• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • 541 de milioane de euro! AFIR a dat startul depunerii de proiecte pentru accesarea fondurilor europene în agricultură!

  agrointeligenta.ro -

  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale primește, începând din 28 aprilie 2016, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor prin intermediul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2016.

  Solicitanții de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală au la dispoziție peste 541 milioane de euro pentru submăsurile lansate azi.

  Solicitanții de finanțare europeană nerambursabilă pot depune în intervalul 28 aprilie – 31 octombrie 2016, proiecte pentru investiții în exploatații agricole (Submăsura 4.1 – sM4.1), pentru instalarea tinerilor fermieri (Submăsura 6.1 – sM6.1) și pentru dezvoltarea fermelor mici (Submăsura 6.3 – sM6.3).

  Sesiunea anuală continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 28 aprilie 2016, ora 12.00 – 31 octombrie 2016, ora 16.00 pentru sM 4.1, sM 6.1 și sM 6.3.

  În acest an se deschid pentru prima oară Submăsura 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol”și Submăsura 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol”. Pentru aceste 2 submăsuri, sesiunea de depunere se desfășoară între 28 aprilie 2016, ora 12.00 și 31 iulie 2016, ora 16.00.

  Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficială a Agenției www.afir.info pentru sM 4.1, sM 6.1, sM 16.4, sM 16.4a. Solicitările de finanțare prin sM 6.3 se depun în format tipărit și electronic la sediile Oficiilor Județene ale AFIR în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 14:00 și în ultima zi a sesiunii (31 octombrie 2016) în intervalul orar 09:00 – 16:00.

  „Suntem pregătiți să venim în întâmpinarea celor ce vor finanțare. Am făcut numeroase simplificări și am reglat multe lucruri pentru ca procesul de depunere să fie mult mai eficient. Este doar o primă etapă, urmând să deschidem în cel mai scurt timp și sesiunile pentru alte submăsuri,” a declarat Andras Szakal, directorul general AFIR.

  Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei Submăsuri în parte.

  270 de milioane de euro pentru ”Investiții în exploatații agricole”

  Cea mai mare alocare bugetară din această sesiune, de 270 milioane de euro este disponibilă pentru „Investiții în exploatații agricole” (sM 4.1). Alocarea financiară anuală este împărțită astfel pe sectoare: vegetal 140 milioane de euro, zootehnic 80 milioane de euro, zona montană 40 milioane de euro și ferma de familie are o alocare de 10 milioane de euro.

  Beneficiarii eligibili pentru această submăsură sunt persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale/ familiale, societățile comerciale/ agricole, cooperativele agricole și grupurile de producători, dar și institutele de cercetare.

  Investiții eligibile în cadrul sM 4.1 pot fi : construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei; amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat. Valoarea sprijinului poate atinge 2 milioane de euro pe proiect în cazul lanțurilor alimentare integrate.

  161 de milioane pentru ”Instalarea tinerilor fermieri”

  Pentru Submăsura 6.1 „Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri”, submăsură care a beneficiat de un interes deosebit anul trecut, cei interesați dispun în această sesiune de o alocare bugetară anuală de 161 milioane de euro, din care pentru zona montană sunt disponibile 33 milioane de euro. Intensitatea sprijinului pentru această submăsură este de 100%.

  Beneficiari eligibili sunt persoane fizice înregistrate și autorizate, asociați unici sau majoritari ai unor SRL-uri, cu vârsta maximă de 40 de ani, care își iau angajamentul de a deveni fermieri activi.

  Investiții eligibile sunt toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a planului aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

  Planul de Afaceri trebuie să conțină prezentarea situației inițiale a exploatației, prezentarea etapelor și a obiectivelor propuse, prezentarea detaliată a acțiunilor. Totodată, tânărul fermier trebuie să-și stabilească domiciliul și sediul social în UAT-ul în care este înregistrată exploatația.

  Valoarea sprijinului în cadrul acestei submăsuri este 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO sau 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

  100 de milioane de euro pentru fermele mici

  Alocarea bugetară disponibilă aferentă Submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” este de 100 milioane de euro pentru acest an, din care 21 milioane de euro pentru zona montană. Intensitatea sprijinului pentru această submăsură este de 100%.

  Beneficiarii eligibli sunt fermierii care au drept de proprietate și /sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă, care sunt persoane fizice înregistrate sau autorizate sau au un SRL și care respectă încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici.

  Investiții eligibile: Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri (PA) şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar. Cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a planului aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

  Planul de Afaceri trebuie să conțină prezentarea situației inițiale a exploatației, prezentarea etapelor și a obiectivelor propuse, prezentarea detaliată a acțiunilor.

  Valoarea sprijinului: 15.000 euro pe o perioadă de 3/ 5 ani, în 2 tranșe, pentru ferme între 8.000 şi 11.999 SO.

  10,5 milioane pentru cooperare și pomicultură

  Submăsurile dedicate cooperării atât în sectorul agricol, cât și în cel pomicol, dispun de o alocare bugetară totală de 10,5 milioane de euro, împărțite astfel: pentru sM 16.4 fondurile disponibile în această sesiune sunt de 7 milioane de euro, iar pentru sM 16.4a sunt de 3,5 milioane de euro. Valoarea sprijinului este de maxim 100.000 euro pentru ambele submăsuri, iar Intensitatea sprijinului este de 100%.

  Beneficiari eligibili sunt reprezentați de Parteneriatele constituite în baza unui Acord de Cooperare din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură.
  • Fermieri;
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale;
  • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.
  Investiții eligibile sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în Planul de marketing/ studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii:

   Studii/ planuri – Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.
  Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.
  Acestea reprezintă cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și trebuie să respecte condiţiile specifice acestui tip de cheltuieli.

   Costurile de funcţionare a cooperării
  Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului, şi pot cuprinde:
   Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislaţiei naţionale;
   Onorarii ale personalului;
   Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziţie echipamente IT şi alte dotări necesare desfăşurării cooperării.
  Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%.
   Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde:
   Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătita prin social media şi alte rețele de publicitate, radio si televiziune;


  Te-ar mai putea interesa

  Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile Micii fermieri – sprijin de 37.000 de euro pe fermă. Decizia, la nivel european

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar