• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SCHEMĂ de AJUTOR DE STAT, adoptată de Senat. Ce bani URMEAZĂ SĂ PRIMEASCĂ FERMIERII DIN 2018!

  Roxana Dobre -

  Vot în Parlament pentru susținerea fermierilor românie! Senatul a adoptat, marţi, 14 noiembrie, în calitate de primă Cameră sesizată, o propunere legislativă privind un program de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi creştere în sectorul avicol, iniţiativa întrunind de 69 de voturi „pentru” şi 13 abţineri.  

  Propunerea, iniţiată de parlamentari PSD, are ca scop instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru persoanele juridice, persoanele fizice, întreprinderile familiale şi/sau întreprinderile individuale care deţin exploataţii de păsări sau care doresc să înfiinţeze ferme avicole.

  ”Producătorii agricoli înregistrează pierderi de venit considerabile din cauza contextului global nefavorabil, în ceea ce privește dezechilibrarea raportului dintre cerere și ofertă. Instituirea embargoului de către Federația Rusă, în vara anului 2014, a afectat în mod indirect producătorii români din cauza surplusului de produse existent pe piața UE. Ca urmare, scăderi severe ale prețurilor au fost înregistrate chiar și în perioade în care acestea ating în mod normal vârful de sezon. Produsele agroalimentare deficitare, care necesită sprijin financiar în prezent pentru a asigura necesarul de consum din producția internă, sunt: carnea de porc, tomatele, ceapa, usturoiul, peștele, carnea de taurine și carnea de ovine. Astfel, în sectorul legumicol, se propune acordarea unor ajutoare de minimis/ajutoare de stat a căror valoare totală/beneficiar/parte din costurile de producție și să permită că aceste producții să devină atractive pentru producători având în vedere costurile mari și investițiile”, se arată în expunerea de motive a inițiatorilor proiectului.

  În cadrul aceluiași text se mai arată că în sectorul creșterii porcinelor, taurinelor pentru carne, ovinelor pentru carne și peștelui, se propune acordarea unor ajutoare de stat care sa acopere investițiile noi în spațiile de cazare destinate reproducției precum și prima populare a acestora. ”Prin acordarea ajutoarelor de stat în domeniul agriculturii și al creșterii animalelor se urmărește eficientizarea activității acestor sectoare, asigurarea necesarului de consum intern din producția autohtonă de produse agricole, precum și acoperirea pierderilor de venit înregistrate de producătorii agricoli. De asemenea, se urmareste obtinerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piața europeană, precum și o eficiență economică în realizarea și valorificarea acestora. Totodată, acordarea acestor ajutoare va duce la îmbunătățirea balanței comerciale prin reducerea importului pentru produsele deficitare din domeniul agriculturii și al creșterii animalelor, va apărea disponibilitate de ofertă la export, se va asigura necesarul de produse din producția internă, în același timp sporind interesul producătorilor agricoli în dezvoltarea exploatațiilor agricole. Faţă de cele prezentate, am iniţiat propunerea legislativă, pe care o supunem spre dezbatere şi adoptare Parlamentului în procedură de urgenţă”, se mai arată în textul citat.

  Ce prevede proiectul de lege

  Inițiatorii precizează că ajutorul de minimis va funcționa sub forma unui program multianual de susținere a activității de reproducție sau de creștere în sectorul avicol prin investiții pentru înființarea de ferme de reproducție sau de creștere noi sau existente sau aflate în conservare, sau în ferme de reproducție sau de creștere care își măresc capacitatea de cazare, precum și de stimulare a asocierii în cooperative.

