• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri agricole
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce documente vă trebuie la APIA pentru subvențiile la vaci, bivolițe, oi și capre!

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Lista completă a documentelor obligatorii pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) – subvenția mare pe cap de animal în 2020. Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune ce acte trebuie să pregătiți pentru fiecare specie în parte dacă cereți subveția în zootehnie.

  Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în funcție de efectivul de animale determinate / kg gogoși crude determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii:
  – bivoliţe de lapte
  – copia de pe pașaportul fiecarei bivoliţe de lapte;
  – adeverință eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului Genealogic al rasei prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principală sau suplimentară, avizată de ANZ, după caz.
  – ovine / caprine (documentul specific se prezintă la depunerea cererii sau până cel târziu 01.09.2020)
  – adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală şi înscrierea / înregistrarea oilor/caprelor în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală sau suplimentară precum și respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine la un berbec/ţap înscris în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală , avizată de către ANZ prin oficiile pentru zootehnie judeţene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 61 partea A; sau
  adeverinţa eliberată de oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic al rasei la un berbec/ţap cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 61 partea B
  – taurine din rase de carne şi metişii acestora
  – copie de pe paşaportul fiecărei vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ;
  -pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, existent în exploatație la data depunerii cererii, copia pașaportului fiecărui animal;
  -pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, care nu este prezent în exploatație la data depunerii cererii, copia documentului care atestă ieșirea fiecărui animal din exploatație, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;
  -adeverinţa eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate (tauri de reproducție din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul și/sau femel din rase de carne și tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne), precum şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principlă pentru tauri de reproducție din rase de carne, precum și înscrierea/înregistrarea, după caz, în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principlă sau suplimentară pentru vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne,  avizată de ANZ prin oficiile judeţene;
  -adeverința eliberată de ANZ prin oficiile judeţene, care certifică rasa pentru  animalele solicitate (tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se găsesc în evidențele asociației acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei).
  – vaci de lapte
  – copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ;
  – adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă
  înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principlă sau suplimentară, avizată
  de ANZ, după caz;
  – în funcție de modul de comercializare a laptelui, prin livrare la procesator, sau prin vânzarea directă a laptelui
  a) pentru comercializarea prin livrare: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită
  de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care
  efectuează livrare de lapte sau, dacă producătorul deține unitate de procesare proprie, copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o
  notă de intrare-recepție care atestă livrarea laptelui laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de
  ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte;
  b) pentru comercializarea prin vânzare directă:
  – copia de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare
  directă a laptelui şi a produselor lactate, sau copia de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui
  comercializat, în cazul în care producătorul efetuează vânzarea laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
  – copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC.
  – viermi de mătase
  – copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu care are ca obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau
  pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături, pentru minimum 15 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de
  ouă de viermi de mătase eclozionabile (doar în cazul procesării prin terți).
  – documente specifice care se prezintă la depunere sau până la data de 2 decembrie 2020:
  factura fiscală de achiziţie a cutiilor cu ouă de viermi de mătase și copia autorizaţiei sanitar veterinare pentru unitatea de la care au fost achizitionate cutiile cu ouă de viermi de mătase/ documente contabile interne din care să reiasă cantitatea totală de ouă de viermi de mătase produse și cantitatea de ouă de viermi de mătase transformate în gogoși crude de mătase din cantitatea totală și autorizația sanitar-veterinară pentru producerea materialului sericicol (ouă de viermi de mătase);
  factura fiscală de vânzare a gogoşilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii de gogoşi crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne.

  Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/ajutoarelor naţionale trebuie să depuneţi anual, la APIA, cererea unică de plată şi să îndepliniţi condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale.

  În cazul măsurilor 10, 11, trebuie să respectaţi şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Informații privind zonele eligibile pentru M10, M11, M13 se regăsesc în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare și la centrele județene/locale APIA.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Abonare gratuită la știri

  Te-ar mai putea interesa

  Ministerul Agriculturii lansează un nou ajutor de minimis pentru crescătorii de animale! Plata maximală: 20.000 de euro! SUBVENȚII APIA 2020: Depunerea cererii unice va fi reluată exclusiv online de luni, 6 aprilie! Guvernul a aprobat 54 de milioane de lei pentru un ajutor de stat pentru crescătorii de animale!

  Ultimele știri

  Important pentru pomicultori: Utilizarea formei de coroană Trident în livadă OIERII SUNT DISPERAȚI! Un mare FNC i-a anunțat că nu le mai livrează furajele, pășunile sunt pârjolite de secetă! Provocări în cultura de rapiță: Cum să diminuezi riscurile și să obții rezultatele pe care le dorești!

  Căutare în articole