• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții pentru zone defavorizate 2016: tot ce trebuie să știi despre acest sprijin plătit fermierilor prin APIA

  Roxana Dobre -

  Plățile APIA pentru zonele defavorizate sunt de mare interes pentru fermierii care pot beneficia, astfel, de o subvenție suplimentară, o compensație pentru faptul că își desfășoară activitatea în zone cu acces limitat la resurse. Producătorii agricoli sunt ajutați prin Măsura 13 din PNDR 2014-2020 prin care se acordă sprijin financiar zonelor montane și altor zone cu constrângeri naturale.

  Referitor la subvențiile pentru zonele defavorizate, Agrointeligența a primit o serie de întrebări de la fermieri pe care le-a adresat mai departe specialiștilor APIA pentru a-i ajuta pe agricultori să își facă o imagine cât mai clară în privința sumelor pe care le vor încasa în acest an.

  Care este sprijinul pe care îl va achita APIA în cursul anului 2016 pentru zonele defavorizate şi care este cuantumul acestuia pe hectar și pentru efectivele de animale (cuantum pe cap de animal)?

  În conformitate cu Planul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 – 2020, sprijinul pentru zonele defavorizate se acordă în conformitate cu prevederile Fişei tehnice a Măsurii 13 – „ Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

  În cadrul Măsurii 13 sprijinul se acordă pentru trei submăsuri: Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană, Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice.

  Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană se adreseză fermierilor care utilizează terenuri agricole situate în unităţi administrativ – teritoriale (UAT) eligibile stabilite prin PNDR 2014-2020, astfel:
  • Unităţile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare şi Control IACS), care aparţin de aceste UAT;
  • Unităţile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în IACS), care aparţin de aceste UAT.

  Sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe ha şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate în conformitate cu art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013. Cuantumul plăţii compensatorii este de 86 euro/ha/an.

  Menţionăm că, în conformitate cu prevederile PNDR 2014 – 2020, pentru suprafeţele solicitate în cadrul acestei submăsuri mai mari de 50 de ha, se aplică reducerea cuantumului acordat pe hectar după cum urmează:
  • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar;
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar;
  • 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar;
  • peste 300 – 35% din prima acordată pe hectar.

  Condiţiile de eligibilitate pentru accesarea acestei submăsuri sunt următoarele:
  • Beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită conform Art.9 a Regulamentului (UE) 1307/2013, O.U.G. nr. 3/2015 şi Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015;
  • Beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în IACS, încadrată în zona eligibilă pentru Zona Montană delimitată conform prevederilor art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013;
  • Suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice SAPS, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha),
  • Beneficiarul se angajează, anual, să îşi continue activitatea agricolă pe terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

  Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative

  Se adresează fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:
  • Beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită cf. Art. 9 din Regulamentul (UE) 1307/2013, O.U.G. nr. 3/2015 şi Ordinului M.A. D.R. nr. 619/2015;
  • Beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în IACS, încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, delimitate conform prevederilor art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013;
  • Suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice SAPS, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha),
  • Beneficiarul se angajează, anual, să îşi continue activitatea agricolă pe terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe ha şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate în conformitate cu art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013. Nivelul plăţii compensatorii este de 54 euro/ha/an.

  Menţionăm că, în conformitate cu prevederile PNDR 2014 – 2020, pentru suprafeţele solicitate în cadrul acestei submăsuri mai mari de 50 de ha, se aplică reducerea cuantumului acordat pe hectar, conform celor descrise la submăsura 13.1. În cazul în care în urma aplicării acestei reduceri, valoarea plăţii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25euro/ha, plata compensatorie acordată pe ha va fi în cuantum de 256 euro.

  Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice

  Prin această submăsură se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în unităţile administrativ-teritoriale care se suprapun total sau parţial cu Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Se adresează fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:
  • Beneficiarul sprijinului trebuie să se încadrezeîn categoria fermier activ, definită conformart. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013, O.U.G. nr. 3/2015 şi Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015,
  • Beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în IACS, încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă cu alte constrângeri specifice, delimitate conform prevederilor art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013;
  • Suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice SAPS, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha);
  • Beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să îşi continue activitatea agricolă pe terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.
  Sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe ha şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate în conformitate cu art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013.

