• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Închirierea pășunilor: condiții și documente necesare la licitație

  agrointeligenta.ro -

  Lista documentelor necesare pentru închirierea pășunii comunale. Fermierii care dețin animale pot participa la licițiile organizate de primăriile de care aparțin atunci când acestea anunță public că deschid procedura pentru închiriere. În schimbul terenului crescătorii de animale plătesc o taxă stabilită de Consiliul Local și se încheie un contract pe minim 5 ani.

  Caz concret: Primăria Municipiului Câmpia Turzii îi anunță pe crescătorii de animale interesați că organizează în data de 5 septembrie, ora 12.00, procedura de închiriere a pășunii Pomiște, situată în tarlaua 2, în suprafața 0,75 ha, aflată în proprietatea privată a municipiului.

  Persoanele interesate pot depune la Registratura Primăriei Municipiului Câmpia Turzii o cerere de închiriere a pășunii până la data de 4 septembrie, ora 12.00.

  Citiți și condițiile pe care trebuie să le îndepliniți la APIA pentru subvenția pe pășune: Subvenția APIA pe pășunea comunală: Condițiile pentru fermierii și asociațiile care cer plata pe islaz

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care este lista documentelor de participare la licitație, atât pentru persoanele fizice cât și cele juridice.

  Pentru persoanele fizice este nevoie de:

  – Cerere de închiriere;
  – Copie a documentului de identitate;
  – Adeverință din care să reiasă că solicitantul figurează înregistrat în Registrul agricol al municipiului pe raza căruia se află pășunea cu efectivul de animale deținut pentru anul curent (în original);
  – Extras din Registrul național al exploatațiilor care atestă numărul de animale identificate și înregistrate în RNE detaliat pe crotalii, însoțit de o adeverință din care să rezulte același număr de animale, eliberate de medicul veterinar;
  – Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că efectivul de animale declarat și înscris în documentele prezentate nu face obiectul unor contracte în derulare și nu vor face obiectul altor contracte pe perioada derulării contractului de închiriere încheiat cu municipiul pe raza căruia se află pășune ;
  – Certificat de atestare fiscală care să ateste faptul că solicitantul nu are debite de plată restante către bugetul general consolidat, emis de ANAF, valabil la data depunerii cererii (în original);
  – Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local al municipiului pe raza căruia se află pășunea.

  Documente de participare pentru persoanele juridice-asociații ale crescătorilor de animale:

  – Cerere de închiriere;
  – Declarație pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal al persoanei juridice constituită în formă asociativă prin care toți membri asociației își exprimă acceptul pentru închiriere, susținută de o listă nominală în care se specifică și animalele deținute în funcție de specie și vârstă, de către toți membrii, defalcat pe fiecare membru în parte.
  – Dovada (statut/act constitutiv, certificat de înregistrare, certificat constatator) pentru persoanele juridice-asociații ale crescătorilor de animale că au sediul social și valabil în municipiul pe raza căruia se află pășunea- copie conform cu originalul. De asemenea, membri asociației crescătorilor de animale trebuie să facă dovada că au domiciliul în municipiul pe raza căruia se află pășunea (copie de pe actul de identitate), iar animalele deținute de aceștia sunt înscrise atât în Registrul agricol al municipiului pe raza căruia se află pășunea cât și în RNE (adeverință – în original) și asigură încărcătura minimă de animale la hectar.
  – Asociațiile crescătorilor locali, persoane juridice cu sediul social pe teritoriul municipiului pe raza căruia se află pășunea care solicită încheierea de contracte de închiriere depun un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE care asigură încarcătura minimă de animale la hectar.

  Pentru persoane juridice – asociații ale crescătorilor de animale – dovada înființării conform prevederilor O.G. nr. 26/2002 cu privire la asociații și fundații, republicată (copie conform cu originalul de pe Sentința civilă de înființare).
  – Adeverință din care să reiasă că solicitantul figurează înregistrat în Registrul agricol al municipiului pe raza căruia se află pășunea cu efectivul de animale deținut pentru anul curent (în original).
  – Extras din Registrul național al exploatațiilor care atestă numărul de animale identificate și înregistrate în RNE detaliat pe crotalii, însoțit de o adeverință din care să rezulte același număr de animale, eliberate de medicul veterinar;
  – Declarație dată pe propria răspundere din care să reiasă că efectivul de animale declarat și înscris în documentele prezentate nu face obiectul unor contracte în derulare și nu vor face obiectul altor contracte pe perioada derulării contractului de închiriere încheiat cu municipiul pe raza căruia se află pășunea;
  – Certificat de atestare fiscală care să ateste faptul că solicitantul – persoana juridică- asociație a crescătorilor de animale nu are debite de plată restante către bugetul general consolidat, emis de ANAF, valabil la data depunerii cererii (în original).
  – Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că niciun membru al asociației crescătorilor de animale nu are/au datorii la bugetul local al municipiului pe raza căruia se află pășunea, precum și către bugetul de stat (în original).

  Atenția! Lista documentelor necesare poate varia în funcție de condițiile și deciziile impuse de Consiliul Local și Primărie. Este important să vă interesați exact care este Hotărârea de Consiliu Local în baza căreia se organizează licitația, precum și care sunt condițiile votate de aleșii locali.

  Nu uitați că dacă aveți nemulțumiri legate de procedura de licitație puteți depune contestații după anunțarea câștigătorului, dar contestația trebuie să fie înregistrată într-un termen dinainte stabilit. Dacă aveți suspiciuni privind fraudarea licitațiilor, sesizați autoritățile competente!


  Te-ar mai putea interesa

  Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro Mușuroirea tomatelor. Când și cum se face

  Ultimele știri

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Ultima oră despre subvențiile APIA! Situația la zi cu fermierii care încasează plăți la hectar! Primii fermieri care intră la recoltat cu trei săptămâni mai devreme din cauza secetei