• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cum recunoaștem mierea autentică! Parametrii de calitate după care ne ghidăm pentru a alege un produs de calitate!

  Roxana Dobre -

  În presa din România au apărut în ultima perioadă tot mai des buletine de analize care arată calitatea mierii care se comercializează pe rafturile supermarketurilor. Ministrul Agriculturii însuși recunoaște că românii sunt păcăliți la raft și din lipsa unei etichetări explicite cumpără de cele mai multe ori produsul cel mai ieftin dar care nu este și de cea mai bună calitate.

  Pentru a fi în temă cu ce conținut trebuie să aibă un borcan de miere, Agrointeligența vă prezintă mai multe tabele cu parametrii de calitate a mierii astfel încât atunci când, fie faceți o analiză la miere, fie datele sunt înscrise pe etichetă să știți concret ce reprezintă acele cantități și cât de mult este prea mult uneori!

  Pentru apicultori este important de menționat că nerespectarea parametrilor de calitate ai unui produs (indiferent de abatere şi oricât de mică ar fi aceasta) afectează calitatea sa determinând: modificarea preţului (la achiziţie şi respectiv desfacere)  iar în unele cazuri (în funcţie de gravitatea situaţiei) respingerea lotului şi refuzul comercializării lui pe piaţa internă şi internaţională.

  Controlul calităţii mierii (în general al produselor apicole) este reglementat la nivel:

  -Internaţional de către comisia F.A.O. / O.M.S. – Codex Alimentarius Standard,

  -Regional (european) de către Comisia Uniunii Europene pentru Alimentaţie – Directivele C.E.

  -Naţional de către Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătăţii şi A.C.A. România prin: I.C.D.Apicultură, respectiv Complex Apicol – Standarde naţionale, Standarde de Firmă, Legi, Ordine ale ministerelor de resort.

  Normativele de calitate ale mierii se referă la:
  -Natura, originea şi compoziţia mierii;
  -Reguli privind igiena mierii (sub forma Regulilor de Bună Practică) ;
  -Parametrii de calitate;
  -Controlul oficial al calităţii mierii;
  -Ambalarea şi materialele cu care vine în contact mierea;
  -Etichetarea ambalajelor;
  -Depozitarea mierii;
  -Contaminanţii mierii:
  – Limitele maxime admise pentru metale grele (plumb, cadmiu, zinc, fier, mercur);
  – Limitele maxime admise pentru pesticide;
  – Limitele maxime admise pentru substanţele medicamentoase de uz veterinar (în particular antibioticele) în miere;
  – metode generale pentru analiza contaminaţilor.

  Nu întotdeauna exigenţele celor trei niveluri de reglementări (internaţional, regional – Europa, naţional) sunt întotdeauna compatibile între ele dar, normele naţionale nu pot fi însă în contradicţie mai ales cu cele europene.

  În tabelul 1: prezentarea comparativă a celor mai importanţi parametri de calitate (caracteristici fizico–chimice) prevăzuţi de nomativele europene şi internaţionale precum şi valorile impuse de către acestea.

  Tabelul 1

  PARAMETRII DE CALITATE PENTRU MIERE (caracteristici fizico–chimice)

   

  Parametrul

  EU Standard

  (European Honey Directive of the European Honey Commission)

  International Standard

  (Codex Alimentarius Standard of F.A.O. / O.M.S

  Commission)

  Conţinutul de apă, % (g/g), maxim 21 g /100 g 21 g /100 g
  Zahăr direct reducător, exprimat în zahăr invertit, (%, g/g), minim

  Miere de flori

  Miere de mană

   

   

  65 g / 100 g

  60 g / 100 g

   

   

  65 g / 100 g

  45 g / 100 g

  Zahăr uşor hidrolizabil, exprimat în zaharoză, (%, g/g), maxim

  General

  Miere de mană

  Miere de salcâm, lavandă, lucernă, portocal, rozmarin şi dulcişor

   

   

  5g/100g

  10g/100g

  10g/100g

   

   

  5g/100g

  15g/100 g

  15g/100 g

  Substanţe insolubile în apă, % (g/g), maxim 0,1g/100 g 0,1g/100 g
  Conţinutul de elemente minerale – cenuşa, (%, g/g), maxim

  General

  Miere de mană

   

   

  0,6 g/100g

  1g/100 g

   

   

  0,6 g/100g

  1,2 g/100g

  Conţinut de HMF, mg/kg, maxim 10 mg/Kg / (40) 10 mg/Kg / (40)
  Indicele de culoare, mm pe scara Pfund

  Miere de salcâm, maxim

  Miere de mană, minim

   

  12

  65

   

  12

  65

  Este importantă cunoaşterea acestor parametri de calitate dar şi a cauzelor care determină modificarea valorilor lor şi care conduc la nerespectarea unor clauze contractuale – datorită deprecierii calităţii acestui produs apicol.

  Cauzele şi efectele negative posibile pe care le pot produce asupra calităţii mierii

  Cauza

  Efecte negative posibile asupra calităţii mierii

  Extracţia mierii din faguri necăpăciţi sau incomplet căpăciţi  

  Conţinut mare de apă în miere (peste 20%)

  Alterarea fermentativă a mierii

  Modificarea caracteristicilor organoleptice (culoare, gust, miros) şi caracteristicilor fizico–chimice (apariţia unor compuşi nespecifici compoziţiei naturale a mierii)

  Extracţia mierii din faguri în condiţii de umiditate atmosferică excesivă(timp ploios sau după ploaie)
  Depozitarea mierii în recipiente defectuos închise, sau în spaţii de depozitare umede şi neaerate
  Depozitarea mierii în recipiente defectuos închise, sau în spaţii de depozitare umede şi neaerate, nerespectarea condiţiilor igienice din timpul extracţiei, condiţionării şi ambalării mierii
  Falsificarea mierii prin adăugare de apă, ceaiuri, arome sau/şi siropuri concentrate de fructe
  Depozitarea mierii în ambalaje improprii, murdare sau în care s–au păstrat alte substanţe Modificare caracteristici organoleptice (culoare, gust, miros) şi caracteristici fizico–chimice (apariţia unor compuşi nespecifici compoziţiei naturale a mierii)
  Depozitarea recipienţilor cu miere în bătaia soarelui, în apropierea surselor de căldură – pe timp îndelungat Modificare caracteristici organoleptice (culoare, gust, miros) şi fizico –chimice (conţinut mare de HMF, conţinut mic de enzime, concentraţiile de fructoză şi glucoză)
  Nerespectarea parametrilor optimi de lichefiere a mierii
  Extracţia mierii din faguri necăpăciţi  

  Modificare concentraţie de fructoză, glucoză şi zaharoză

  Falsificarea mierii cu sirop de zahăr invertit artificial, glucoză industrială, sirop de porumb industrial, arome de fructe, ceaiuri, siropuri concentrate de fructe
  Nerespectarea parametrilor optimi de lichefiere a mierii
  Folosirea de faguri vechi în timpul culesului  

  Închiderea culorii mierii

  Depozitarea mierii ce conţine impurităţi (cadavre albine) în cantitate mare
  Folosirea de materiale improprii pentru afumarea famiilor de albine (în timpul lucrului în stup) Modificarea caracteristicilor organoleptice (miros, culoare) şi fizico–chimice (compuşi noi)

  PARAMETRII DE CALITATE PENTRU MIERE – contaminanţii mierii

   

  Parametrul analizat

  EU Standard

  (European Honey Directive of the European Honey Commission)

  International Standard

  (Codex Alimentarius Standard of F.A.O. / O.M.S Commission)

   

   

  Reziduuri de pesticide organoclorurate, mg/kg, maxim

  α – HCH 0,01 0,01
  β – HCH 0,01 0,01
  Lindan 0,01 0,01
  DDT – total 0,05 0,05
  PCB Absent / (0,20) Absent / (0,20)
  alte pesticide (Aldrin, Dieldrin, Endrin, Hexaclorbenzol) 0,20 0,20
  Reziduuri de pesticide organofosforice*, mg/kg, maxim 0,02 0,02
  Contaminare radioactivă, Bq / kg, maxim 10 10
  Reziduuri de metale grele
  Plumb, mg/kg, maxim 0,20 0,20
  Arsen, mg/kg, maxim 0,10 0,10
  Cupru, mg/kg, maxim 0,50 0,50
  Cadmiu, mg/kg, maxim 0,02 / (0,20) 0,02 / (0,20)
  Zinc, mg/kg, maxim 1,00 / (3,00) 1,00 / (3,00)
  Mercur, mg/kg, maxim 0,01 0,01
  Fier, mg/kg, maxim 1,00 1,00

  * Phosdrin, Phorate, Ronnel, Paration, MetilParation, Malation, Etion, Diclorvos, Oxiclordan, Aldicarb, Tetramethrin

  PARAMETRII DE CALITATE PENTRU MIERE – contaminanţii mierii (continuare)

   

  Parametrul analizat

  EU Standard

  (European Honey Directive of the European Honey Commission)

  International Standard

  (Codex Alimentarius Standard of F.A.O. / O.M.S Commission)

  Alţi compuşi
  Fenol, μg/kg, maxim 50 50
  Etilendibromid, μg/kg, maxim 5 5
  Coumaphos, μg/kg, maxim 50 / (100) 50 / (100)
  Fluvalinat, μg/kg, maxim 10 / (50) 50 / (50)
  Flumetrin, μg/kg, maxim 50 50
  Clordimeform (CDF), μg/kg, maxim Absent / (10) Absent / (10)
  Carbandazin, μg/kg, maxim Absent Absent
  Naftalină, μg/kg, maxim Absent Absent
  Amitraz, μg/kg, maxim 50 / (200) 50 / (200)
  Cymiazol, μg/kg, maxim 50 / (100) 50 / (100)

  Compuşi a căror concentraţie în miere este sever restricţionată şi controlată

   

  Parametrul analizat

  EU Standard

  (European Honey Directive of the European Honey Commission)

