Creșterea animalelorŞtiri agricole

NOI REGULI pentru CRESCĂTORI: Cum și de unde SE POT CUMPĂRA GĂINILE DIN FERME!

Geronimo Brănescu, președintele Aurorității Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a emis un ordin prin care modifică  normele sanitar veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea.

Agrointeligența – www.agrointel.ro vă prezintă modificările privind condițiile de biosecuritate în explotațiile comerciale de păsări, potrivit ordinului emis de ANSVSA:

1. Popularea exploatațiilor comerciale de păsări se face cu efective de păsări provenite din exploatații comerciale de păsări autorizate sanitar-veterinar indemne de boli infecto-contagioase notificabile, însoțite de documente sanitar-veterinare de transport și certificate sanitar-veterinar de transport păsări vii.

2. Popularea exploatațiilor comerciale de păsări se face după respectarea vidului sanitar-veterinar de minimum 7 zile de la ultima dezinfecție existent pentru fiecare spațiu de cazare, respectându-se principiul  totul plin – totul gol” pe spațiul de cazare; sunt exceptate exploatațiile comerciale de pui de carne la care se respecă principiul „totul plin – totul gol” în sensul în care există o perioadă de minimum 24 de ore de la dezinfecția efectuată în ultima hală depopulată, cu respectarea intervalului minim de 7 zile de la ultima dezinfecție aferentă fiecărui spațiu de cazare.

3. Personalul angajat în cadrul exploatației comerciale de păsări este evaluat din punct de vedere medical, conform prevederilor legislației în vigoare din domeniul medicinii muncii.

În Romania, măsurile de biosecuritate aplicate la nivelul exploatațiilor comerciale avicole autorizate sanitar veterinar sunt reglementate în prezent prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea, care abrogă Ordinul președintelui ANSVSA nr. 147/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I. din 21.03.2018.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu