• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • LOVITURĂ pentru ȚĂRANII DIN PIEȚE! ANSVSA LIMITEAZĂ VÂNZĂRILE MICILOR PRODUCĂTORI!

  agrointeligenta.ro -

  Micii producători primesc o lovitură puternică de la autorități! Țăranii care vând în piețe produsele obținute de la animalele din exploatația proprie vor fi controlate la sânge iar aceștia vor trebui să dețină asupra lor fișele de sănătate ale animalelor, precum și carnetele proprii de sănătate și echipamente de protecție. Mai mult, țăranii pot vinde anual ”cu măsură” produsele din exploatațiile proprii având impuse cote maxime în funcție de produsele comercializate.

  Potrivit Ordinului privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare, toți micii producători vor fi obligați să se înregistreze și să se supună controlului sanitar-veterinar.

  Noi reguli vor fi aplicate și automatelor pentru vânzarea directă a laptelui crud, deținătorii acestora fiind nevoiți să se autorizeze și să se înregistreze sanitar-veterinar. Pentru obținerea documentului de înregistrare sanitar-veterinară a exploatațiilor de producție a laptelui, a automatelor de vânzare a produselor alimentare și a punctelor de vânzare mobilă se va acorda o perioadă de 12 luni.

  Micii producători care expun la vânzare produse primare de origine animală obţinute de la animalele din exploataţia proprie, trebuie sa deţină asupra lor o fişă de sanatate pentru animalele de la care se valorifică produsele, eliberată de medicul veterinar oficial şi vizată trimestrial de către medicul veterinar de libera practică împuternicit, în raza caruia îşi are domiciliul micul producător şi sunt crescute animalele.

  Mai mult, în locurile publice amenajate de autorităţile locale/judeţene, unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animală, producătorii trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare, să poarte echipamente de protecţie alimentară (halate, şorţuri, bonete şi mănuşi curate) şi să deţină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.

  Micii producători au și ”cote” maxime pe care le pot vinde anual din exploatațiile proprii astfel:

  – lapte crud : lapte de vacă max. 15.000 l/an/exploataţie; lapte de alte specii 2.000 l/an/exploataţie; colostru 20 l/an/exploataţie;
  – ouă de struţ 200 ouă/săptămână;
  – ouă de prepeliţă – provenind de la cel mult 500 de prepeliţe ouătoare/zi;
  – carne de pasăre obținută la fermă: până la 2.000 de capete de păsări pe an;
  – ouă, provenind din ferme, de la cel mult 50 de găină;
  – carne tranşată, carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne, într-o gamă sortimentală restrânsă, cumulate, în cantitate de până la 8.000 kg/lună;
  – cantităţi mici de produse de origine animală recepţionate de către depozitele alimentare – până la 12 tone/lună produse de origine animală cu regim termic.

  Sursa foto: Facebook.com/Administrația Piețelor

  Produse de origine nonanimală, cu următorul cuprins:
  1. produse de morărit – până la 120 tone/an;
  2. pâine, specialităţi şi produse de panificaţie – până la 120 tone/an;
  3. paste făinoase – până la 4 tone/an ;
  4. produse de patiserie- cofetărie – până la 30 tone/an;
  5. sucuri de fructe şi legume – până la 12000 l/an;
  6. produse din legume, fructe, ciuperci,– până la 10 tone/an;
  7. şifon/alte ape îmbuteliate, exceptând apele minerale şi apele de izvor – până la 120 hl/an;
  8. uleiuri brute presate la rece – până la 600 l/an;
  9. bere – până la 3000 hl/an;
  10. vin- până la 200 hl/an;
  11. băuturi alcoolice distilate – până la 50 hl/an echivalent 100% alcool;
  12. îngheţată – până la 15 tone/an.

  În cazul în care, în urma controlului efectuat de către medicii veterinari oficiali din direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în urma sesizării consumatorilor, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare stabilite de legislaţia în vigoare, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate dispune următoarele măsuri:
  a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  b) interzicerea desfăşurării activităţii de vânzare directă a produselor primare de origine animală până la remedierea deficienţelor.

  Cum se face înregistrarea sanitară veterinară

  În vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să depună la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un dosar cuprinzând următoarele documente:
  a) o cerere scrisă în care sunt precizate:

  1) denumirea şi adresa unităţii;
  2) activitatea desfăşurată;
  3) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării cu amănuntul;
  4) locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea proprie;
  5) numărul personalului lucrător, cu excepţia stânelor;

  b) schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie, cu excepţia stânelor;

  c) copia certificatului constatător sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, atestatul de producător prin care se face dovada deţinerii animalelor;

  d) copia actului de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic,
  e) dovada care atestă ca au fost achitate tarifele stabilite de legislaţia specifică în vigoare.

  Sursa foto: merg.in

  În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă şi, prin medicii veterinari oficiali/inspectorii, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică atât documentaţia depusă, cât şi, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor din domeniul specific şi a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Noi reguli pentru subvenția APIA pe suprafață. Facturile devin obligatorii ca să demonstrezi că lucrezi pământul! Ministerul Agriculturii: 29 septembrie, TERMEN-LIMITĂ pentru ajutorul de stat de 100 euro/UVM! Măsura 21 OVINE ȘI CAPRINE: Ajutor de maxim 2.500 euro plătit oierilor! Cererile – la APIA din 25 septembrie!

  Ultimele știri

  Fermierul Nicușor Șerban: Ferma de familie cu 40-50 de vaci de lapte nu are viitor în România! Fermierii care sunt obligați să dea înapoi despăgubirile de secetă, plus dobânzi și penalități! Adrian Oros: ”După 30 de ani nu am titlu de proprietate după moștenirea de la bunici și părinți”

  Căutare în articole