunt și procesatori.

  Documente pentru sprijinul cuplat la cartofi timpurii, semitimpurii și de vară
  -Dovada cultivării de cartofi timpurii, semitimpurii și de vară;
  -Contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor pentru comercializarea unei producții minime de 12,5 t/ha;
  -Factură fiscală de valorificare a producției contractate sau copia carnetului de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice.

  Suprafața minimă pentru care se plătesc subvenții în 2015

  Ca și până acum, subvențiile se plătesc pentru o suprafață explotată de minimum un hectar ce poate fi format din parcele cu suprafață de minimum 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. În cazul serelor și solariilor, suprafața minimă a explotației trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,1 ha.

  inspectori apia controale subventie

  Fermierii trebuie să permită verificarea informațiilor de către inspectorii APIA

  Pentru a beneficia de plățile directe pentru agricultură, fermierii au și o serie de obligații:
  – Să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA
  – Să depună o singură cerere de sprijin la centrul local/județean APIA unde este arondat
  – Să facă dovada că este fermier activ
  – Să declare corect toate suprafețele și culturile și/sau efectivele de animale
  – Să identifice și să delimiteze corect fiecare parcelă agricolă explotată
  – Să se prezinte pentru clarificări la APIA cu domentele solicitate, dacă se solicită acest lucru
  – Să respecte normele de econdiționalitate (GAEC și SMR) pe totaă suprafața agricolă a fermiei. Nerespectarea uneia dintre aceste norme atrage după sine reducerea plăților, în funcție de gravitatea, amploarea și caracterul repetat al nerespectării acestora
  – Să permită efectuarea controalelor APIA sau ale altor organisme abilitate în acest sens. În caz contrar, fermierul poate fi exclus de la plată.

  Cererile unice de plată trebuie finalizare și depuse la APIA până pe 15 mai 2015, conform reglementărilor în vigoare. România, alături de alte state ale UE, a cerut o prelungire a acestui termen până la 15 iunie 2015, iar acum se așteaptă un răspuns din partea Comisiei Europene.

  Documente utile:

  Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 și a modului de aplicare a anumitor cerințe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015

  Foto: Flick.com  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Lista raselor pentru care crescătorii de animale pot folosi logotipul „100% rasă autohtonă”! Azot şi patru biostimulatori într-un singur produs de excepție: Nutrino Pro de la Agro-Est Muntenia! Recomandările FMC pentru perioadele de stres termic și hidric ale culturilor de cereale păioase

  Ultimele știri

  Curiosul caz al vacilor din România care au fătări cu 3 sau chiar 4 viței! Ministrul Oros, discuții cu fermierii: Automate de lapte pentru fermele cu până la 20 de vaci! Subvenții APIA 2020: Fermierii care au dreptul să încaseze plata pe hectar!

  Căutare în articole