• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • URGENT LA APIA: AJUTOR DE STAT pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

  agrointeligenta.ro -

  Se depun cererile pentru ajutorul de stat acordat crescătorilor de animale! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că în perioada 2-16 decembrie fermierii pot depune la centrele din țară cererile initiale pentru obținerea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2020. Această schemă de sprijin acoperă integral costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrului
  genealogic, și parțial costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al septelului pentru speciile taurine, bubaline, porcine, ovine, caprine si ecvine.

  Cererile vor cuprinde opţiunea de depunere a cererii de plată lunar sau trimestrial. Cererile se depun la Centrele Judetene ale Agentiei de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului.

  Solicitanţii ajutorului de stat sunt:

  -asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează servicii subvenţionate beneficiarilor menţionaţi şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
  -sunt persoane juridice conform legislaţiei în vigoare;
  -sunt acreditaţi de către A.N.Z pentru întocmirea si menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale și/sau pentru determinarea calității genetice a raselor de animale;
  -efectuează serviciile prevăzute la art.27 alin (1) lit a) și b) în Reg. (UE) nr. 702/2014 al Comisiei, conform acreditării A.N.Z. și în conformitate cu prevederile legale;
  -realizează parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al rasei pentru care solicită sprijinul financiar.

  Pentru a beneficia de ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitanţii trebuie să încheie cu beneficiarii cărora le prestează serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei/ serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale contracte care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora, ce se păstrează de către solicitant. Con tractele încheiate sunt puse la dispoziţia persoanelor din cadrul ANZ care efectuează inspecţia de stat în zootehnie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», cu modificările ulterioare.”

  Ajutor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice al rasei

  Ajutorul de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice al rasei se acordă asociaţiilor sau organizaţiilor de crescători care prestează servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum si persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.

  Cheltuielile eligibile pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice al rasei sunt cele aferente activităţilor şi lucrărilor prevazute la alin (2) art. 7 din H.G. nr.1179/2014, conform tarifelor din lista aprobată de ANZ, facturate către beneficiar, în vederea realizării următoarelor activităţi:

  – colectarea şi gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data naşterii, data însămânţării, data ieşirii din efectiv şi cauza acesteia, evaluarea animalelor de către expert, actualizarea şi prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice;
  – activităţile administrative care au legătură cu înregistrarea datelor relevante privind animalele în registrele genealogice;
  – actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor în registrele genealogice;
  – publicarea informaţiilor cu privire la registrele genealogice şi a datelor din registrele genealogice;
  – alte activităţi conexe întocmirii şi menţinerii registrului genealogic.

  Documente ce însoţesc cererea iniţială anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei:
  a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare;
  b) acreditarea solicitantului pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ;
  c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar, rasa şi
  numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menţiona «întreprindere nou-înfiinţată»
  d) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
  e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.
  f) dovada cont activ bancar.

  Ajutor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale

  Ajutorul de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale se acordă asociaţiilor sau organizaţiilor de crescători care prestează servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale si familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum si persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.

  Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuare serviciilor de determinare a calităţii genetice:
  – de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terti sau în numele unor terti pentru determinarea calitătii genetice sau a randamentului genetic al septelului, cu exceptia controalelor efectuate de proprietarul septelului si a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui. Cheltuielile eligibile pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice sau a randamentului genetic al
  septelului (cu exceptia controalelor efectuate de proprietarul septelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui) sunt cele aferente activităţilor şi lucrărilor prevazute la alin. (3) art. 7, la tarifele din lista aprobată de ANZ, facturate către beneficiar, în vederea realizării următoarelor activităţi:
  – efectuarea testelor sau a controalelor;
  – activităţi conexe colectării şi evaluării datelor obţinute din testele şi controalele respective care vizează evaluarea genetică a animalelor pentru punerea în aplicare a unor tehnici avansate de reproducere şi pentru menţinerea diversităţii genetice;
  – alte activităţi conexe serviciilor de determinare a calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

  Documente ce însoţesc cererea iniţială anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale:
  a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform
  legislaţiei în vigoare;
  b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, eliberată de ANZ;
  c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menţiona «întreprindere nouînfiinţată»;
  d) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale sau adeverinţă eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
  e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calităţii genetice, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ;
  f) dovada cont activ bancar.


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  APIA – subvenție trimestrială: 1 februarie – termen limită pentru depunerea cererilor! 1.000 de euro pe familie – subvenție plătită de APIA! Când începe APIA plata ANT la bovine şi ovine! Anunțul premierului Cîțu pentru fermieri!

  Ultimele știri

  Fonduri europene 2021. MADR: Sesiune de proiecte cu o alocare de 10 milioane de euro Preț miei de Paște 2021. Cât va costa în acest an kilogramul de carne de miel Cea mai bătrână vacă din România! Indra are aproape 25 de ani și a fost salvată de la abator