Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Subvenții APIA – eliberarea adeverințelor, în derulare. Situația la zi

Bani în avans din subvențiile agricole! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data curentă a eliberat 2.650 adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13), implementate de Agenție în cadrul Campaniei 2019, în baza convențiilor încheiate de APIA cu instituțiile financiar-bancare și nebancare.

Valoarea creditului este de până la 85% din valoarea sumei calculate conform adeverinței eliberate de APIA.

Până în prezent APIA a încheiat 17 convenții tripartite cu instituțiile bancare și nebancare, respectiv fondurile de garantare (Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM), astfel:

APIA –BCR – FGCR/ FNGCIMM

APIA-BRD- FGCR

APIA –CEC Bank – FGCR/ FNGCIMM

APIA-Creditcoop – FGCR

APIA-Exim Bank -FNGCIMM /FGCR

APIA – First Bank –FNGCIMM

APIA-Goodbee

APIA – Libra Internet Bank – FGCR

APIA-Intesa-FGCR

APIA –OTP Bank – FGCR

APIA- Patria Bank – FGCR

APIA – Procredit – FGCR

APIA- Raiffeisen Bank- FGCR

APIA- Banca Transilvania – FGCR

APIA – Unicredit – FNGCIMM /FGCR

APIA – Credit Agricole – FGCR

APIA – Alpha Bank – FGCR

Reamintim că APIA a început din 24 iunie să elibereze adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată gestionate în cadrul Campaniei 2019. Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune ce tot ce trebuie să știți despre procedura de eliberare a adeverinței dar și care sunt actele ce trebuie prezentate pentru a obține documentul obligatoriu pentru credite.

Fermierii se vor prezenta la sediile Centrelor judeţene/ locale la care au depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă şi vor solicita în scris prin Cererea de eliberare a adeverinţei de înregistrare fermier (ANEXA A pentru schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva, plata pentru înverzire, măsurile compensatorii de dezvoltare rurală) eliberarea “Adeverinţei de înregistrare fermier”.

Odată cu depunerea cererii de eliberare a adeverinţei, fermierul va depune şi o copie a CI/BI şi originalul împuternicirii de reprezentare (în cazul persoanelor juridice) şi se va angaja în scris că nu îşi va schimba coordonatele bancare ulterior eliberării adeverinţei. Atenție! Schimbarea coordonatelor bancare se poate realiza doar cu acordul expres al băncii creditoare, APIA fiind înştiinţată de acest lucru de către fermier.

Mai departe, cererea de solicitare a adeverinţei va fi înregistrată într-un Registru cu destinaţie specială, denumit, Registrul de Intrări/Ieşiri pentru Adeverinţe Înregistrare Fermier.(Anexa C )Cererea scrisă, va fi repartizată, de către Şeful Serviciu IACS/Şeful Birou Centrului Local, funcționarului desemnat pentru instrumentarea eliberării adeverinţelor, din cadrul APIA Judeţean/Local. Desemnarea functionarului responsabil cu instrumentarea eliberării adeverinţelor se va efectua prin notă internă în care se va stipula obligaţia respectării prevederilor procedurii.

Adeverinţa va fi eliberată în situaţia în care toate condiţiile din prezenta procedură vor fi îndeplinite cumulativ de către fermier; în caz contrar fermierului i se va elibera o “Înştiinţare negativă” (ANEXA B) cu privire la motivul respingerii eliberării adeverinţei, care va fi înregistrată în Registrul cu regim special, denumit, Registrul de Intrări/Ieşiri pentru Adeverinţe Înregistrare Fermier. Având în vedere faptul că, Adeverința este unică, pentru toate schemele/măsurile de sprijin, menționate în convențiile încheiate cu băncile, în situația în care fermierul nu îndeplinește condițiile pentru acordarea adeverinței pentru toate schemele/ măsurile solicitate (incluse în convențiile încheiate), adeverința se va elibera pentru schemele/măsurile pentru care îndeplinește condițiile, iar pentru celelalte se va întocmi înștiințare negativă(anexa B). Atenție! Copia xerox a înştiinţării negative împreună cu cererea de eliberare a adeverinţei vor fi introduse în dosarul fermierului.

Termenul de eliberare a adeverinţei sau a înştiinţării negative de către APIA este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării fermierului la APIA. În cazul în care beneficiarul unei scheme de sprijin primeşte o adeverinţă de la centrul judeţean/local, pentru una din băncile creditoare, dar din motive ce decurg din procedura internă a băncii respective, nu i se acordă creditul, acesta se poate adresa altei bănci creditoare cu care APIA a încheiat Convenţia. Pentru aceasta, femierul va solicita ”Acordul expres” al băncii respective (menţionată în adeverinţă). Prin acest acord banca confirmă faptul că acceptă schimbarea. Totodată, banca va înapoia fermierului originalul adeverinţei depusă de către acesta la solicitarea creditului. Originalul adeverinţei va fi depus de către fermier la APIA în vederea eliberării unei noi adeverinţe, completând din nou documentele specificate în prezenta procedură.

În cazul în care beneficiarul nu se prezintă să-şi ridice adeverinţa în perioada stipulată în procedura internă de lucru, angajatul desemnat pentru instrumentarea eliberării adeverinţelor, va scrie pe ea anulat şi va opera această menţiune în Registrul de intrări/ieşiri pentru Adeverinţe
Înregistrare fermier.

În situaţia în care fermierul nu mai doreşte să acceseze creditul pentru capitalul de lucru trebuie să restituie la APIA adeverinţa eliberată (în original). Funcționarul o va primi, o va anula conform celor menţionate mai sus şi o va ataşa la dosarul fermierului.

De precizat că adeverințele pentru credite vor fi eliberate până la începerea plăților în avans, adică 16 octombrie 2019.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!