• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri agricole
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cea mai profitabilă cultură agricolă: subvenție totală de peste 10.000 de euro la hectar!

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Cea mai profitabilă cultură agricolă din acest are avantajul de a primi și cea mai mare subvenție la hectar de la APIA și nu numai. Este vorba despre cultura de roșii la solar și în seră, o cultură foarte profitabilă mulțumită sprijinului total ce depășește 10.000 de euro pentru hectarul cultivat.

  Deși în medie plățile pe hectar nu au depășit în Campania 2018 circa 200 de euro, există și producători agricoli mai norocoși care pot să primească peste 10.000 de euro dacă cumulează mai multe scheme. Este vorba despre cultivatorii de roșii care pot cere de la stat atât subvenția pentru Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV) pentru care a fost stabilit un cuantum de 7.600,0311 euro/ha dar și sprijinul acordat în cadrul Programului de Tomate care este finanțat cu 3.000 de euro pe an. Suma va crește chiar la 6.000 de euro, dar deocamdată, cei cuprinși în program beneficiază de schemă fără majorare.

  Sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru cultura de legume cultivate în sere și solarii este în topul celor mai mari subvenții în Campania 2018 însumând 7.600,0311 euro/ha. Legumicultorii care cultivă roșii au putut cere însă pe lângă această sumă și sprijinul de 3.000 de euro plătit de stat prin Direcțiile Agricole pentru 3.000 de mp/an.

  Din informațiile obținute de Agrointeligența-AGROINTEL.RO cele două măsuri se pot cumula fără să se excludă una pe cealaltă. Mai mult, fermierii primesc și sprijinul ”de bază” pe hectar care se plătește tuturor agricultorilor care depun cereri pentru subvenții și exploatează un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole în cazul serelor și solarelor trebuie să fie de cel puţin 0,3 ha.

  Dacă mai și cultivă ecologic sau terenurile pe care cultivă legumele sunt în reconversie la agricultura ecologică, fermierii primesc bani în plus pe hectar.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt toate schemele pe care le puteți cere pentru cultura de roșii, dar și cuantumurile aferente acestora.

  Schemele plătite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Bugetul Național

  Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) = 102,5697 euro/ha;
  Plata redistributivă (PR) – nivelul I (1 – 5 ha) = 5,0000 euro/ha; nivelul II (5,01 – 30 ha) = 48,6327 euro/hectar;
  Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu = 58,2361 euro/ha;
  Plata pentru tinerii fermieri (PTF) = 25,8405 euro/ha.

  Condiții generale pentru schemele de ”bază”:

  Conform art. 8 alin. (1) din OUG nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de plăţile directe fermierii trebuie:
  a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
  b) să depună cerere unică de plată în termen;
  c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul , suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;
  d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăţi directe de peste 5.000 euro;
  e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul
  estimat al plăţii depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
  f) să declare toate parcelele agricole. . Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul
  indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora;
  g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice
  APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
  h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările
  apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul/administratorii,
  sediul social, obiectul de activitate;
  i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;
  j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
  modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de
  plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale;
  k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

  Sprijin cuplat în sectorul vegetal (SCV) pentru cultura de legume cultivate în sere și solarii – 7.600,0311 euro/ha

  Condiții necesare pentru SCV: Sprijinul se acordă următoarelor culturi:
  a) tomate pentru consum în stare proaspătă;
  b) castraveţi pentru consum în stare proaspătă sau destinaţi industrializării;
  c) ardei pentru consum în stare proaspătă;
  d) varză pentru consum în stare proaspătă.

  În cazul roșiilor, fermieriii trebuie să facă dovada comercializării a 85 de tone de tomate pentru consum în stare proaspătă dacă cultura se află în sere și 32 tone dacă se află în solarii.

  Dovada comercializării legumelor o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a
  produselor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

  Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, inclusiv categoria standard, în
  conformitate cu Legea nr.266/2002 cu Ordinul MAPDR nr. 1269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr.1366/2005.
  Procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

  Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă
  admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă
  comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent
  documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate şi factura sau bonul fiscal de achiziție a seminței, se depune la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere curent. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor.

  În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.

  Atenție! Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de sere sau solare în care legumele nu sunt cultivate pe pământ.

  Sprijinul pentru Programul de Tomate – 3.000 de euro. Atenție! Banii sunt plătiți prin Direcțiile Agricole și nu prin APIA și sunt suportați din Bugetul Național (BN)!

  Producătorii agricoli din România sunt susținuți, printr-un program guvernamental, începând cu anul 2017, să cultive tomate în spații protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă.

  Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  – Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2019“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;
  – Să obțină o producție de minimum 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;
  – Să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
  – Să valorifice producția în perioadele ianuarie- 15 iunie inclusiv, și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

  Scheme de plată decontate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – Măsura 11 – Agricultură ecologică PNDR 2014-2020

  Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologica:  Pachetul 2-Legume aflate în conversia la agricultura ecologică=500 euro/ha

  Beneficiarul acestei sub-măsuri se angajează:
  -să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia,
  -să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi
  specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică,
  -să respecte cerințele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare
  angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole,
  -să respecte cerințele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

  În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate.

  Alte condiții de eligibilitate aplicabile beneficiarului M.11:
  -este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în
  Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafața
  agricolă.
  -deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii).
  -este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.
  -încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) independent, acreditat conform prevederilor legislației naționale.
  -se încadrează în categoria fermierilor activi, în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările şi completările ulterioare și prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  Cererile se depun anual la APIA în intervalul 1 martie-16 mai. În cazul Programului pentru Tomate, cererea se depune până cel târziu la data de 15 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai, respectiv 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Abonare gratuită la știri

  Te-ar mai putea interesa

  Noutăți în Programul Tomata. Cele 10 schimbări la sprijinul pentru cultura de roșii în 2020 NOU ÎN TOMATA 2020: Cantitate minimă vândută – 3 TONE, termen-limită 15 iunie, PLATĂ MAXIMĂ 3.000 EURO/AN! SOI ROMÂNESC DE ROȘII creat în anii `80 va fi cultivat de TREI FERMIERI și comercializat ÎN REȚEAUA LIDL!

  Ultimele știri

  Subvenția pe pășune și fânețe în 2020: Codurile care vă pot lăsa fără banii de la APIA! Dumitru Manole, fermier: Am redus cu aproape 50% suprafața cu floarea-soarelui. E primul an când semăn în februarie! A explodat prețul arpagicului! Cultivatorii se plâng de scumpirile excesive la materialul săditor!

  Căutare în articole