• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SUBVENȚII OVINE: 10 REGULI NOI pentru OIERII CARE VOR BANI DE LA APIA ÎN 2019

  agrointeligenta.ro -

  Decizii importante pentru oieri, reguli noi pentru accesarea subvențiilor APIA pentru ovine! Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) a avut săpătmâna trecută o serie de discuții cu liderii oierilor, în urma cărora s-au luat mai multe hotărâri importante pentru ciobanii români. Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt noutățile din acest an pentru sectorul de creștere a ovinelor, aceste noutăți având impact și asupra plăților pe care crescătorii le încasează de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

  Întâlnirea ANZ a avut loc cu asociațiile/organizațiile acreditate pentru conducerea Registrelor Genealogice la rasele din speciile ovină/caprină, care au responsabilitatea realizării obiectivelor programelor de ameliorare și a vizat punctual următoarele aspecte:

  1. Modelul certificatului zootehnic, eliberat de fiecare registru genealogic rasial, în concordanță cu modelul prevăzut în Regulamentul 717/2017, observații și amendamente necesare; informații care vor fi transmise Comisiei Europene așa cum ne-a fost solicitat, în urma sedinței Grupului de Lucru pentru Zootehnie, din 30 noiembrie 2018. S-a adus la cunoștința asociațiilor necesitatea respectării în mod unitar a modului de eliberare a certificatelor zootehnice în concordanță cu specificațiile modelului de certificat zootehnic conform Regulamentului UE 717/2017.

  S-a decis că:
  – va fi implementat un element de securizare a certificatelor zootehnice eliberate, specific fiecărui registru genealogic;
  – semnătura electronică nefiind obligatorie nu va fi folosită pe aceste documente;
  – certificatele zootehnice sunt documente unice care se elibereaza o singura dată în viata animalului;
  – fiecare asociație va face specificații clare în Programele de ameliorare cu privire la vârsa minima de eliberare a certificatului zootehnic în funcție de obiectivele ameliorării, fixate prin programele pe care le derulează;
  – vor implementa un document adițional certificatului zootehnic pentru a evidenția cu acuratețe miscarea animalelor de reproducție între fermele cuprinse în programele de ameliorare.

  2. Discuții pe baza programelor de ameliorare și a regulamentelor de organizare și funcționare, elaborate în baza Regulamentului Ameliorării 1012/2016. La intâlnirea Comitetului Zootehnic permanent s-a stabilit ca autoritățile competente să se asigure că societățile de ameliorare recunoscute vor actualiza programele de ameliorare în conformitate cu Regulamentul 1012/2016. Asociațiile conducătoare a registrelor genealogice din Romania, recunoscute ca societăți de ameliorare în temeiul Regulamentului precizat anterior, au depus programe de amelioare actualizate, înainte de 1 noiembrie 2018. Acestea vor fi evaluate de o Comisie de Evaluare a Programelor de ameliorarea a autorității competente, în concordanță cu cerințele legislației și principiile consacrate ale ameliorării (descrise etapizat în conformitate în cei șapte pași, conform Harris și colaboratorii), așa fel încât toate programele de ameliorare ale raselor de ovine și caprine să descrie în detaliu obiectivele selecției și ameliorării, respectarea condițiilor, criteriile și normele cuprinse în Regulamentul
  ameliorării.

  3. Planul acțiunilor care urmează să fie derulate în anul 2019, în vederea îndeplinirii obiectivelor programului de ameliorare și pentru asigurarea familiilor de reproducători cu valoare genetică deosebită. Acțiunile importante sunt cele care vizează continuarea etapelor Programelor de Ameliorare pentru a avea asigurate animale de rasă pură cu înaltă valoare genetică pentru inducerea progresului genetic în populațiile de ovine/caprine, evitarea consangvinizării și creșterii rentabilității fermelor participante la programul de ameliorare, optimizarea acurateței selecției a intensității selecției și a intervalului între generații.
  – Asociațiile au prezentat planul acțiunilor pe anul 2019 pentru atingerea obiectivelor mai sus menționate;
  – Asociațiile au comunicat situația financiară dificilă în care se găsesc ca urmare a neîncasării ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calității genetice și a menținerii registrelor genealogice și intenția de a solicita, printr-o notă comună, completarea sumelor cuvenite conform HG 1179/2014 cu modificările și completările ulterioare.

  4. Stadiul implementării tatuării, ca sistem suplimentar de identificare care să garanteze că animalele sunt înscrise într-un registru genealogic. În toate exploatațiile cuprinse în programele de amelioare, pentru animalele promovate la reproducție, a fost implementată tatuarea ca sistem suplimentar de identificare, procentul de animale tatuate fiind cuprins între 30-80%, funcție de dimensiunea registrului genealogic cu angajamentul ca odată cu lucrările de apreciere a conformației și constituției, procesul să fie finalizat.

