• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutorul de minimis pentru achiziția de berbeci și țapi – publicat în Monitorul Oficial. Cererile se depun până pe 10 octombrie

  agrointeligenta.ro -

  Hotărârea de Guvern privind acordarea de sprijin financiar pentru cumpărarea de berbeci și țapi de rasă a fist publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din 7 septembrie. Fermierii care vor să primească ajutorul de stat trebuie să respecte mai multe condiții, una dintre ele fiind cea de a depune cererile și documentația cerută până cel târziu pe 10 octombrie. Banii se plătesc crescătorilor pe bază de decont!

  Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie, din rase specializate, beneficiarii trebuie să deţină:

  a) minimum 60 de capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziţionării de berbeci de reproducţie din rase specializate;
  b) minimum 60 de capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziţionării de ţapi de reproducţie din rase specializate.

  Citiți și: Tot ce trebuie să știți despre ajutorul de minimis acordat pentru achiziționarea de berbeci și țapi de rasă

  Achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate se realizează respectând proporţia de un berbec/un ţap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 de capete femele caprine deţinute de beneficiar. Numărul maxim de berbeci/ţapi de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/350 de capete femele caprine.

  Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

  a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
  b) maximum 2.500 lei/cap ţap din rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

  În vederea obţinerii ajutorului de minimis, fermierii, înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale şi solicită întocmirea situaţiei privind ajutoarele de minimis primite anterior șic are trebuie să arate că exploatația mai are cel puțin 2.500 de lei până la atingerea plafonului maximal de 15.000 de euro primiți în ultimii trei ani.

  Situația primită, împreună cu cererea-tip se depun până la data de 10 octombrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:

  a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
  d) declaraţie pe proprie răspundere după model;
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA;
  g) angajamentul prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară, produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;
  h) copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate;
  i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 31 octombrie 2016;
  j) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date.

  Exceptând copiile certificatelor animalelor care por fi depuse până pe 31 octombrie, restul documentelor trebuie să fie emise înaintea datei de depunere a cererii!

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 15 noiembrie 2016. Bugetul total alocat este de 24 de milioane de lei.


  Te-ar mai putea interesa

  Se schimbă vremea! Șefa ANM a anunțat de când vin ploile Când se plantează roșiile în grădină – calendar Prima fermă de lalele din România și-a deschis porțile pentru vizitatori

  Ultimele știri

  Tunsul oilor îi ”arde” la buzunar pe oieri. Prețuri pe județe Egiptul a cumpărat încă 120.000 de tone de grâu din Ucraina Șarpe de doi metri, găsit în cotețul găinilor – jandarmii au intervenit de urgență