• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • LISTA celor 102 TAXE ELIMINATE DIN IANUARIE!

  Roxana Dobre -

  DECIZIE importantă! Curtea Constituțională a României (CCR) a decis vineri că este constituțională legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după ce a respins sesizarea președintelui Klaus Iohannis. Printre cele 102 taxe propuse a fi eliminate din luna ianuarie, o mare parte îi vizează direct și pe fermieri!

  Iată care sunt taxele scoase și valorile lor.

  Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului – 20 de taxe

  Cerere de înregistrare în registrul comerțului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 250 lei

  Cerere de înregistrare în registrul comerțului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 90 lei

  Cereri mențiuni simple – 45 lei

  Cereri mențiuni complexe cu două sau mai multe operațiuni- 220 lei

  Legea cetățeniei române nr. 21/1991-(2 taxe)

  Taxă înregistrare cerere – 3 lei

  Taxă timbru judiciar – 1,5 lei

  Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice și a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României – 6 taxe

  Eliberarea unui pașaport electronic, a unui pașaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverințe, precum și alte servicii prestate de autorități (Dir Gen Pașapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 22 lei

  Acordarea cetățeniei române (ANC) – 191 lei

  Acordarea/Redobândirea cetățeniei române (ANC) – 191 lei

  Supralegalizarea sigiliilor și a semnăturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE) – 25 lei

  Supralegalizarea sigiliilor și a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Dep Consular MAE) – 47 lei

  Identificarea unei persoane pe teritoriul României (Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 35 lei

  Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (2 taxe)

  Taxa radio (persoane fizice – 2,5 lei/lună, persoane juridice fără salariați – 2,5 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 30 lei/lună, microintreprinderi – 10 lei/lună)

  Taxa TV (persoane fizice – 4 lei/lună, persoane juridice fără salariati – 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 50 lei/lună, microintreprinderi – 15 lei/lună, persoane juridice – societati turistice – 7,7 lei/camera)

  Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (22 de taxe) – nu sunt menționate expres intr-un act normativ, dar sunt cele întâlnite în practică – 21 lei fiecare

  Cerere de schimbare a numelui, Diploma de bacalaureat, Diploma de licenta, Certificate de calificare, Atestate profesionale, Certificate de competente profesionale, certificate de calificare, carte de identitate autoturism, permis armă, permis vânătoare, carnet de muncă, certificat de revolutionar, titlu proprietate, brevete și însemne etc.

  Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (13 taxe)

  Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei

  Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului – 15 lei

  preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români– 5 lei

  Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei

  Taxă examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E – 6 lei

  Taxă examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și TV – 28 lei

  Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei

  Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei

  Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei

  Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei

  Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor – 414 lei

  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare – 5 lei

  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere – 15 lei

  Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor (4 taxe)

  Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei

  Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei

  Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice și în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei

  Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei

  Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare (1 taxă)

  Tarif suplimentar eliberare pașaport simplu temporar – 100 lei

  Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare (25 taxe)

  Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărți de identitate sau a unei cărți electronice de identitate – 15 euro

  Eliberarea unui pașaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro

  Redactarea, autentificarea și revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro

  Legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro

  Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro

  Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată – 30 euro

  Legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autoritățile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului și semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro

  Legalizarea sigiliului și semnăturii autorităților competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială și de pe orice alt document cerut la exportul și importul mărfurilor din și în România, în funcție de valoarea mărfurilor

  Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro

  Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro

  Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro

  Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular – 20 euro

  Eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro

  Primirea în depozit a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți – 30 euro

  Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice și oficiile consulare române – 90 euro

  Înscrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, în termen de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine – 90 euro

  Înscrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine – 135 euro

  Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc – 45 euro

  Înregistrarea cererii de înscriere a unei mențiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro

  Eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro

  Eliberarea dovezii de cetățenie – 10 euro

  Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din țară sau din străinătate – 30 euro

  Verificarea autenticității unui permis de conducere românesc – 30 euro

  Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro

  Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (1 taxă)

  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (4 taxe)

  Comision efectuare rețineri din pensii – 3% din suma reținută

  Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei

  Eliberarea, la cererea asiguraților, a adeverințelor care atestă calitatea, venitul asigurat și/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei

  Eliberarea adeverințelor care conțin informații necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătorești – 17 lei.

  Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (1 taxă)

  Taxă cazier fiscal – 20 lei

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (1 taxă)

  Timbrul de mediu pentru autoturisme.

  Surse selective: www.replicaonline.ro, agerpres.ro


  Te-ar mai putea interesa

  Înălțimea maximă a gardului dintre vecini. Prevederi în lege Fermieri: Plățile de la avansul APIA au fost mai mici în acest an. Care este motivul! Fermierii care vor intra primii la plata finală pentru subvențiile APIA

  Ultimele știri

  Subvenții APIA 2023 – calendar cu plățile pentru fermieri până la finalul anului Zăpadă de Moș Nicolae. Cum va fi vremea în această săptămână Apele au făcut prăpăd în mai multe comune. S-au emis noi alerte de inundații