• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce trebuie să știi despre impozitul pe norma de venit în agricultură: cine îl plătește, cum se calculează și ce declarații se depun la ANAF

  Roxana Dobre -

  Persoanele care dețin suprafețe agricole și efective de animale ce depășesc un anumit plafon sunt obligate la plata unui impozit indiferent dacă vând sau nu produsele obținute. Impozitul pe norma de venit în agricultură se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

  Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Prin venituri din desfăşurarea unei activităţi agricole se înţelege, potrivit prevederilor art.103 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea sau creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

  Persoanele fizice care desfăşoară activităţile agricole menţionate anterior, sunt supuse impunerii pe bază de norme de venit, indiferent de forma sub care desfăşoară aceste activităţi, respectiv individual, PFA sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică.

  Precizăm că, veniturile menţionate anterior, sunt neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

  Nr. crt.

  Produse vegetale

  Suprafaţă

  1.

  Cereale

  pînă la 2 ha

  2.

  Plante oleaginoase

  pînă la 2 ha

  3.

  Cartof

  pînă la 2 ha

  4.

  Sfeclă de zahăr

  pînă la 2 ha

  5.

  Tutun

  pînă la 1 ha

  6.

  Hamei pe rod

  pînă la 2 ha

  7.

  Legume în cîmp

  pînă la 0,5 ha

  8.

  Legume în spaţii protejate

  pînă la 0,2 ha

  9.

   

  Leguminoase pentru boabe

  pînă la 1,5 ha

  10.

  Pomi pe rod

  pînă la 1,5 ha

  11.

  Vie pe rod

  pînă la 1 ha

  12.

  Arbuşti fructiferi

  pînă la 1 ha

  13.

  Flori şi plante ornamentale

  pînă la 0,3 ha

  Animale

  Nr. capete/Nr. de familii de albine

  1.

  Vaci

  pînă la 2

  2.

  Bivoliţe

  pînă la 2

  3.

  Oi

  pînă la 50

  4.

  Capre

  pînă la 25

  5.

  Porci pentru îngrăşat

  pînă la 6

  6.

  Albine

  pînă la 75 de familii

  7.

  Păsări de curte

  pînă la 100

   

  Depăşirea limitelor menţionate în tabelul anterior, generează impozitarea veniturilor, pe bază de norme anuale de venit.

  Impozitarea persoanelor care desfăşoară aceste activităţi se face indiferent dacă valorifică sau nu , în stare naturală, produsele obţinute.

  Impozitul pe venitul din activități agricole se calculează de contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului net anual din activități agricole stabilite, impozitul fiind final.

  Declararea suprafețelor cultivate/cap de animal/familie de albine deținute la data depunerii declarației, a venitului anual impozabil, precum și a impozitului datorat, calculat, se efectuează prin declarația prevăzută la art. 120 din Codul fiscal, iar termenul legal de depunere este până la data de 15 martie, inclusiv, a anului în curs.

  În situația modificării structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine, contribuabilii care au depus declarația prevăzută la art. 107 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de termenul prevăzut de lege, pot depune o nouă declarație pentru anul în curs, până la data de 15 martie, inclusiv. În cazul asocierilor fără personalitate juridică care au depus declarația prevăzută la art. 107 alin. (5) din Codul fiscal, înainte de termenul prevăzute de lege, asociatul desemnat poate depune o nouă declarație până la data de 15 februarie, inclusiv, a anului în curs.

  Informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute de către contribuabili la data de 15 martie, inclusiv, sau de către asocierile fără personalitate juridică la data de 15 februarie, inclusiv.

  Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Impozitul astfel determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează.

  VEZI aici normele de venit stabilite pentru fiecare județ în 2016

  Nedepunerea declarației menționate se sancționează cu amendă contravențională, de la 500 lei la 1.000 lei, conform prevederilor art.336 alin.(1) şi (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru veniturile obţinute din desfăşurarea activităţilor agricole impuse pe bază de norme anuale de venit, persoanele fizice respective datorează şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, a cărei bază lunară de calcul, este, potrivit prevederilor art.172 din Codul fiscal, valoarea anuală a normei de venit, determinată raportată la numărul de luni în care s-a desfăşurat activitatea.

  Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit persoanele fizice care deţin suprafeţe necultivate sau se încadrează în limitele stabilite în tabelul menţionat mai sus.


  Te-ar mai putea interesa

  Buchetul Grădinii, creat de tânăra Anca Fogoroș cu legume din propria fermă Crescător de animale, înșelat de membrii unui clan interlop Legea Punctelor Gastronomice Locale (PGL) a fost adoptată de Camera Deputaţilor

  Ultimele știri

  Fermierii continuă meciurile de la Campionatul Național de Fotbal Fertillia Tăierea rădăcinilor la pomi. Când și cum se realizează Fermieri: Plățile de la avansul APIA au fost mai mici în acest an. Care este motivul!