• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • CALENDAR FISCAL. Ce declarații de depun și CE IMPOZITE SE PLĂTESC LA FINANȚE ÎN APRILIE

  Gabriela Gimbășanu -

  Luna aprilie este mai relaxată din punct de vedere fiscal pentru toți cei care desfășoară activități comerciale și nu numai. 

  Calendar fiscal. Termen: Luni, 10 aprilie – Formularele 010, 020, 070 și 087

  Declarațiile care se depun la Finanțe pentru ziua de 10 aprilie sunt:

  – 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010;

  – 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020;

  – 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070.

  Aceste documente se completează de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

  Tot luni se depune și formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087. Acest formular se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

  Calendar fiscal. Termen: Marți, 18 aprilie – situațiile centralizatoare

  Declarațiile centralizatoare pe care trebuie să le depuneți în data de 18 aprilie sunt:

  – Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

  – Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

  – Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice);

  – Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice);

  – Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile;

  – Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile;

  – Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile;

  – Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile;

  – Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile;

  – Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile;

  – Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile;

  – Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare;

  – Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați pentru depozitare;

  – Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat;

  – Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Documentul se completează și se depune de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.

  Calendar fiscal. Termen: Joi, 20 aprilie – declarația specială de TVA

  În data de 20 aprilie trebuie să vă prezentați la Finanțe pentru a depune declarația speciale de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES). Acest document se depune pentru persoanele aflate în următoarele situații:

  a) Persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune persoanelor neimpozabile
  b) Persoanele impozabile stabilite în U.E., dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune.

  Calendar fiscal. Termen: Marți, 25 aprilie – Formularele 100, 104, 112, 224, 300, 301, 307, 311, 390 VIES, 097

  Sfârșitul lunii aprilie, marchează și cea mai aglomerată perioadă în ceea ce privește depunerea formularelor la Finanțe. Iată ce documente trebuie să duceți la ANAF în această perioadă:

  – Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă. Plătitorii care au înregistrat următoarele categorii de venituri trebuie să achite acest impozit: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii și jocuri de noroc; obținute de nerezidenți sau din alte surse;

  – Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul I 2017. În această categorie intră: contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial; persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;

  – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100;

  – Depunerea Declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor – Formularul 104. Se depune de către persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică sau persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;

  – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112, pentru luna precedentă sau pentru trimestrul precedent;

  – Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224;

  – Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300;

  – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301;

  – Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307;

  – Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311;

  – Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES;

  – Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță pentru trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;

  – Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097;

  – Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare).


  Te-ar mai putea interesa

  APIA a început plata ajutorului de 110 euro pentru vaca de lapte Titluri de proprietate pentru proprietari și moștenitori. Termen limită: 20 noiembrie, la primării Curtea Constituțională, decizie cu impact major pentru toți proprietarii de terenuri din România

  Ultimele știri

  Plăți APIA 2023. Valoarea unui euro din subvenție în acest an Polonia și Ungaria nu au participat la discuțiile pentru licențierea exporturilor de cereale din Ucraina Ministrul Agriculturii: ANT bovine se va plăti numai pentru junincile oprite în fermă