• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • 1 AUGUST! Termen-limită pentru a cere BANII PENTRU ALBINE!

  Roxana Dobre -

  Apicultori, nu pierdeți banii! Termenul limită pentru depunerea actelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru solicitarea sprijinului financiar în sector apicol este 1 august. Prin Programul Național Apicol (PNA) puteți cere sprijin pentru achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/ sau familii de albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii. 

  Beneficiarii sprijinului financiar sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislației în vigoare.

  Solicitanții sprijinului :

  -Asociaţiile de crescatori de albine recunoscute, conform legislaţiei în vigoare;

  -Uniunile apicole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare;

  – Cooperativele agricole în domeniul apicol, recunoscute conform legislaţiei în vigoare;

  – Grupurile de producători în domeniul apicol, recunoscute conform legislaţiei în vigoare;

  – Federaţii apicole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare;

  Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată, excluzând T.V.A.

  Acțiunile cuprinse în Program pentru care se acordă ajutor financiar în anul 2016

  -Combaterea varoozei și a nosemozei. Achiziționarea de medicamente și funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, folosite atât în apicultura convenţională, cât şi în apicultura ecologică;

  -Refacerea efectivului de familii de albine – Achiziționarea de mătci, roiuri pe faguri și / sau familii de albine identificate folosite atât pentru apicultura conven- ţională sau ecologică;

  -Raţionalizarea stupăritului pastoral – Achiziționarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral.

  Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii – Decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii.

  Cine beneficiază de ajutorul financiar

  Beneficiarii Programului pentru acțiunile prevăzute în acesta, achiziționează direct produsele sau achiziționează prin intermediul formei asociative toate produsele, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte, conform legislației în vigoare.

  Înainte de depunerea cererii unice de solicitare a sprijinului și a documentelor care o însoțesc apicultorii trebuie să solicite eliberarea următoarelor documente, indiferent de forma de achiziție, direct sau prin intermediul formei asociative:

  -Adeverința care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, eliberată de consiliul local;

  -Documentul de înregistrare/autorizare sanitarveterinară, eliberat de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/ unitatea;

  -Ordinul de deplasare în pastoral eliberat de forma asociativă din care face parte apicultorul, din care să rezulte că Acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice, avizat și datat de consiliul local, în cazul achizițiilor de stupi; Apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenția Națională pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G.K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Documentele care se depun la sediul formei asociative de către apicultorii beneficiari ai Programului, care achiziționează prin intermediul formei asociative

  – Cererea unică de solicitare a sprijinului care se depune o singură dată înainte de efectuarea oricărei achiziții, în care se menționează acordul pentru achiziția produselor și/sau pentru derularea sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute în Program, prin intermediul aceleiași forme asociative.

  -Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că apicultorii: – achiziționează mătcile, roiurile pe faguri și/sau familiile de albine prin PNA în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanțare pentru acordare de ajutor financiar nerabursabil din măsurile agricole de investiții finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și data acordării ultimei plăți pentru finalizarea investiției. – indiferent de forma juridică de organizare, nu au mai solicitat ajutor financiar prin intermediul altei forme asociative; – în cazul în care au loc modificări asupra statului lor juridic, informează forma asociativă din care fac parte, în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări.

  -Copia actului de identificare – B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;

  -Copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;

  -Copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;

  -Copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz,respectiv 1 august 2016;

  -Copia documentului de înregistrare/autorizare sanitarveterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/ acesta și avizat de ANZ- în cazul achiziției de material biologic;

  Termenul limită de depunere a cererii de solicitare a sprijinului financiar acordat prin PNA împreună cu documentele care o însoțesc, la APIA, este data de 1 august 2016. Cererea de plată, pentru a fi valabilă, trebuie să fie completată corect şi să fie completă, adică să fie însoţită de toate documentele justificative menţionate în procedură.

  Controlul la fața locului la nivelul beneficiarilor sprijinului financiar, din cadrul fiecărei forme asociative, respectiv apicultorii, se va efectua în procent de 5% din numărul total al acestora. În cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se identifică neconcordanţe între informaţiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative şi situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică o reducere a ajutorului cuvenit cu 20%.

  Atât reprezentanţii formelor asociative, cât şi apicultorii selectaţi care au depus cerere unică de solicitare a sprijinului trebuie să fie prezenţi la data comunicată pentru efectuarea controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezentant. Atenție! Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată.


  Te-ar mai putea interesa

  Producție de 50 de kilograme de miere pe stup. Strategia de vânzare a unui apicultor din Varna Câtă apă trebuie să le dăm albinelor pe timpul verii și nu numai AJUTOR DE MINIMIS ÎN APICULTURĂ. Anunțul ministrului Achim Irimescu pentru crescătorii de albine

  Ultimele știri

  Cum va fi vremea de Crăciun 2022 și Revelion 2023 – prognoza meteo de la ANM Lucrări de decembrie la pomii fructiferi, legume, vița de vie și flori Seceta și irigațiile. O analiză realizată de cercetătorul Costel Vînătoru