• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ghid pentru plata impozitului pe teren, pe tractoare și imobile

  agrointeligenta.ro -

  IMPOZITE DE PLĂTIT! Primele zile lucrătoare ale anului vin şi cu primele obligații fiscale iar de cele mai multe ori, contribuabilii conştiincioşi plătesc încă din ianuarie taxele şi impozitele pentru a scăpa de grija a o parte din datoriile la stat şi pentru a primi reducerea de 10%. Contribualilii trebuie să ştie că bonificaţia de zece procente la impozitele pe casă, teren şi maşină se acordă până pe data de 30 iunie, contribuabilii având două termene de plată a taxelor locale, ulterior fiind percepute penalităţi.

  Din primele zile ale lunii ianuarie şi până pe data de 30 iunie, Fiscul oferă o reducere de 10% românilor la plata integrală a taxelor locale, în categoria cărora intră în special impozitele pe casă, teren şi maşină pe tot anul. Aceste taxe locale trebuie achitate în două tranşe: prima jumătate se plăteşte până la data de 30 iunie, iar cea de-a doua până pe 30 septembrie.

  CUM SE PLĂTEŞTE IMPOZITUL PE CASĂ ȘI SEDIILE DE FIRME

  Noul Cod Fiscal a adus modificări considerabile încă din 2016 în sistemul de impozitare a locuinţelor, astfel că, în prezent, acesta nu se mai calculează în funcţie de calitatea persoanei care deţine imobilul (persoană fizică ori juridică), ci în funcţie de destinaţia clădirii, respectiv rezidenţială (scop de locuinţă), nerezidenţială (folosită în scop economic: sedii de firme sau persoane fizice autorizate, spaţii comerciale, cabinete etc.) sau mixtă (locuinţă plus sediu social).

  Prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 159/2016, autorităţile au decis că proprietarii de imobile folosite cu dublu scop, atât ca locuinţă, cât şi ca sediu social (indiferent dacă desfăşoară sau nu activitate economică la sediu), acolo unde suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi delimitate, vor datora un impozit similar celui aplicat locuinţelor, cu condiţia să nu îşi deducă cheltuielile cu utilităţile, adică acele cheltuieli comune aferente imobilului: energie electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare.

  Însă, declaraţia de impunere privind destinaţia clădirii, pe baza căreia autorităţile au calculat impozitul datorat anul acesta, nu a fost modificată corespunzător, astfel că formularul model 2016 ITL – 001, aprobat prin intermediul unui act normativ apărut la finalul anului trecut şi pe care contribuabiliii au fost obligaţi să îl depună până la 31 mai nu cuprindea şi situaţia celor care nu au delimitată suprafaţa economică şi care nu deduc cheltuielile cu utilităţile. Concret, formularul intitulat „Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice” prevede (încă) la secţiunea a VII-a doar următoarele două ipoteze pentru proprietarii de clădiri mixte în care suprafeţele nu pot fi delimitate:

  a) La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfăşoară nicio activitate economică – în acest caz, proprietarul a trebuit să declare, pe propria răspundere, că la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, urmând ca impozitul datorat să fie unul rezidenţial şi

  b) La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt în sarcina operatorului economic – în acest caz, impozitul s-a calculat ca şi cȃnd clădirea este utilizată ȋn scop nerezidenţial (cote cuprinse între 0,2% și 1,3%, în funcție de decizia consiliului local).

  Totuşi, celor două posibilităţi de mai sus le-ar putea fi adăugată în curând şi o a treia (litera c), respectiv cazul proprietarilor de locuinţe mixte în care suprafeţele rezidenţiale nu se pot delimita de cele destinate activităţii economice, iar cheltuielile cu utilităţile nu cad în sarcina firmei (PFA-ului), potrivit unui proiect de act normativ lansat recent în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), document care, pentru a se aplica, are nevoie de aprobarea ministrului şi publicarea în Monitorul Oficial.

  De altfel, autorităţile pregătesc un nou formular, complet, în care să se regăsească toate cele trei ipoteze posibile, oferind atunci contribuabililor aflaţi într-un astfel de caz şi soluţia pentru a plăti impozit ca pentru locuinţe.

  CUM SE PLĂTEŞTE IMPOZITUL PE TEREN

  Noul Cod Fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, stabileşte la art. 465 că impozitul pe teren se calculează luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local şi este datorat, pentru întregul an fiscal, de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

  Astfel, în cazul unui teren amplasat în interiorul oraşului (intravilan), impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare dintr-un tabel reglementat de Codul fiscal.

