• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cadastru de urgență pentru terenurile la care se plătește cea mai mică arendă!

  Roxana Dobre -

  Cadastru de urgență pentru terenurile din România la care fermierii plătesc cea mai mică arendă, iar procedura implică și o ”inventariere” a terenurilor care aparțin statului și sunt administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS). Potrivit unei hotărâri de Guvern, postată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, terenurilor agricole, situate în extravilan, aflate în domeniul public sau privat al statului și în administrarea sa vor fi cadastrate gratuit, din fonduri ce vor fi transferate de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

  ”Se aprobă înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanțarea activităților de înregistrare sistematică a terenurilor agricole, situate în extravilan, din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară pe lângă Agenția Domeniilor Statului”, se arată în textul publicat astăzi pe site-ul MADR.

  Din veniturile proprii realizate se asigură finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de Agenția Domeniilor Statului pentru terenurilor agricole, situate în extravilan,aflate în domeniul public sau privat al statului și în administrarea sa.

  Veniturile proprii pentru cadastrare se constituie din sumele virate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în temeiul art.2 alin. .(6)-(9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  De precizat că în ultimele luni, ministrul Agriculturii, Adrian Oros a semnalat că pentru terenurile de la ADS sunt achitate cele mai mici arende, redevențe și chirii.

  Statul român s-a angajat să cadastreze urgent terenurile

  Accelerarea realizării cadastrului în România şi implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, constituie unica soluţie pentru eliminarea acestei deficienţe şi constituie o prioritate a Guvernului României, care va asigura şi punerea în aplicare a obiectivelor statului român, precum dezvoltarea agriculturii
  şi infrastructurii, elemente vitale pentru dezvoltarea economică.

  Necesitatea implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară într-un termen scurt, şi a promovării măsurilor legislative adecvate s-a impus printr-o serie de angajamente internaţionale prin care a fost instituită în sarcina statului român obligativitatea înregistrării urgente a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în principal a terenurilor agricole, cu impact în dezvoltarea economică a României.

  MADR precizează că România beneficiază în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană pentru implementarea politicilor agricole comune, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate
  finanţării, accelerarea înregistrării sistematice a imobilelor în cartea funciară sprijinind aceste măsuri, dată fiind obligativitatea identificării terenurilor care fac obiectul subvenţiilor plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Strategia naţională de dezvoltare a proiectelor de infrastructură de transport rutier, infrastructură energetică etc. impune de asemenea derularea cu celeritate a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în zona culoarelor de investiţii, în vederea facilitării procesului de expropriere a parcelelor afectate.

  În cadrul aceluiași text se mai arată că în conformitate cu prevederile Legii 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinație agricola și înființarea Agenției Domeniilor Statului, acesta entitate este organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având următoarele atribuţii:
  a)exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului;
  b)gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este,
  c)administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
  d)concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
  e)concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
  f)cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime; schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă se admite numai în cadrul aceluiaşi judeţ.
  h)comasarea terenurilor cu destinaţie agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole de tip ferme familiale.

  Realizarea în totalitate a activităților ce decurg din atribuțiile deținute de către Agenția Domeniilor Statului este in strânsă corelație cu înregistrarea sistematica a tuturor imobilelor de pe teritoriul României, aceasta constituind un obiectiv prioritar al Guvernului României, accelerarea implementării Programului național de cadastru si carte funciara si asigurarea punerii in aplicare a obiectivelor
  acestuia fiind esențiale pentru dezvoltarea economică.

  ”Prin promovarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului se creează posibilitatea utilizării de către Agenția Domeniilor Statului a resurselor financiare disponibile in cadrul Programului național de cadastru si carte funciară, resurse financiare ce sunt puse la dispoziția instituțiilor centrale administratori ai bunurilor din domeniul public/privat al statului ce fac obiectul înregistrării
  sistematice a imobilelor de pe teritoriul României”, se mai precizează în document.


  Te-ar mai putea interesa

  Cadastru gratuit 2024. Lista cu cele 498 de comune unde se fac lucrări gratuite de cadastrare Preț hectar pășune. Cât costă un hectar de pășune în funcție de județ Cărți funciare eliberate gratuit pentru locuitorii din sute de comune

  Ultimele știri

  Casa Verde 2024 – buget record pentru instalarea panourilor solare Programul Rabla pentru Tractoare – aprobat! Fermierii primesc bani pentru achiziția de utilaje noi Guvernul a aprobat subvenția de 25 lei pe familia de albine. Cererile se depun la DAJ