• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția APIA pe pășunea comunală: Condițiile pentru fermierii și asociațiile care cer plata pe islaz

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Subvenția APIA pentru pășunea comunală se poate acorda atât fermierilor crescători de animale, cât și asociațiilor. Pentru ambele situații, plata pe hectarul de islaz comunal se face o singură dată, în funcție de respectarea condițiilor impuse de legislație și de documentele doveditoare depuse împreună cu cererea unică. Cele mai importante acte sunt cele care fac dovada creșterii animalelor și efectivul acestora cu carfe se asigură încărcătura de animale pe hectarul de pășune.

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a informat oficial care sunt condițiile și documentele ce trebuie prezentate pentru Campania 2019 la depunerea cererii unice în cazul în care pajiștile permanente/pășunile pe care le dețineți sunt închiriate de la Primărie sau Agenția Domeniile Statului (ADS).

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune ce documente trebuie să pregătiți pentru acest an dacă vreți să cereți subvenția de la APIA pe pășunea comunală, cu mențiunea că aceste documente vă sunt solicitate în plus față de cele obligatorii – copia după un act de identitate, a actelor de înregistrare a asociației și dovada contului valid în care se poate efectua plata.

  În cazul pajistilor permanente concesionate/închiriate de la unitățile administrativ-teritoriale sau ADS, beneficiarii plăţilor pot fi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, în calitate de fermieri activi, care desfasoara activitate agricolă, prin păşunat cu animalele pe care fermierul le expoatează, asigurând încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.

  La depunerea cereriilor unice de plată, fermierii vor prezenta la APIA copia conform cu originalul de pe contractelor de concesiune sau de închiriere, încheiate între primării/consiliile județene sau ADS, pe de o parte, și crescătorii de animale, pe de altă parte, din care să reiasă suprafața de pajiște permanentă utilizată, si copia cardului exploatatiei.

  În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.

  Atenție! Documentele doveditoare de utilizare a suprafeţelor trebuie să fie valabile la data depunerii cererii unice de plată.

  Ce obligații au asociațiile care cer subvenția de la APIA

  Și în acest an asociaţiile crescătorilor de animale, care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de pajiște permanentă concesionată/închiriată prin păşunat cu animalele membrilor, pot depune cerere pe baza unui tabel centralizator.

  Asociaţia va prezenta la APIA:
  – copia contractului de concesiune/închiriere al suprafeţelor de pajiști permanente încheiat de către asociație cu primării/consilii locale;
  – tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate acestora. . Centralizatorul se întocmește anual de către asociaţia crescătorilor de animale şi se vizează de către primărie (Anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr. 619/2015 – Anexa nr. 10). Această anexă va fi operată în sistemul IACS ca Listă nominală a utilizatorilor de pajişti şi va face obiectul controlului admnistrativ încrucişat cu baza de date a ANSVSA, privind respectarea încărcăturii de animale la ha (UVM/ha).
  – copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor,care va fi depusă până la data limită de depunere a cererilor unice de plată, conform art. 7 alin. 1, litera c), din Ordinul MADR nr. 619/2015 cu modificări şi completări.

  Atenție! Membrii asociațiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri unice de plată!

  Așadar, membrii asociaţiei, în calitate de fermieri activi, care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată. Aceştia prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv:

  – copia contractului de concesiune/închiriere al suprafelelor de pajiști permanente încheiate de către asociație cu primaria/consiliul local;
  – copia tabelului centralizator prin care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul național al exploatațiilor, precum și suprafețele alocate fiecarui membru. Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în Anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr. 619/2015 – Anexa nr. 10.
  – copia adeverinţei eliberate de primarie asociaţiei de crescători de animale care a concesionat/închiriat suprafata de pajiste;
  – copia cardului exploatației, iar în cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.

  Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte, la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație de la primărie/consiliul local. Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură prin păşunat încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha. În cazul suprafețelor de pajişti permanente utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, fermierul foloseste codul de cultură aferent categoriei de pajiști permanente utilizate în comun. Sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.

  Membrii asociațiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, acesta trebuie să prezinte la APIA adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Asociațiile crescătorilor de animale nu mai pot solicita plăți pentru suprafețele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.

  În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al grupurilor de producători, care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște prin pășunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producător, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale, prevăzute mai sus.

  Codul/codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Anunțul de astăzi al APIA despre subvențiile în avans ale fermierilor! Se prelungește programul Tomata și pentru ciclul II? Ce spune primarul comunei cu producții record la roșii! CALCULATOR subvenții pentru credite! Simulator pentru fermierii care vor să obțină PLATA APIA ÎN AVANS!

  Ultimele știri

  Doi hoţi de animale au fost prinşi şi încătuşaţi în câmp, în timp ce fugeau cu trei vaci şi doi cai! Adrian Oros: Fermierii ne-au cerut să plătim despăgubirile de secetă până pe 30 iulie! Proiect MADR: Testele pentru genotiparea berbecilor – GRATUITE până la sfârșitul anului!

  Căutare în articole