  Nivelul plăţii compensatorii este de 70 euro/ha/an. Menţionăm că, în conformitate cu prevederile PNDR 2014 – 2020, pentru suprafeţele solicitate în cadrul acestei submăsuri mai mari de 50 de ha, se aplică reducerea cuantumului acordat pe hectar, conform celor descrise la submăsura 13.1. În cazul în care în urma aplicării acestei reduceri, valoarea plăţii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 256/ha, plata compensatorie acordată pe ha va fi în cuantum de 256/ha.

  În ceea ce priveşte schemele de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită/ovine/ caprine din zonele defavorizate, acestea au fost implementate în România în baza prevederilor Art. 68 al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul Politicii Agricole Comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. În prezent, Regulamentul 73 menționat mai sus a fost abrogat iar Statele Membre aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. Ca urmare, aceste tipuri de ajutoare au fost eliminate din actuala programare, sprijinul pentru animale fiind în acest moment acordat prin Ajutoarele naţionale tranzitorii dar şi prin Schema de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic.

  Cum se face acum încadrarea exploataţiilor în aceste zone?

  Referitor la încadrarea exploataţiilor în zonele eligibile pentru Măsura 13: Fermierii sunt informaţi la depunerea cererii asupra zonelor eligibile pentru zonele defavorizate (conform Anexa Cap. 8.2 – lista zonelor eligibile M10, M11, M.13 din PNDR 2014-2020). Lista acestor zone este afişată şi la centrul judeţean/centrele locale APIA şi/sau Primării. Hărţile zonelor eligibile sunt prezentate în PNDR 2014-2020 la SubCap. 8.2.10. M13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

  harta

  ANC_ZM UAT-uri încadrate în categoria: Zonă montană 
  ANC_SEMN UAT-uri încadrate în categoria: Zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative 
  ANC_SPEC UAT-uri încadrate în categoria: Alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice
  NON_ANC_VII UAT-uri eliminate prin procesul de ajustare utilizând criteriul bazat pe procentul din suprafața UAT-ului ocupată de vii + livezi
  NON_ANC_IRIG UAT-uri eliminate prin procesul de ajustare utilizând criteriul bazat pe realizarea irigațiilor
  NON_ANC_PROD UAT-uri eliminate prin procesul de ajustare bazat pe producția medie
  NON_ANC UAT-uri care nu îndeplinesc condițiile necesare încadrării

  Cum se face solicitarea sprijinului de către fermieri?

  Referitor la modalitatea de solicitare a sprijinului, vă informăm că accesarea măsurilor de dezvoltare rurală (inclusiv Măsura 13) se efectuează prin cererea unică de plată pe suprafaţă. Fermierii depun anual doar o singură cerere unică de plată, chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe, în termenul stipulat de legislaţie – Ordinul M.A.D.R. nr. 620/2015 şi Art.12, alin.2 din Regulamentul CE nr. 809/2014.

  Care este data limită până când APIA poate vira aceşti bani fermierilor? Dar data estimată de instituţia dumneavoastră?

  Referitor la plata sprijinului aferent Măsurii 13, vă informăm că instituţia noastră va efectua plăţile către beneficiarii măsurii până la data de 30.06.2016. Menţionăm că în Campania 2015, la momentul depunerii cererilor unice de plată, fermierii care au avut în desfăşurare angajamente pentru Măsurile 211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată şi 212 – Sprijin pentru zonele defavorizate – altele decât zona montană din PNDR 2007-2013 au avut posibilitatea de a închide aceste angajamente şi a deschide angajamente, noi, anuale pentru Măsura 13 din PNDR 2014-2020.


  Te-ar mai putea interesa

  Abatorul familiei Gagea exportă carne de oaie în 13 țări: ”Vrem să producem Nuggets de miel” Comunele din România unde fermierii primesc subvenții APIA în plus la hectar Lege nouă: Obligație pentru toți conducătorii de tractoare

  Ultimele știri

  Legea arendei a fost depusă din nou în Parlament pentru contracte de arendă pe minim 7 ani Creșterea mușcatelor – plantare, îngrijire, înmulțire Flori Mînzat: Vindem mieii sacrificați cu 50 de lei/kg, la poarta fermei