Ştiri agricole

15 septembrie – termen pentru a cere bani în plus pe hectar

Anunț important pentru fermieri! Producătorii care doresc să acceseze schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019 ciclul II, termenul de depunere a dosarului la sediile Direcțiilor pentru Agricultură a județelor de provenineță a legumicultorilor este de 15 sepetembrie 2019. Practic suma de 3.000 de euro plătită din bugetul de stat este primită în plus pe hectar de legumicultori având în vedere că suprafața cultivată primește și subvenția din schemele ”de bază”.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

– Carte de identitate, copie;
– Adeverință de la Registru Agricol privind suprafața de solar;
– Extras de cont valabil;
– Copie certificate de producător pentru personae fizice, sau
– Copie după Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) pentru persoanele juridice.

Perioada de valorificare a tomatelor este 1 noiembrie-20 decembrie.

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă reamintește că producătorii agricoli din România sunt susținuți, printr-un program guvernamental, începând cu anul 2017, să cultive tomate în spații protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă.

Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
-să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată „Program susținere tomate, 2019” și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;
-să obțină o producție de minimum 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;
-să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
-să valorifice producția în perioadele ianuarie-15 iunie inclusiv, și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Scopul Programului de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii este realizarea unei producții cantitative și calitative pentru a eficientiza exploatația prin capitalizare, în vederea dezvoltării unui management eficient al acesteia. În același timp, programul răspunde dorinței consumatorului de a avea acces la produse proaspete în perioada rece a anului.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!