• ABONARE
  • Contact
  • Publicitate
  • Audiență
  • Rețele sociale
  • Informații
  • agrointel.ro
  • Ştiri
  • Subvenții APIA
  • Vegetal
  • Zootehnie
  • Agribusiness
  • Anunțuri
  • ARHIVA
  • CĂUTARE
  • APIA: În decembrie se depun cererile pentru subvenția la motorină pe anul viitor

    agrointeligenta.ro -

    Plata subvenției APIA la motorină pentru anul 2020 se va face în baza unei cereri de acord prealabil. Perioada de depunere a acestei cereri la APIA este 1-31 decembrie pentru fermierii care vor să beneficieze de sprijin integral.

    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că în cursul lunii decembrie se depun cererile de acord pentru finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

    Cererea de acord pentru finanţare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv.

    Cererea se poate depune și în cursul anului

    În conformitate cu prevederile OMADR 263/2017, cererea de acord pentru finanțare pentru 2020 se poate depune și în cursul anului calendaristic pentru care se solicită ajutorul de stat prin rambursare. În cerere se menționează perioada/perioadele pentru care se solicită acordul pentru finanțare. Cantitățile de motorină pentru care se emite acordul se determină pentru perioada următoare lunii în care se depune cererea de acord pentru finanțare, rămase până la sfârșitul anului. Cantitatea de motorină determinată se calculează prin înmulțirea lunilor rămase până la finele anului începând cu luna următoare lunii de depunere a acordului cu consumul, rezultat în urma raportului dintre consumul normat și numărul total de luni ale anului.

    Cine poate beneficia de subvenția APIA la motorină

    Conform art. 4 din HG nr. 1174/2014, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii pot fi:
    – producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de
    asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
    – producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
    – organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;
    – organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

    Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    Condiţii de acordare în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care producătorii agricoli îşi desfăşoară activitatea:
    a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier);
    b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;
    c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
    d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
    e) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă
    schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Prin excepție, pentru ciuperci se iau în considerare suprafețele din adeverințele emise de primării;
    f) să exploateze/să deţină / să crească animale/ păsări/ familii de albine/ viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
    g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

    Documentele ce însotesc cererea de acord prealabil:
    a) copie a documentelor de identitate si a documentelor de înregistrare;
    b) adeverinţă aliberată de Primarie cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate /cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
    d) adeverinţă eliberată de către Oficiul Naţional al Viei şi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeţele cu vie, după caz;
    e) situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producţia de ciuperci estimată;
    f) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
    g) situaţia privind calculul efectivului rulat /mediu estimat anual, în funcţie de specie, întocmită de beneficiar;
    h) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
    i) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
    j) cantităţile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri funciare;
    k) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin (vi se dă de la APIA).

    Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrul judeţean APIA in termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.

    În perioada 2017-2020, diferența dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) – (4) din același act normativ, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

    Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

    CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

    Te-ar mai putea interesa

    Subvenții APIA 2020: Fermierii care au dreptul să încaseze plata pe hectar! MADR: Sumă majorată pentru ajutorul de stat acordat crescătorilor de animale! BANII SUNT ÎN CONTURI! Fermierii care au încasat subvenția integrală pe acest an!

    Ultimele știri

    Ministrul Oros, discuții cu fermierii: Automate de lapte pentru fermele cu până la 20 de vaci! O mare fermă din România a câştigat procesul cu ANAF după 4 ani prin tribunale! Un cioban a murit după ce s-a aruncat sub un camion ca să salveze o oaie prinsă de roțile acestuia!

    Căutare în articole