  5. Strategia pe care asociațiile, prin crescătorii afiliați, doresc să o adopte pentru creșterea gradului de rezistență la Scrapie, cu toate beneficiile economice care decurg de aici. ANZ prin laboratorul de genetică moleculară achiziționat, după stabilirea protocoalelor de lucru va pune la dispoziția crescătorilor serviciul de genotipare, în principal a masculilor care acționează în programele de ameliorare. Acordul comun a fost acela ca ANZ să comunice asociațiilor, până la 15 februarie, numărul de probe și un cost estimativ/proba, care poate fi lucrat în intervalul dintre încheierea lucrărilor de apreciere a conformației și constituției și intrarea reproducătorilor la montă, pentru ca fiecare asociație să-și stabilească un grafic al masculilor care vor fi genotipați. De asemenea ANZ va stabili o întâlnire cu reprezentanți ai ANSVSA pentru a identifica câte probe pot fi analizate în laboratoarele ANSVSA, în baza protocolului încheiat între cele două instituții. Crescătorii preferă să își genotipeze animalele în afara Programului național de creștere a rezistenței ovinelor la Scrapie, deoare Programul, deși gratuit, impune condiții greu de îndeplinit de către crescători.

  6. Identificarea populațiilor din rasa Țurcană în registrele genealogice, în vederea recunoașterii acestora ca rase, așa cum s-a convenit cu ocazia ședințelor anterioare. Primul pas care trebuie urmat în vederea declarării ca rase a populațiilor, care s-au structurat în cadrul rasei Țurcană, este acela de a identifica în registrele genalogice efectivele din aceste ecotipuri (varietăți), în vederea izolării reproductive în cadrul rasei și stabilizarea genetică a acestora ca populații. Acesta este un demers mai vechi al autorității competente inițiat cu ocazia diverselor întâlniri cu reprezentanții celor două registre genealogice ale rasei Țurcană. Pentru a demara acest proces s-a căzut de comun acord ca fiecare ecotip (varietate) de Țurcană, să fie identificat cu un cod distinct, în aplicația electronică cu care sunt gestionate cele două registre, cu scopul de a finaliza următorul an de testare cu rapoarte de producție și reproducție pentru fiecare din aceste populații.

  Măsurătorile exacte și repetate, adică valoarea fenotipică a indivizilor, și tehnica avansată a geneticii moleculare la care se poate apela pentru efectuarea testelor genetice, ne vor evidenția structurile genetice ale acestor populații și distanțele/diferențele dintre ele.

  7. O formă de sprijin financiar pentru animalele de reproducție de rasă pură (Norme de nominalizare, organizare și funcționare a fermelor de elită).

  Activitatea de ameliorare impune lucrări de testare și selecție, pe un număr de generații de animale, pentru a putea obține rezultate uneori destul de greu de cuantificat și nu are finalitate imediată. Acesta este motivul pentru care crescătorii nu sunt întotdeauna fideli lucrărilor de ameliorare, fiind o activitate de acuratețe sporită și volum mare. Aceasta impune proiecția unui viitor act normativ, care să sprijine strict animalele de reproducție (ferme de elită) pentru a spori interesul crescătorilor pentru ameliorarea animalelor.

  Până la 28 februarie 2019 fiecare asociație, conducătoare a unui registru genealogic, va transmite punctul propriu de vedere pentru a fi inițiat un act normativ cu criterii de nominalizare și funcționare a fermelor de elită, vorbind aici strict de fermele cu animale înscrise în secțiunile principale ale registrelor genealogice.

  8. Efectuarea testelor de filiație ca metodă de verificare a identității animalelor de reproducție de rasă pură.

  Testele de filiație sunt obligatorii pentru animalele de rasă pură folosite pentru recoltare de ovule, emrioni sau material seminal. Fiecare asociație va decide să efectueze teste de filiație pentru un procent de animale de reproducție, chiar dacă la ovine/caprine nu se practică pe scară largă biotehnologiile de reproducție, pentru a crește gradul de acuratețe a îregistrărilor și verificarea identității animalelor de reproducție.

  9. Modificarea actelor normative prin care se acordă sprijin financiar de stat, în sectorul creșterii ovinelor/caprinelor, respectiv OM 619/2015 și HG 1179/2014, cu modificările și completările ulterioare.

  Aceste modificări pot fi propuse anual până în luna iunie, pentru a fi comunicate Comisiei și a se primi punctul de vedere al acesteia față de respectivele propuneri.

  10. Dezvoltarea sistemelor informatice cu care registrele genealogice, gestionează lucrările de selecție pentru derularea programelor de ameliorare, implementarea:
  – rapoartelor de lucru (din care să reiasă rezultatele activității);
  – modelelor certificatelor zootehnice, conform Regulamentului 717 din 2017 de stabilire a
  normelor de aplicare a Regulamentului UE 1012/2016 privind modelele de certificate zootehnice.


  Te-ar mai putea interesa

  Furtuni puternice cu grindină anunțate astăzi de ANM. Codul roșu de caniculă – menținut! Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe Anunțul unui șef APIA pentru toți fermierii care au cerut subvenții

  Ultimele știri

  Plăți subvenții APIA! Fermierii care au încasat banii în conturi în ultimele zile Vremea în următoarea lună – unde vor fi cele mai mari temperaturi, dar și ploi însemnate România a scos ”artileria grea” în lupta cu seceta. Județele unde ploaia va fi produsă artificial