  Schema de ajutor de stat se va aplica pe întreg teritoriul României pentru perioada 2018 – 2020.  Ajutorul de stat  pentru investiții privind fermele de reproducție, stațiile de incubație, fermele de creștere, inclusiv pentru prima populare, va fi acordat următorilor beneficiari, crescători de păsări, astfel:

  1. persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de reproducție sau de creștere sau stații de incubare a ouălor;
  2. persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II, care dețin exploatații de păsări aflate în conservare sau stații de incubare a ouălor aflate în conservare;
  3. persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de reproducție sau de creștere, care își măresc capacitatea de cazare sau capacitatea de incubare a ouălor.
  4. persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care doresc să înființeze o fermă de reproducție și incubața aferentă, în funcție de capacitatea de producție și creștere a puilor de carne și a hibridului ouător;
  5. persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care doresc să înființeze o fermă de reproducție rase grele și incubața aferentă pentru obținerea puilor de carne sau reproducție rase ușoare și incubația aferentă pentru obținerea hibridului ouător;

  Mai mult, ajutorul de stat se acordă:

  1. a) pentru înființarea de ferme de reproducție, statii de incubatie, ferme creștere noi cu capacități de maxim ….. de locuri de cazare noi pentru reproducție/beneficiar, o singură data pe cod de exploatație în cadrul acestui ajutor de stat;
  2. b) pentru investiții în ferme de reproducție, statii de incubatie, ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, în limita maximă a ……. locuri /beneficiar, o singură dată pe cod de exploatație în cadrul acestui ajutor de stat.
  3. c) pentru mărirea capacității stației de incubație, de cazare în fermele de reproducție sau creștere existente, o singură dată pe cod de exploatație în cadrul acestui ajutor de stat. 

   Beneficiarii  trebuie să dețină suprafața de teren necesară construcției fermelor de reproducție de creștere sau stației de incubație care se înființează în baza Programului de susținere a pentru activitatea de reproducție sau de creștere în sectorul avicol. Ajutorul de stat se acordă o singură data pe cod de exploatație pentru investițiile aferente prin Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubatie si de creștere în sectorul avicol

  Beneficiarii Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubatie si de creștere în sectorul avicol nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.

  Atenție! Prevederile prezentei legi nu se aplică beneficiarilor dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

  1. a) fac obiectul unui decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;
  2. b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară.

  Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor realizate în baza Programului de susținere a pentru activitatea de reproducție sau de creștere în sectorul avicol, sunt:

  1. construcția stațiilor de incubație, fermelor de reproducție sau de creștere noi;
  2. achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli;
  3. costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță;
  4. achiziția sau producția de animale de reproducție pentru prima populare.

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii depun cererea de înscriere în Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubatie si de creștere în sectorul avicol la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înființează/află  fermele de creștere, respectiv capacitățile de reproducție sau stațiile de incubație, denumită în continuare cerere de înscriere, însoțită de următoarele documente:

  1. împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  2. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  3. copie de pe actul actul constitutiv;
  4. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  5. pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitude sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege.
  6. plan cadastral;
  7. copie de pe autorizația sanitară veterinară pentru exploatațiile în activitate sau aviz sanitar veterinar pentru exploatațiile în conservare sau expoatațiile nou înființate.

  Cererile se depun la Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care înregistrează cererile de înscriere și le verifică administrativ împreună cu documentele anexate.

  După înscrierea în Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubatie si de creștere în sectorul avicol, pentru obținerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului Bucureşti, după caz, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr.2, însoțită de următoarele documente, după caz:

  1. studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
  2. extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
  3. certificat de urbanism;
  4. contract de consultanță și asistență tehnică în vederea implementării și funcționării proiectului. Consultantul răspunde în solidar cu beneficiarul pentru implementarea și funcționarea acestuia. Contractul-cadru precum și termenii acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

  Proiectul trebuie avizat și de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

  Agrointeligența-www.agrointel.ro a scris în premieră despre acest proiect aici:

  UN NOU AJUTOR DE MINIMIS pentru CRESCĂTORII DIN ROMÂNIA! BUGET: 300 DE MILIOANE DE EURO!


  Te-ar mai putea interesa

  Crescătorii de animale pot fi grav afectați. Anunțul făcut de Adrian Oros! Transhumanța, păstrată în Spania. Mii de oi mânate pe străzile din Madrid Interzicerea transporturilor de animale vii – în Parlamentul European. Anunț de la Bruxelles

  Ultimele știri

  Grâul – la mare căutare. România a depășit Rusia la exportul de cereale către Egipt Comisia Europeană: Ajutor de până la 1.000.000 euro/beneficiar pentru afacerile afectate de pandemie Deputatul Adrian Chesnoiu – veste excelentă direct din Parlament!