• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SUBVENȚII APIA: Ce trebuie să știe fermierii care ARENDEAZĂ SAU VÂND TEREN AGRICOL!

  agrointeligenta.ro -

  Informații complete transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru fermierii care vând sau arendează suprafețele agricole pe care le dețin. Producătorii agricoli trebuie să respecte o serie de reguli astfel încât terenul transferat să nu piardă subvenția pentru acest an.

  Transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată. Transferul exploataţiilor din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede:
  (a) „transferul unei exploataţii” înseamnă vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză;
  (b) „cedent” înseamnă beneficiarul a cărui exploataţie este transferată unui alt beneficiar;
  (c) „cesionar” înseamnă beneficiarul căruia i se transferă exploataţia.

  Atenție! Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin sau a unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată.

  Ajutorul sau plata solicitat(ă) de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii:
  (a) pe parcursul unei perioade care urmează să fie stabilită de statele membre, cesionarul informează autoritatea competentă în legătură cu transferul şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;
  (b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de autoritatea competentă;
  (c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia transferată.

  După momentul în care cesionarul a informat autoritatea competentă şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului în conformitate cu alineatul (3) litera (a):
  (a) Toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi autoritatea competentă generat de cererea de ajutor, de cererea de sprijin sau de cererea de plată sunt atribuite cesionarului;
  (b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;
  (c) exploataţia transferată este considerată, după caz, o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.

  APIA trebuie notificată în 10 zile de la transfer

  În conformitate cu art. 28 alin.1,2,3 din O.U.G. nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:
  „(1) Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată şi
  înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a plăţii, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată.
  (2) Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică APIA asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;
  b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploataţie;
  c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia transferată.

  După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):
  a) toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;
  b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;
  c) exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.”

  După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului, toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului. (art.8, alin.4, lit.b) din Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei).

  Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 1307/2015, “„exploataţie” înseamnă ansamblul unităţilor utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru”. Conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 3/2015,“exploataţie” înseamnă ansamblul unităţilor de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României”.

  Foarte important! Având în vedere prevederile de mai sus, transferul de exploataţie se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Unic de Identificare (RUI) gestionat de APIA, în perioada stabilită în art. 28 alin. (1) din OUG nr. 3/2015. În cazul în care cesionarul nu este înscris în RUI, acesta completează Formularul de înscriere în RUI-Anexa 1 din Ordin-MADR nr.22/2011, pus la dispoziţie de APIA şi primeşte în baza de date un ID (RO………).

  Dacă cesionarul are cerere unică de plată depusă, aceasta se constituie în cerere de înscriere în RUI.

  Cesionarul trebuie să anunţe APIA referitor la transferul de exploataţie în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică APIA asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului, conform art.28, alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Fermierul care preia exploataţia agricolă (toate unitatile de productie din cadrul acesteia) depune la centrul local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia agricolă Cererea de transfer de exploataţie ( Anexa nr.7) și documentele care au stat la baza transferului de exploataţie agricolă: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ deschis la o unitate bancară de pe teritoriul României.

  Înregistrarea transferului de exploataţie are la bază formularul ,,Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare” şi documentele specifice în funcţie de specificul unităţilor de producţie componente, puse la dispoziţie de către APIA. Acest formular este completat și semnat de către cei doi beneficiari şi datat.

  Cererea pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare este depusă la centrul local/centrul judeţean/Centrul municipiului Bucureşti unde cedentul a depus cererea unică de plată, după caz. Ulterior, aceasta este ataşată la dosarul cererii unice de plată a cesionarului, o copie a cererii de transfer fiind depusă la dosarul cererii unice de plată a cedentului (Anexa nr.7). Pe copia documentelor menţionate, cesionarul
  va înscrie “conform cu originalul” şi va semna.

  Atenție! Terenul/animalele care face/fac obiectul unui contract de arendă/închiriere/concesiune/comodat nu poate/pot fi transferat/e unui alt utilizator, în acest caz transferul reprezentând subarendare/subconcesionare/subînchiriere, operaţiune juridică interzisă de prevederile art.
  1.847 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Astfel, alin.(1) şi alin.(2) din art 1847 din Codul Civil prevăd: „Nu sunt permise oficiile de arendaşi”; “Subarendarea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute”.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul României a aprobat noua procedură de certificare a berbecilor cu origine! Anunț APIA: 31 iulie – termen de depunere a cererilor pentru motorina din trimestrul 2! Problema berbecilor cu origine a ajuns pe masa Guvernului! Genotiparea va fi făcută pe banii statului!

  Ultimele știri

  Au început noi controale în teren! Amenzi de până la 20.000 de lei pentru fermieri! Ministerul de Interne: Atacurile urșilor și lupilor vor fi considerate situație specială de urgență! Legume crescute în apă. Ferma viitorului a fost pusă pe picioare la Pleșoiu!

  Căutare în articole