• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Lista bolilor la animale pentru care se plătesc despăgubiri

  agrointeligenta.ro -

  Lista cu bolile animalelor pentru care crescătorii pot beneficia de despăgubiri. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vrea să actualizeze Hotărârea de Guvern nr. 1214 din 2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. În cadrul proiectului este avută în vedere și actualizarea listei de boli pentru care fermierii sunt despăgubiți, însă aceasta nu suferă modificări inportante în raport cu lista deja în vigoare.

  Lista cuprinzând bolile pentru care se acordă despăgubiri:
  1. Tuberculoza bovină
  2. Febra aftoasă
  3. Leucoza enzootică bovină
  4. Turbarea*)
  5. Paratuberculoza**)
  6. Bruceloza bovină
  7. Encefalopatiile spongiforme transmisibile ale rumegătoarelor; encefalopatia spongiformă
  a bovinelor, scrapia
  8. Pesta porcină clasică
  9. Anemia infecţioasă ecvină
  10. Boala Aujeszky***)
  11. Salmoneloze aviare zoonotice****)
  12. Loca americană şi bolile virotice ale albinelor
  13. Varooza albinelor
  14. Pesta porcină africană
  15. Pesta bovină
  16. Pesta ecvină
  17. Pesta rumegătoarelor mici
  18. Pesta aviară (influenţa aviară)
  19. Stomatita veziculoasă
  20. Pleuropneumonia contagioasă a bovinelor
  21. Boala veziculoasă a porcului
  22. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor
  23. Variola ovină şi caprină
  24. Bluetongue*****)
  25. Febra Văii de Rift
  26. Furunculoza salmonidelor
  27. Iersinioza salmonidelor
  28. Septicemia hemoragică virală a salmonidelor
  29. Necroza hematopoietică infecţioasă
  30. Trichineloza******)
  _____________
  *) În caz de confirmare a unui focar de rabie se acordă despăgubiri pentru animale de interes economic ucise şi animalele receptive la rabie din grădinile zoologice autorizate sanitar-veterinar, altele decât carnasierele sălbatice.
  **) Cu excepţia animalelor din comerţ intracomunitar/import din ţări terţe cu reacţii pozitive la testele efectuate pe perioada de aşteptare sau carantină.
  ***) Doar specia porcină.
  ****) 1. În cazul efectivelor de păsări de reproducţie specia Gallus gallus salmonelozele produse de serotipurile Salmonella Enteritis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar şi Salmonella Vircow.
  2. În cazul efectivelor de găini ouă consum specia Gallus gallus salmonelozele produse de serotipurile Salmonella Enteritis şi Salmonella Typhimurium.
  *****) Bluetongue – denumită „boala limbii albastre” şi febra catarală ovină.
  ******) În cazul sacrificărilor pentru consum familial.

  Condiții pentru a primi despăgubiri pentru animale sunt clare la acest moment, stipulate în HG 1.214/2009. Astfel, beneficiază de despăgubiri:

  – persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deţinute cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul
  agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, dacă au suferit pagube la suspicionarea sau confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1.
  – persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, dacă animalele suspicionate de boală au fost predate către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane
  fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, în vederea sacrificării în scop de diagnostic.
  – proprietarii de animale din exploataţiile în care se aplică măsurile de control al bolilor, inclusiv din exploataţiile aflate în zona de protecţie a focarului, precum şi alte persoane fizice şi juridice care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare şi combatere a bolilor.

  În cazul lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile, despăgubirile se acordă indiferent dacă animalele sunt asigurate sau nu.

  Fermierii nu primesc despăgubire:
  a) dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică;
  b) nu asigură şi nu respectă normele de igienă şi biosecuritate în exploataţiile aprobate sanitar-veterinar;
  c) au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatată prin testele de laborator;
  d) au introdus animale noi fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege;
  e) au introdus animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli;
  f) se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare.

  Despăgubirile se acordă pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în funcţie de specificul fiecărei boli sau fiecărui caz de boală şi de etapa în care autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a dispus tăierea, uciderea sau sacrificarea animalului.

  Plata despăgubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.23 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiectele finanţate din FEN postaderare”, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boală, ca măsură pentru eradicarea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru salmonelozele (salmonelă zoonotică) în efectivele de reproducţie, ouătoare şi de carne din specia Gallus gallus şi encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST), encefalopatia spongiformă bovină (ESB) şi scrapia.

  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoana fizică sau juridică proprietară de animale:
  a) neanunţarea, în termen de 48 de ore, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a reprezentantului oficial al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, despre apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale;
  b) neizolarea animalelor bolnave sau suspecte de boală, nepăstrarea cadavrelor animalelor moarte ori tăiate şi consumul sau înstrăinarea cărnii şi produselor provenite de la aceste animale până la sosirea medicului veterinar de liberă practică împuternicit şi/sau oficial;
  c) nerespectarea restricţiilor de circulaţie a animalelor, impuse de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
  d) neasigurarea şi nerespectarea normelor de biosecuritate în exploataţiile de animale autorizate sanitar-veterinar.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Termen în noiembrie pentru fermierii care au cerut subvenția de 3.000 euro/ha! Șef APIA: ”80% dintre fermieri nu pot face dovada scăderii veniturilor prin acte contabile” Ce sunt Eco-schemele, noile plăți care ”cântăresc” 30% din subvenție și vin cu condiții în plus pentru fermieri!

  Ultimele știri

  Încep controalele în fermele care au cerut ajutorul de 7.000 euro! Ce verifică inspectorii APIA! Un cioban de numai 22 de ani s-a spânzurat chiar la stâna de oi! Șchiopul oilor sau pododermatita infecțioasă la ovine: semne, tratament și prevenție

  Căutare în articole