• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Asociațiile de crescători de animale pot încasa subvenția pentru pajiști doar cu acordul tuturor membrilor

  agrointeligenta.ro -

  Asociațiile de crescători de animale din România vor putea depune cereri pentru subvențiile pe pajiști doar dacă prezintă un tabel cu semnături de la toți membrii organizației.

  Deputații Comisiei pentru agricultură au reușit să soluționeze una dintre marile probleme legate de plata subvențiilor prin cererea unică. Astfel, nu puține au fost cazurile în care asociații de crescători de animale au încasat banii pentru pajiști, dar sumele nu au folosite pentru întreținerea acestor suprafețe și nici nu au ajutat în vreun fel fermierii. Mai mult, se pare că o parte din bani ar fi ajuns să fie cheltuiți pe achiziții ce nu au nimic în comun cu agricultura, în timp ce membrii asociației, crescătorii de animale, mai exact, nici nu au fost informați despre cuantumul sumelor primite de la UE și de la bugetul de stat.

  Începând din acest an, asociațiile de crescători de animale vor putea depune cererea de plată doar dacă dețin acord scris de la toți membri organizației, care iau astfel act că banii vor fi gestionați de conducere. Totodată, parlamentarii s-au gândit și cine poate cere subvenția dacă nu se ajunge la un acord între membri, caz în care aceștia pot solicita individual sumele de la APIA.

  ”În cazul concesionării/ închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:

  a) asociaţia crescătorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din RNE, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei proporţional cu numărul de animale deţinute;

  b) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al asociaţiei o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei”, potrivit raportului parlamentar cu privire la modificările votate de deputați la OUG/2015 privind plățile directe pe 2014-2020.

  Conform aceleiași surse, în cazul pajiştilor permanente deţinute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii plăţilor pot fi:

  a) forma asociativă de proprietate, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deţinător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din RNE, numărul de animale pe fiecare membru al formei asociative;

  b) membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din RNE, numărul de animale deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă.   


  Te-ar mai putea interesa

  Adrian Pintea, MADR, anunț la deschiderea MoldAgro Expo despre plata avansului APIA! Subvenție APIA de 460 de euro pe hectar pentru fermele de animale Subvenția APIA care ajunge acum în conturi! Suma transferată către beneficiari!

  Ultimele știri

  În Grădina Danei. Îngrijirea măslinilor. Soiuri rare de roșii Ministrul Barbu, despre programul Tomata: ”Luni-marți încep plățile” Carburantul OSCAR și ofertele adaptate fermierilor – la standul OSCAR Downstream de la MoldAgro Expo!