• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2016: Ce sume se pot încasa pe măsurile de agromediu

  Roxana Dobre -

  Fermierii care depun cererea unică de plată în 2016 trebuie să acorde atenție și secțiunii privind măsurile compensatorii de care pot beneficia prin intermediul APIA. Un sprijin extrem de important pentru fermieri rămâne pentru anul de cerere 2016 Măsura 10 – agromediu și climă prin care aceștia pot încasa bani europeni dacă respectă anumite condiții de mediu și fac angajamente pentru acestea pe 5 ani.

  Plăţile compensatorii se acordă în cadrul PNDR 2014 – 2020 în urma încheierii unor angajamente voluntare anuale/multianuale, utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele definite ca eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă, agricultură ecologică și în zonele cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, stabilite în PNDR la nivel de UAT LAU2 (comune, oraşe sau municipii) şi vizează compensarea:

  -Costurilor suplimentare şi pierderilor de venituri rezultate în urma aplicării unor măsuri de management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversităţii, protecţia apelor şi a solului);

  -Costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice;

  -Costurilor suplimentare și a pierderilor de venit pe care fermierii le suportă datorită constrângerilor naturale și a celor specifice care se manifestă în zonele cu influenţă asupra producției agricole.

  Așadar, pentru anul de cerere 2015 fermierii pot încasa următpare sumele, potrivit Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă PNDR 2014-2020 publicat de Ministerul Agriculturii.

  Măsura 10 – agro-mediu și climă

  Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) 93 €/ha/an

  Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1) – varianta 2.1 – lucrări manuale 100 €/ha/an varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare 21 €/ha/an

  Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări – sub-pachetul 3.1 – Crex crex – varianta 3.1.1 – lucrări manuale 261 €/ha/an varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare 182 €/ha/an sub-pachetul 3.2 – Lanius minor şi falco vespertinus – varianta 3.2.1 – lucrări manuale 159 €/ha/an varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare 80 €/ha/an

  agromediu

  Pachetul 4 – culturi verzi 128 €/ha/an

  Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 125 €/ha/an

  Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – varianta 6.1 – lucrări manuale 361 €/ha/an; varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare 282 €/ha/an

  Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 250 €/ha/an

  Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon 

  Ovine 87 €/UVM/an

  Caprine 40 €/UVM/an

  Bovine: taurine și bubaline 200 €/UVM/an

  Ecvidee 200 €/UVM/an

  Porcine 176 €/UVM/an

  animale 1

  animale 2

  Unde se solicită plăţile compensatorii?

  -La centrele locale şi centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) care au în responsabilitate primirea cererilor de plată pe suprafaţă.

  -Identificarea terenurilor agricole poate fi făcută de către beneficiari prin aplicaţia electronică „IPA online”, accesând site-ul APIA (www.apia.org.ro). IPA-online este un instrument pus la dispoziţia fermierilor de către APIA, prin care solicitanţii plăţilor acordate pe suprafaţă în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) îşi pot identifica şi digitiza parcelele pe care le utilizează, prin intermediul aplicaţiei GIS (http://lpis.apia.org.ro). Aplicaţia se accesează folosind contul şi parola comunicate fiecărui fermier de către APIA. Simultan cu digitizarea parcelelor, fermierii completează în declaraţia de suprafaţă datele alfanumerice ale parcelelor măsurate prin digitizare.

  -Fermierii depun cererile de plată la acelaşi centru APIA (la nivelul centrului judeţean sau local) la care au depus cererea în campania anterioară.

  -Fermierii care depun pentru prima dată cererea unică de plată se prezintă la centrul judeţean/ local APIA pe raza căruia utilizează/ deţin parcelele agricole, sau acolo unde au domiciliul.

  -Cererile de plată sunt gestionate, până la autorizarea plăţii, la nivelul centrului APIA la care au fost depuse. Cererile de plată, indiferent de nivelul centrului de registratură, sunt introduse în baza de date integrată (IACS) folosind software-ul special creat în acest scop.

  -Efectuarea plăţii se face la nivelul APIA central.

  Cum se solicită plăţile compensatorii?

  Plățile compensatorii se solicită în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață aprobat anual.

  Solicitarea pentru plată se realizează prin aplicarea unei bife pentru măsură / sub-măsură / pachet / sub-pachet / variantă, pe formularul cerere unică de plată pentru anul în curs.

  De asemenea, fermierii trebuie să semneze angajamentul(ele) aferent(e) măsurii / submăsurii / pachetului / subpachetului / variantei pentru care aplică.

  Când se solicită plăţile compensatorii?

  Plăţile compensatorii se solicită prin completarea cererii unice de plată pe suprafaţă, a cărei depunere, fără penalităţi, se face anual în campania de depunere, până la data de 15 mai inclusiv (în cazul în care 15 mai reprezintă o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează), în conformitate cu art. 13, alin. 1 Pagina 34 din 39 din Regulamentul UE nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare și cu art. 12 din Regulamentul UE nr. 640/ 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

  Iată care sunt documentele specifice pentru accesarea măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole:
  • în cazul în care fermierii solicita sprijin pentru pachetul 5- agricultura ecologică din Măsura 214- Plăţi de agro-mediu sau pentru pachetele din Măsura 11-Agricultură ecologică (submăsura 11.1- Sprijin pentru conversia la metode de agricultură ecologică şi submăsura 11.2-Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică): copie după contractul încheiat între organismul de inspecţie şi certificare/entitate mandatată şi beneficiar şi copie după fişa de înregistrare în agricultura ecologică a solicitantului de sprijin cu registrul parcelar aferent– se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a acesteia);
  • în cazul în care solicita pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10- Agro-mediu şi climă trebuie să depuna următoarele documente: certificatul oficial de calitate a seminţei, factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial de calitate şi conformitate al furnizorului/producătorului – se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a acesteia;
  • în cazul în care solicita pachetul 8-Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din Măsura 10-Agro-mediu şi climă trebuie să depuna: adeverinţa eliberată de asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plată – se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a acesteia;

  Cererile de plată pe suprafaţă se pot depune şi în perioada 15 mai – 9 iunie inclusiv, dar cu aplicarea penalităţilor de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit, aşa cum prevede art. 13 alin. 1 din Regulamentul UE nr. 640/2014.

  Sursă informații: GHID INFORMATIV PENTRU BENEFICIARII MĂSURILOR DE MEDIU ȘI CLIMĂ ALE PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2014 – 2020


  Te-ar mai putea interesa

  Ce se pune în gropi la plantarea răsadurilor de castraveți Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Bursa cerealelor – creșteri la grâu și rapiță! Prețuri pe tonă azi, în portul Constanța

  Ultimele știri

  Floarea-soarelui din Siliștea Crucii, județul Dolj, se dezvoltă viguros cu îngrășămintele Fertilland de la Rodbun Semănătorile no-till de la KINZE – în fermele din România prin Dicor Land Paradisul Cireșelor și-a deschis porțile! Vizitatorii pot mânca fructe pe săturate și să își culeagă cireșe pentru acasă