• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cine sunt fermierii care NU sunt penalizați dacă depășesc termenul de 16 mai pentru depunerea cererii unice la APIA

  Roxana Dobre -

  Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a modificărilor, a documentelor aferente ANT/Sprijin cuplat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă A.P.I.A în termen legal şi prezintă actele doveditoare, conform art. 30 alin.(2) din OMADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări. Ce sunt cazurile de forță majoră?  Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 1306/2013: ,,În special, în următoarele cazuri „forţa majoră” şi „circumstanţele excepţionale” sunt recunoscute:

  -Incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

  -O catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;

  -Distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

  -O epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

  -Exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;

  -Decesul beneficiarului”.

  Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 sunt anunţate, în scris, de fermieri la centrul local/judeţean al APIA, unde au depus cererea unică de plată, printr-o Înştiinţare, la care sunt ataşate actele originale de constatare ale fenomenului invocat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii actului doveditor al cazului.

  Vă reamintim că restul fermierilor, cei care nu se confruntă cu cazuri de forță majoră, trebuie să aibă în vedere termenul limită pentru depunerea actelor, respectiv închiderea cererii. Termenul limită de depunere a cererii de plată este 16 mai 2016 inclusiv, fără penalităţi şi 10 iunie 2016 cu penalitati 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.

  În ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală în temeiul art. 28, 29, 33 şi 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata respectivă trebuie să fie retrasă proporţional pentru anii în care s-au manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale. Retragerea vizează doar părţile din angajament pentru care nu au fost suportate costuri suplimentare sau nu s-au înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate şi cu alte obligaţii şi nu se aplică nicio sancţiune administrativă”.

  După caz, documentele sunt:  certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului; certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a  agricultorului, după caz; procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz.

  Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional, prezintă la A.P.I.A. doar Înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.

  Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu există un act normativ naţional, prezintă ca documente doveditoare, alături de Înştiinţare şi procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie. Copiile documentelor de mai sus se păstrează la dosarul cererii de plată.

  În sensul art. 31 din OUG  nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştiinţa A.P.I.A., în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare, însoţită de Certificatul de deces, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (O copie se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului). Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor).

  Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele defunctului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la centrul local/judeţean APIA unde fermierul decedat a avut cerere de plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în original şi copie; actul de identitate al moştenitorului, în original şi copie; dovada contului bancar activ, pe teritoriul României; declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului.

  În ceea ce priveşte măsurile 10, 11, 13 şi 214, dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata respectivă nu se acordă pentru anii în care s-au manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale.

  Așadar, fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a modificărilor, a documentelor aferente ANT/Sprijin cuplat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă A.P.I.A în termen legal şi prezintă actele doveditoare, conform art. 30 alin.(2) din OMADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări!


  Te-ar mai putea interesa

  Mușuroirea tomatelor. Când și cum se face VTol Agrobee 200, cea mai mare dronă agricolă poate pulveriza 380 de hectare pe zi Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă

  Ultimele știri

  Pyxides – un produs, 3 substanțe active, 3 X puncte în ADAMA Cash+ România introduce două subiecte ferbinți pe agenda UE: neonicotinoidele și ajutorul pentru fermele de animale Prognoza meteo pe luna iunie. Graficul temperaturilor și ploilor în prima lună de vară