  International Standard

  (Codex Alimentarius Standard of F.A.O. / O.M.S Commission)

  Reziduuri de substanţe medicamentoase (antibiotice), μg/kg, maxim
  Cloramfenicol, μg/kg, maxim Absent Absent
  Nitrofuran* (metaboliţi), μg/kg, maxim Absent Absent
  Streptomicină, μg/kg, maxim Absent / (20) Absent / (20)
  Tetraciclină, μg/kg, maxim Absent / (10) Absent / (10)
  Sulfonamide, μg/kg, maxim Absent / (10) Absent / (10)
  Eritromină, μg/kg, maxim Absent Absent
  Penicilină V, μg/kg, maxim Absent Absent
  Penicilină G, μg/kg, maxim Absent Absent
  Oxacilină, μg/kg, maxim Absent Absent
  Naffcilină*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Dicloxacilin*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Cloxacilin*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Ampicilină, μg/kg, maxim Absent Absent
  Amoxicilină, μg/kg, maxim Absent Absent
  Clindamycină*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Kitasamycină*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Spiramycină*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Ciprofloxacină*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Piperacilin*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Dapson*, μg/kg, maxim Absent Absent
  Tylosin*, μg/kg, maxim Absent Absent

  Şi în situaţia substanţelor cu potanţial nociv pentru miere este importantă cunoaşterea cauzelor care conduc la contaminarea mierii cu reziduurile unor astfel de substanţe!

  Cauzele şi efectele negative posibile pe care le pot produce asupra calităţii mierii

  Cauza

  Efecte negative posibile asupra calităţii mierii

  Amplasarea stupilor în apropierea zonelor urbane, cu trafic auto intens, sau zone industrializate Contaminarea mierii cu metale grele, prezente în concentraţii posibil dăunătoare sănătăţii

  din aer – circuit: plantă (nectar/mană/polen) → albine → produs finit: miere;

  din recipienţi (reacţii chimice componente material – acizii din miere).

  Folosirea pe întreg circuitul mierii de obiecte saurecipiente confecţionate din materiale improprii(inacceptabile)
  Amplasarea stupilor în apropierea culturilor agricole, plantaţiilor de pomi fructiferi şi/sau viţă de vie, pădurilor tratate cu pesticide Contaminarea mierii cu pesticide

  din aer – circuit: plantă (nectar/mană/polen) → albine → produs finit:miere;

  din sol;

  din apa din apropierea stupinei.

  Folosirea repelenţilor în timpul operaţiei de scoatere a fagurilor cu miere din stup
  Folosirea substanţelor organice de sinteză de tipul: naftalinei, etilen bibromidului, para–diclorbenzolului pentru protecţia fagurilor pe durata depozitării acestora (împotriva moliei cerii)  

  Contaminarea mierii cu substanţe chimice de sinteză (din faguri în miere)

  Folosirea antibioticelor în hrănirile de stimulare a dezvoltării albinelor  

   

   

   

   

  Contaminarea mierii cu reziduuri de substanţe medicamentoase de uz veterinar

  Folosirea preventivă a substanţelor medicamentoase de uz veterinar pentru prevenirea unor boli ale albinelor
  Folosirea de alte produse medicamentoase de uz veterinar decât cele autorizate a se folosi pentru combatera bolilor albinelor
  Nerespectarea instrucţiunilor de folosire din pliantul produsului (perioada de administrare, doza, timpul de aşteptare)
  Amplasarea stupilor în apropierea unor culturi agricole, plantaţii pomicole tratate cu produse pe bază de antibiotice, pentru combaterea unor boli ale acestora – cazul produselor pe bază de streptomicină folosite pentru combaterea „focului mălurii”, o devastatoare boală a pomilor fructiferi (mai ales în perioada de înflorire) provocată de Erwina amylovora)

  Este foarte important să se cunoască parametrii de calitate ai mierii (reglementaţi la nivel naţional şi european) și  cauzele care conduc la modificarea valorilor normale ale respectivilor parametri şi efectele negative asupra calităţii mierii.

  În plus, este foarte important să se respecte:

  –Metodele de creştere şi tratare a familiilor de albine;

  – Modul de amplasare a stupilor în zona meliferă;

  – Condiţiile de producţie.

  Dr.ing.chim. Antonescu Carmen, INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ

  – laboratorul Chimia şi tehnologia produselor apicol

  Sursawww.eurohonig.com


  Te-ar mai putea interesa

  Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe Producție record la grâu în ferma lui Dimitrie Muscă. Plus: ce producții a obținut la orz și rapiță Canicula se extinde! Lista cu județele unde vor fi temperaturi foarte ridicate astăzi și mâine

  Ultimele știri

  Șef din APIA – anunț pentru crescătorii de animale care vor să ia subvențiile în avans Pajiștile sunt pârjolite, prețul nutrețului a explodat. Crescător de vaci: ”Trebuie să găsim un ajutor” Agrometeo: Secetă puternică la porumbul neirigat. Zonele unde culturile sunt cel mai afectate