  Zona Zona A Zona B Zona C Zona D
  Categoria de folosinţă
  1. Teren arabil 28/lei ha 21 19 15
  2. Păşune 21 19 15 13
  3. Fâneaţă 21 19 15 13
  4. Vie 46 35 28 19
  5. Livadă 53 46 35 28
  6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
  7. Teren cu ape 15 13 8 X
  8. Drumuri şi căi ferate X X

  X

  X
  9. Teren neproductiv X X

  X

  X

  Potrivit legislaţiei în vigoare, rangul localităţii este stabilit astfel:

  rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
  rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
  rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
  rangul III – oraşe;
  rangul IV – sate reşedinţă de comună;
  rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

  În ceea ce priveşte terenul amplasat în extravilan, adică în afara oraşului, impozitul/taxa pe hectar se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 2,5 corespunzător rangului localităţii.

  Nr.crt Categoria de folosinţă Impozit (lei/ha)
  1. Teren cu construcţii 31
  2. Teren arabil 50
  3. Păşune 28
  4. Fâneaţă 28
  5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1 55
  5.1 Vie până la intrarea pe rod X
  6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1 56
  6.1 Livadă până la intrarea pe rod X
  7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16
  7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție X
  8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6
  8.1 Teren cu amenajări piscicole 34
  9. Drumuri şi căi ferate X
  10. teren neproductiv X

  Atenţie! În cazul dobândirii unui teren pe parcursul anului, noul proprietar are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere, alături de documentele justificative, la direcţiile de taxe şi impozite locale, în termen de 30 de zile de la achiziţie, obligaţie valabilă şi în cazul dobândirii unei case sau a unei maşini pe parcursul anului.

  Codul fiscal stabileşte şi situaţiile în care anumite categorii de persoane nu datorează impozit pentru terenurile pe care le deţin. Concret, sunt scutiţi de la această plată, printre alţii, veteranii de război ce deţin în proprietate sau în coproprietate terenuri, dar şi văduvele de război, persoanele care au fost private de libertate sau cele cu handicap grav sau accentuat.

  CUM SE PLĂTEŞTE IMPOZITUL PE MAŞINĂ

  Pe lângă impozitul pe clădiri şi cel pe teren, legislaţia în vigoare prevede şi plata unui impozit anual de către orice persoană care are în proprietate o maşină ce trebuie înmatriculată/înregistrată în România, cu excepţia cazurilor în care legea stipulează scutiri de la plata impozitului.

  Potrivit Codului fiscal, impozitul pe maşini este calculat în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o sumă corespunzătoare din Codul fiscal. 

  Mai precis, pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv, suma fixă luată în calcul la stabilirea impozitului este de 18 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv – 72 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv – 144 lei/200 cmc, iar la cele cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc suma de luat în calcul la stabilirea impozitului este de 290 lei/200 cmc.

  De precizat că și impozitul pentru tractoarele înmatricultate socotește în același fel adică în funcție de capacitatea cilindrică.

  La fel ca în cazul impozitului pe teren, normele legale stabilesc anumite categorii de persoane care sunt scutite de această taxă. În acelaşi timp, persoanele domiciliate în anumite localităţi ale ţării plătesc doar jumătate din impozit.

  Ce dobânzi plătesc contribuabilii dacă întârzie plata taxelor şi impozitelor locale

  Dacă plata taxelor depășește termenul, suma creşte în fiecare zi cu 0,02%. De asemenea, în fiecare zi se aplică o dobândă penalizatoare de 0,04% din sumă, ceea ce urcă valoarea totală a penalizării zilnice la 0,06%.

  Potrivit Codului Fiscal, impozitele locale sunt datorate, pentru întregul an, de către persoana care avea în proprietate bunul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Astfel, cei ce cumpără pe parcursul anului 2018 locuinţe, terenuri sau mijloace de transport vor plăti impozitele aferente abia din 2019.
  Ghișeul.ro, facilitate pentru plata impozitelor
  Cozile și înghesuiala ”tradițională” de început de an poate fi evitată începând din 2017. Fermierii care dețin un card valabil pot face plățile și online pe ghișeul.ro unde pe baza datelor personale pot achita impozite şi taxe stabilite de instituţiile publice înrolate în sistem precum și amenzi contravenţionale cu deducerile aferente plăţii în 48 de ore. De precizat că dacă alegeți să faceți plata în acest fel nu o să suportați niciun comision de tranfer.
  Ghișeul.ro este disponibil 7 zile din 7 și 24 ore din 24, cu excepția perioadelor de mentenanță sau intervenție tehnică asupra sistemului, care se vor anunța pe site. În plus,  serviciul pune la dispoziţia utilizatorilor săi cele mai înalte standarde de securitate privind tranzacţionarea în mediul online cu cardul bancar.


  Te-ar mai putea interesa

  Fermă închisă de DSVSA. Decizia a fost contestată în instanță O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați Un mare lac, o sursă de apă pentru irigații, pe cale să dispară din cauza secetei

  Ultimele știri

  Șef din APIA – anunț pentru crescătorii de animale care vor să ia subvențiile în avans Pajiștile sunt pârjolite, prețul nutrețului a explodat. Crescător de vaci: ”Trebuie să găsim un ajutor” Agrometeo: Secetă puternică la porumbul neirigat. Zonele unde culturile sunt cel mai afectate