Ştiri agricole

TVA redus în agricultură: Noi produse și servicii pe lista de facilități fiscale

Ministerul Agriculturii extinde lista produselor și serviiciilor care beneficiază de TVA redus de la 19 % la 9 %. Potrivit unui ordin comun al ministrului agriculturii și cel al finanțelor, aflat în dezbatere pe site-ul MADR, se mărește numărul produselor și serviciilor pentru care se plătește TVA redus.

Potrivit textului citat, ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.572 din 28 iulie 2016, cu  modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: La articolul 1, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: “a) îngrăşăminte care se încadrează la codurile NC 2509 00 00, NC 2703 00 00, NC 2836 50 00, NC 3101 00 00 – 3105 90 80.”

2. La articolul 1,după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1) care va avea următorul cuprins:
“a1) La codul NC 2509 00 00 se încadrează creta; la codul NC 2703 00 00 se încadrează turba utilizată ca îngrășământ în agricultură, în sectorul vegetal; la codul NC 2836 50 00 se încadrează carbonatul de calciu; la codurile NC 3101 00 00 – 3105 90 80 se încadrează îngrăşămintele care conțin nutrienți principali, secundari sau oligoelemente chelate sau complexate indiferent dacă conțin N, P, K.

Modificările propuse completează lista produselor care beneficiază de TVA redus. Și anume: îngrășăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00 – 3105 90 80; pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10; semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.

Noi servicii intră de asemenea pe lista cu TVA redus

Potrivit ordinului publicat de MADR, și Anexa cu servicii din agricultă va fi completată astfel: La Anexă, punctul 38 se modifică și va avea următorul cuprins: “38. Instalare sistem de irigare/fertirigare în plantaţii viticole şi pomicole, precum și în legumicultură“; La Anexă, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 43, cu următorul cuprins: “43. Însămânțarea artificială la animale.”

Aceste noi servicii le completează pe cele pentru care se aplică deja TVA redus. Și anume:
1. fertilizat
2. arat
3. discuit sau grăpat
4. pregătit pat germinativ cu combinator și modelat sol
5. semănat sau plantat 6. tăvălugit 7. stropit, prăfuit – combatere boli și dăunători, erbicidat
8. tratarea semințelor utilizate la înființarea culturilor agricole, cu produse de protecție a plantelor
9. recoltat sau dislocat culturi
10. colectarea și balotarea materialului vegetal, prin presare în baloți
11. tocat resturi vegetale
12. prășit culturi
13. executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume
14. nivelatul terenului agricol, prin care se asigură o suprafață cat mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole
15. plantatul în biloane la cartof și legume
16. răritul și decoletarea la sfecla de zahăr
17. înșirat, balotat, păpușit la tutun
18. cosit
19. greblat
20. lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor în ferme zootehnice
21. scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate
22. desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creșterea rădăcinilor
23. săpat gropi pentru plantarea pomilor
24. tocat coarde, crengi
25. lucrări de colectare, sortare, condiționare, etichetare la legume și fructe
26. operațiuni de montare a spațiilor protejate, respectiv sere și/sau solarii
27. curăţarea vegetaţiei nedorite şi distrugerea muşuroaielor de pe păşuni şi fâneţe
28. supraînsămânţări pe pajişti, amenajare surse de apă pentru animale pe pajişti, parcelarea pajisţilor
29. lucrări specifice de evacuare a dejecțiilor și de asigurarea furajelor în, sau din fermele zootehnice
30. dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice
31. tunsul oilor
32. sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor
33. curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale
34. decolmatat sau curățat canale de irigații și/sau de desecare
35. plantat culturi horticole viță de vie, pomi
36. defrișare plantații viticole și pomicole
37. instalare sistem de susținere, conducere și palisaj în plantații viticole și pomicole
38. instalare sistem de protecție antigrindină și antiploaie în plantațiile viticole și pomicole
39. înființarea și menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale
40. determinarea calității genetice a animalelor
41. lucrările specifice domeniului îmbunătățirilor funciare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile.

Reamintim reducerea de TVA pentru produsele și serviciile din agricultură a fost făcută pentru prima dată în 2016 iar lista scutirilor a fost mărită de mai multe ori până în prezent.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!