Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Cine încasează subvenția de la APIA în caz de deces al beneficiarului

O situație aparte, dar care este bine să fie clarificată în caz că, din păcate, apare în legătură cu încasarea subvențiilor agricole de la APIA. Obligațiile moștenitorilor în cazul decesului beneficiarului de subvenții agricole de la APIA! În situația nefericită în care un solicitant de subvenții încetează din viață în anul în care a depus o cerere unică de plată la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), moștenitorii trebuie să depună o Înștiințare la agenția de plăți unde s-a înregistrat cererea.

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt pașii de urmat pentru a nu pierde subvenția pentru care s-a depus cerere unică în 2019:

În sensul art. 31 din OUG nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştiinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de forţă majoră însoţită de Certificatul de deces, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care succesorul în drepturi al decedatului este în măsură să trimită respectiva notificare.

Atenție! Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor).

Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele defunctului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la centrul local/judeţean APIA unde fermierul decedat a avut cerere de plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de
APIA, informează Agrointeligența-AGROINTEL.RO. 

Cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative:
-acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în original şi copie;
-actul de identitate al moştenitorului, în original şi copie;
-dovada contului bancar activ, pe teritoriul României;
-declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care există mai mulţi moştenitori);

Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!