• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • APIA: Termene limită în lunile septembrie-octombrie

  Roxana Dobre -

  Fermieri, notați aceste termene-limită! Lunile septembrie și octombrie sunt extrem de importante pentru producătorii agricoli iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) are fixate niște termene clare până când puteți depune sau încheia anumite activități ce țin de agenția de plăți!

  Iată care sunt acțiunile și termenele din lunie septembrie—octombrie la APIA:

  12 septembrie: demarare control în teren privind respectarea condițiilor și cerințelor în sector zootehnic, campania 2016;

  19 septembrie: demarea controlului clasic al suprafețelor înscrise în declarația de suprafață, campania 2016;

  Centrele judeţene ale APIA a demarat controlul la faţa locului în vederea verificării suprafeţelor agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată pentru campania 2016.

  Controlul clasic pe teren presupune inspectarea fermelor selectate pentru control, incluzând toate parcelele declarate de fermier şi presupune următoarele acţiuni:

  -Eligibilitatea pentru SAPS a suprafeţei declarate a parcelelor agricole, ce include si verificarea menţinerii/activităţii minim;

  -Verificarea activităţii minime  este de asemenea valabilă, unde este cazul, pentru verificarea clauzei “fermierului activ”;

  -Conformitatea cu suprafaţa minimă a parcelei agricole;

  -Utilizarea declarată a suprafeţei în limitele prevăzute de regulament (pajişti permanente, sprijin cuplat pe suprafaţă, diversificarea culturilor, etc.) inclusiv tipurile de suprafeţe agricole declarate (adică păşune permanentă, teren arabil, cultură permanentă);

  -Alte condiţii stabilite pentru a asigura faptul că parcelele declarate sunt într-adevăr parcelele pentru care fermierul este îndreptăţit să solicite sprijin, cât şi declararea tuturor parcelelor;

  -Respectarea tuturor obligaţiilor privind practicile de ecologizare sau echivalente ce trebuie avute în vedere de către beneficiar, funcţie de schema accesată;

  -Unde este cazul, conformitatea cu limitele stabilite la art. 44 şi 46 ale R. 1307/2013 pentru exceptarea de la înverzire;

  -Realizarea obligatorie a unei schiţe pentru fiecare parcelă măsurată;

  -Executarea de fotografii digitale pentru a documenta realizarea controlului;

  -Completarea unui Raport de control pe suport de hârtie.

  30 septembrie: depunerea cererilor de plată—Programul Lapte în școli și Programul Fructe în școli /Măsuri adiacente—sem. II, an școlar 2015 –2016;

  30 septembrie: înscrierea animalelor în Registrul Genealogic pentru obținerea Sprijinului Cuplat Zootehnic (SCZ);

  Crescătorii de animale trebuie să rețină că pentru a beneficia de sprijinul cuplat pentru vaca de lapte, taurinele de carne, ovinele şi caprinele, animalele trebuie înscrise în Registrul genealogic al rasei. Fermierii crescători de bovine, ovine/caprine pot solicita numai în luna septembrie a fiecărui an înscrierea animalelor în Registrul Genealogic al rasei. Fermierii interesaţi trebuie să se adreseze asociaţiilor acreditate de Agenţia Natională de Zootehnie pentru efectuarea controlului oficial al performanţelor productive (COP) la nivel naţional, care au contracte încheiate cu deţinătorii acrediţati pentru conducerea Registrelor genealogice.

  Pentru a putea înscrie animalele în Registrul Genealogic al rasei trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: –Toate animalele să fie individualizate cu crotalii şi înregistrate în S.N.I.A., conform reglementărilor legale;

  – Metodele de reproducţie folosite în fermă să fie însămânţarea artificială, monta naturală autorizată sau transferul de embrioni;

  – Creşterea în rasă curată;

  -Fermierul trebuie să permită efectuarea controlului oficial al performanţelor la întreg efectivul de animale din fermă, conform planificării asociaţiei de COP;

  -Mulsul vacilor de lapte trebuie să fie mecanic (aparat de muls/sală de muls);

  -Trebuie să fie deţinut un registru de fermă cu evidenţă la zi a tuturor animalelor;

  -În cazul montelor naturale autorizate sau prin inseminare artificială, taurii/berbecii/ţapii de reproducţie utilizaţi trebuie să fie din secţiunea principală a Registrului Genealogic. De asemenea, fermierii care fac însămânţari artificiale, trebuie să solicite buletinul de însămânţare, precum şi paietele folosite de la operatorii însămânţători autorizaţi Nu se acceptă înscrierea parțială a animalelor în Registrul Genealogic.

  Documentele necesare pentru înscrierea animalelor în Registrul Genealogic:

  -Cerere TIP care se solicită de la asociaţiile acreditate pentru controlul oficial al performanţelor (COP);

  -Adeverinţă de la medicul veterinar precum că ferma este indemnă de boli infecto-contagioase sau clinic sănătoasă;

  -Tabel cu toate animalele, completat pe rase autorizate şi vizat de Oficiul Judeţean în Zootehnie;

  -Copie carte de identitate al proprietarului exploataţiei (fermei)

  -Copie C.U.I dacă are firma sau atestat de producător în cazul persoanelor fizice;

  -Copie după paşapoartele animalelor/formularelor de identificare şi certificate de origine după caz.

  15 octombrie: finalizare plăților din FEGA, campania 2015;

  16 octombrie: demararea la plată a avansului, campania 2016;

  După cum a anunțat APIA, începând cu 16 octombrie va demara plata avansului din plățile directe aferente Campaniei 2016. Sumele vor fi virate fermierilor până pe 1 decembrie, dată după care statele membre sunt obligate să înceapă plățile integrale. Avansul va fi de până la 50 % în cazul plăților directe și de până la 75 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale.

  Vă reamintim că o decizie identică a fost luată anul trecut, când, în premieră, Comisia Europeană a permis statelor membre să achite o parte din plata unică pe suprafață cu condiția efectuării controalelor administrative în fermele aflate în eșantionul de control. Această condiție a făcut ca în 2015, plata avansului să fie întârziată deși Guvernul României avea alocată suma de 1,6 miliarde de lei pentru achitarea banilor către fermieri. De altfel, ulterior, la nivel oficial s-au făcut declarații conform cărora plata avansului și mobilizarea sistemului informatic și a funcționarilor pentru acest sprijin au condus la întârzieri la plata subvențiilor integrale care nu sunt plătite în totalitate nici până la această dată.

  În 2015, cuantumul avansului din plata unică pe suprafață a fost de 236 de lei, respectiv 53,4198 de euro/ha – aproape 70% din SAPS-ul fixat la acel moment la 77,42 de euro/ha. La data de 30 noiembrie 2015, până la miezul nopții, APIA reușise să finalizeze efectuarea plăților în avans la nivelul întregii țări pentru un număr de 602.149 de dosare însumând 255.442.133 euro.

  31 octombrie: depunerea cererilor de decontare acciza motorină, utilizată în agricultură, aferenta trim. III, anul 2016.

  Ajutorul de stat pentru motorină constă în rambursarea diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975lei/litru.

  Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:
  -Situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8 din ordin;
  -Documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
  -Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;
  -Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
  -Dovadă cont trezorerie;
  -Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
  -Adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
  -Adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

  Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:
  -Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă trimestrului pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;
  -Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
  -Situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10;
  -Dovadă cont trezorerie;
  -Copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
  -Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

  Pentru sectorul înbunătăţiri funciare, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:
  -Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigaţii, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;
  -Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
  -Situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;
  -Copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
  -Situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
  -Dovadă cont trezorerie;
  -Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

  Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.


  Te-ar mai putea interesa

  Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe Vijelii puternice, grindină și ploi de peste 40 l/mp. Județe sub alertă până joi

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event