• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • E oficial! Regulile pentru subvențiile APIA, schimbate începând din acest an!

  agrointeligenta.ro -

  Schimbările pentru subvențiile pentru sectorul vegetal și zootehnie, în Campania 2020, publicate în Monitorul Oficial. Potrivit unui document asumat de Ministerul Agriculturii, fermierii care vor depune cererea unică în acest an vor trebuie să îndeplinească o serie de condiții noi care sunt specificate în Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune în premieră care sunt modificările pentru accesarea subvențiilor în Campania 2020 așa cum apar ele în documentul publicat în Monitorul Oficial.

  La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat care prevede că Adeverința pentru subvenții se eliberează de către Primărie și nu se condiționează de plata impozitelor ș taxelor locale;
  La articolul 10 alineatul 5 (se referă la lista terenurilor excluse de la plata subvențiilor n.r), litera o se modifică și va avea următorul cuprins: o)Suprafețe cu amenajări piscicole, așa cum sunt acestea prevăzute în registrul agricol. Fac excepție terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art.93 alin.(8), (9) și (10) din Legea fonsului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  (3) În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) lit. a) și b) (Măsura 10 – agro-mediu și climă și Măsura 11 – agricultură ecologică n.r) din ordonanță, nu există posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micșorarea suprafeței, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. În caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăților efectuate pentru aceste suprafețe pentru toți anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii, prevăzute în art. 33 alin. (2) (Măsura 11 – agricultură ecologică n.r) din ordonanță, care se aplică la nivel de suprafață total angajată, sunt condiționate de menținerea suprafeței angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual. Fac excepție parcelele pentru care suprafețele rezultate în urma înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadstru și carte funciară instituit prin Programul național de cadastru și carte funciară instituit potrivit dispozițiilor art.9 alin.(23) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și înscrise în registrul agricol sunt mai mici decât cele aflate sub angajament. Modalitatea de gestionare a situațiilor privind diferențele între datele cadastrale și declarațiile fermierilor pentru angajamentele multianuale se stabilește în procedurile de implementare tehnică a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ghidurile solicitantului și manualele de proceduri aferente acestora și în sistemul de sancțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

  La Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art.34. Se acordă ajutor naţional tranzitoriu – ANT 1, decuplat de producţie, în cuantum fix pe hectar, fermierilor din sectorul vegetal, care îndeplinesc prevederile capitolului II şi condiţiile prevăzute la art. 33 şi care cultivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil.”
  2. După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 34(1) cu următorul cuprins:“ art. 34(1) (1) Suprafețele de teren arabil consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate, care nu au fost arate și nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de 5 ani sau mai mult se încadrează în prevederile art. 2, alin. (1) lit. h) din ordonanţă și nu sunt eligibile la ANT 1.
  (2) APIA înștiințează solicitanții la momentul depunerii cererii unice de plată asupra prevederilor alin. (1) precum și asupra posibilității schimbării categoriei de folosință a terenului sau a practicării rotației culturilor și verifică înființarea culturilor în arabil sau menținerea pajiștii permanente. ”
  3. La articolul 43 alineatul (1) ( se referă la SCV lucernă n.r), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: “b) au comercializat cel puţin producţia minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân prevăzute la lit. a) către exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi/sau a păsărilor, pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol și/sau”
  4. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: “(3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1), (2) și (4) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.”
  5. La articolul 46 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: “c) proces-verbal de recepţie însoţit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a comercializat producţia minimă prevăzută la alin. (1) lit. b); “
  6. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: “ (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se prezintă, după caz, la termenele privind depunerea facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare, prevăzute la art. 42-44, 46-48, 50-53, 55, 59.“
  7. La articolul 70, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: “d) taurine din rase de carne şi metişii acestora;“
  8. La articolul 782 după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e) cu următorul cuprins: “e) animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.”

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul de cerere 2020 care va demara la 2 martie.


  Te-ar mai putea interesa

  O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați Anunțul unui șef APIA pentru toți fermierii care au cerut subvenții Furtuni puternice cu grindină anunțate astăzi de ANM. Codul roșu de caniculă – menținut!

  Ultimele știri

  Plăți subvenții APIA! Fermierii care au încasat banii în conturi în ultimele zile Vremea în următoarea lună – unde vor fi cele mai mari temperaturi, dar și ploi însemnate România a scos ”artileria grea” în lupta cu seceta. Județele unde ploaia va fi produsă artificial