• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția pentru usturoi. Suprafața minimă și restul condițiilor la ajutorul de minimis

  Oana Timar -

  Subvenția pentru cultura de usturoi, ajutor de minimis introdus din 2019. Ministerul Agriculturii a publicat condițiile pentru ca fermierii care cultivă usturoi să primească o subvenție suplimentară de la stat, pe modelul ajutorului de minimis pentru tomate. Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă prezintă care este suprafața minimă de usturoi pe care trebuie să o cultivați, dar și ce cantitate trebuie să vindeți pentru a încasa subvenția de 1.000 de euro.

  Ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi este stabilit de actul normativ la valoarea de 4.650 de lei pe hectar, echivalentul a 1.000 de euro pe hectar. Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă/an. Programul pentru sprijinirea cultivatorilor de usturoi fiind programat să se deruleze pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019 – 2021.

  Suprafața minimă de usturoi pe care trebuie să o aveți este de 3.000 de metri pătrați, conform actului normativ, iar cantitatea minimiă vândută cu acte trebuie să fie de 5.000 kg/ha. Cererile se depun după adoptarea actului normativ până cel târziu pe 15 mai.

  Cine poate lua subvenție pentru cultura de usturoi

  Schema de ajutor de minimis pentru cultura de usturoi se acordă întreprinderilor/ întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susținerea producției de usturoi.

  Schema se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice care exploatează culturi de usturoi, respectiv:
  a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;
  b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Suprafața minimă cultivată cu usturoi: 3.000 de metri pătrați

  Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  – să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ”Program susținere usturoi, anul…….., beneficiar numărul ……………., Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”;
  – să valorifice o cantitate de usturoi de minim 5.000 kg/ha, dovedită cu documente justificative
  – să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
  – să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative privind comercializarea producţiei.

  Valorificarea producţiei de usturoi trebuie să se realizeze în perioada 1 iulie – 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

  Cum se face înscrierea în Program de susținere a producției de usturoi

  Înainte de a depune cererea pentur ajutorul de minimis dedicat culturii de usturoi, fermierii trebuie să se asigure că nu au încasat deja ajutoare de minimis care să totalizeze 15.000 de euro pe ultimii trei ani. Această verificare se face împreună cu direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipului București, instituțiile stabilind sumele potențial disponibile rămase, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 15.000 euro.

  După efectuarea verificării, cultivatorii de usturoi trebuie să depuncă o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai, inclusiv, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoiului.

  Cererea pentru ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  d) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
  e) declarație pe propria răspundere;

  Documentele prevăzute la literele a) şi b) trebuie prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

  În situaţia în care cultivatorul de usturoi deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în Program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găsește suprafața deținută.

  Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi. Gestionarea Registrului unic se asigură de către un funcționar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.

  În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

  Vânzarea usturoiului trebuie să se facă cu bon sau cu filă din carnetul de comercializare

  Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi obținute pe terenul declarat, până la data de 29 noiembrie, inclusiv. Documentele justificative pentru valorificarea producției de usturoi sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

  Pentru anul viitor, 2019, bugetul alocat pentru subvenționarea culturii de usturoi din România este de 9,3 milioane de ei, echivalentul a 2 milioane de euro. Astfel, se va putea plăti ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi înființată și valorificată pe o suprafață de 2.000 de hectare de teren agricol la nivel național.

  ATENȚIE: Condițiile privind ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi au fost publicate în cadrul unui proiect de act normativ al MADR. Programul devine funcțional după aprobarea legislației propuse și după ce Parlamentul aprobă bugetul național pe 2019 în care se vor regăsi și sumele pentru sprijinirea cultivatorilor de usturoi.


  Te-ar mai putea interesa

  Furtuni puternice anunțate în aproape toate județele. Alertă de vreme severă de la ANM Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe Județul unde se câștigă la cules de cireșe mai bine ca în Spania. Zilierii primesc 100 euro/zi

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event