• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția APIA pe pășune 2020: Tabelul semnat de membrii asociațiilor, obligatoriu până pe 1 octombrie!

  agrointeligenta.ro -

  Schimbări la Ordinul subvențiilor! Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică o serie de modificări privind modul de depunere a cererii unice și prelungirea unor termene în contextul măsurilor luate din cauza pandemiei de COVID-19. Cele mai importante modificări vizează modul în care se pot accesa subvențiile pentru pășuni, pajiști și fânețe de către asociațiile de crescători de animale.

  Iată schimbările care vor intra în vigoare după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial:

  1. La articolul 2 pct.12, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: „l) «data-limită de depunere a cererii» înseamnă data stabilită conform art.8, alin. (2) sau alin. (22) din ordonanță, după caz. Pentru anul 2020, data-limită de depunere a cererii este data de 15 iunie
  2. Articolul 51 se abrogă.
  3. La articolul 61 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. Prin excepție, în anul de cerere 2020 acest document poate fi prezentat până la data de 1 octombrie 2020.”
  4. La articolul 61 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. Prin excepție, în anul de cerere 2020 acest document poate fi prezentat până la data de 1 octombrie 2020.
  5 . La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. Prin excepție, în anul de cerere 2020 acest document poate fi prezentat până la data de 1 octombrie 2020. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate. Fără a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe pajiştile permanente se face în perioada 15 iunie – 1 august a anului de cerere. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu şi climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fişa pachetului/ subpachetului/variantei corespunzătoare şi trebuie efectuat până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere.
  6. La articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. Prin excepție, în anul de cerere 2020 acest document poate fi prezentat până la data de 1 octombrie 2020.
  7. La articolul 11, alineatele (23) și (24) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(23) Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen maximum de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată. În termen de nouă zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a rezultatelor verificărilor preliminare menţionate la alin. (23), fermierul notificat de APIA conform alin. (23) poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA online, fără penalităţi.”
  8. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „ (1) Modificările cererilor unice de plată pentru anul de cerere 2020 se depun la APIA până la data de 30 iunie 2020, fără penalităţi.„
  9. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.
  10. La articolul 78, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (91), cu următorul cuprins:„(91) Prin excepție de la prevederile alin.(9), pentru anul de cerere 2020, pentru cererile depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, data-limită privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art.72, alin.(1), lit.b), art.73 lit.c), art.74, alin.(1), lit. e) pentru vaci de carne și/sau vaci metise cu rase de carne și la art. 75, lit.c), pct. (i), este data de 15 mai 2020.”


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Acuzațiile curg la Iecea Mare: Primarul a vrut să îi ”planteze” pestă porcină africană în ferma de suine! Cum vor schimba eco-schemele modul în care încasează fermierii subvențiile APIA Șef APIA: Depunerea cererii unice continuă încă 25 de zile cu penalizări din subvenții de 1% pe zi

  Ultimele știri

  Prima tranșă de motorină din România a ajuns în Rep. Moldova. Fermierii, ajutor de 18,46 litri/ha Iarba tăiată – îngrășământ pentru pomi. Aplicare și beneficii Rețetă de îngrăşământ cu sare amară pentru roşii mai gustoase