• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Calendarul APIA privind subvenţiile la plată în luna iulie!

  Roxana Dobre -

  Graficul acțiunilor și plăților la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în luna iulie! Deși campania de plăți 2019 s-a încheiat la 30 iunie, funcționarii agenției de plăți continuă autorizările pentru dosarele care nu au încasat încă banii. În plus, APIA are pe lista de acțiuni și primiri de cereri pentru diverse scheme. Agrointeligența – AGROINTEL.RO a analizat situația și datele oficiale, prezentându-vă un calendar pentru perioada următoare cu activitățile ce țin de APIA și de plata subvențiilor agricole.

  Iată care este graficul acțiunilor la APIA în luna iulie:

  10 iulie: ultima zi pentru depunerea cererii unice cu penalizări. Fermierii au avut posibilitatea să depună cererea unică pentru subvenții și după data de 15 iunie, mai exact 25 de zile după acest termen, iar data finală în care mai pot cere subvenții pentru Campania 2020 este 10 iulie. De menționat că depunerea cu întârziere a cererii unice în ”costă” pe producătorii agricoli și crescătorii de animale câte 1 la sută din suma finală pentru fiecare zi lucrătoare în care se depun documentele pentru subvenții;

  10 iulie: data finală de depunere modificări la cereri cu penalizări  de 1 la sută pentru fiecare zi de întâziere. Fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi ale acesteia numai dacă:
  – APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată;
  – APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului.
  În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului, a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea. În cazul în care modificările aduse cererii unice de plată au incidenţă asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte se vor actualiza în consecinţă. Numai solicitantul însuși sau persoana împuternicită de el poate efectua modificări ale cererii unice de plată. Împuternicirea se realizează prin procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice). Acestea trebuie să fie însoțite și de copiile CI/BI/pașaport ale titularului cererii unice de plată și al împuternicitului care trebuie ataşate la dosarul cererii de plată. Împuternicitul înlocuiește titularul doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Pentru toate modificările aduse cererii unice de plată, fermierul trebuie să prezinte documente justificative care susțin aceste modificări.

  Fermierii pot folosi formularele M1 și M2, M3 și M4 asttfel: M1 Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2020 – M1 (se poate: mări suprafaţa unei parcele/subparcele deja declarate, schimba cultura, diviza parcela în subparcele, modifica numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori sau nu a fost supus controlului pe teren, modifica suprafaţa unei parcele deja adaugată prin formular M2. Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea sunt prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţie (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea este sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare).

  Formularul M2 este destinat suprafeţelor adăugate prin M2 sunt justificate de documente doveditoare ale utilizarii terenului. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe măsurile de dezvoltare rurală. Se poate înscrie pachetul/varianta /subpachetul în declaraţia de suprafaţă. Se pot adauga şi scheme şi/sau măsuri/pachete/subpachete/variante. În cazul în care fermierul depune inițial cererea unică de plată în care solicită doar scheme de plată aferente sectorului zootehnic, iar ulterior completează un formular de modificare M2 prin care declară o suprafață de teren, acesta va avea obligația să completeze pe hârtie, să dateze, să semneze și să atașeze formularului M2 secțiunea 57B. Scheme de plată / măsuri de sprijin/ajutor din Cerere unică de plată 2020 aprobată prin Ordinul MADR nr.52/2020.

  Formularul M3 este destinat retragerii unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pachetelor de agromediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe).  În conformitate cu art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014, o cerere unică de plată poate fi retrasă în totalitate sau parţial în orice moment, în scris. Dacă APIA a informat deja fermierul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din cererea unică de plată, dacă APIA a avertizat fermierul cu privire la intenţia sa de a efectua un control la faţa locului sau dacă, în cadrul unui control la faţa locului, se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din cererea unică de plată care sunt implicate. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă şi a bifelor de solicitare corespunzătoare (retragere parţială de suprafeţe) se efectuează prin intermediul formularului M3.

  Formularul M4 este destinat pentru schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii fără i a se modifica CUI-ul. Acesta se depune de către fermier fără penalităţi la orice moment. Formularul se depune la CL/CJ al APIA de către fermier, fără penalizări, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la emiterea Deciziei de plată.
  Documente anexate: după caz, la solicitarea de modificare a datelor cererii:
  – copie CUI / CIF / CI pentru modificare denumire / nume / adresa;
  – dovadă coordonate bancare ca urmare a modificării datelor bancare.

  13 iulie – ultima zi în care fermierii pot fi notificați în privința controalelor preliminare. Funcționarii Agenției de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) verifică cerererile unice depuse de către fermieri iar acolo unde sunt neclarități producătorii agricoli sunt sunați pentru clarificări. În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă, cu suprafeţele declarate în cererea unică de plată. În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeţei declarate, conform art. 5 alin. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile, conform art. 5 alin. (8) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Modificări/corectări la cererea unică de plată ca urmare a controalelor administrative preliminare, modificări ale informaţiilor declarate în cerere pe care le poate face solicitantul fără a fi penalizat, în termenele prevăzute de Reg.(UE) nr. 2333/2014 Conform art. 1, pc. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2333/2014 cererile unice de plată sunt supuse controalelor încrucişate preliminare menţionate la articolul 29 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (supradeclarări/suprapuneri).

  14 iulie -22 iulie (9 zile): perioadă modificări rezultate control preliminar.

  1– 28 iulie: Depunerea cererii de plată pentru solicitarea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor aferentă trimestrului II.

  31 iulie: Se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie – 30 iunie 2020 (trim. II al anului 2020). Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

  Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărei valoare este 1,5258.

  Graficul APIA în luna iulie: plăți

  În luna iulie APIA continuă plățile pentru fermierii care nu au primit încă subvențiile pentru Campania 2019. Directorul APIA, Adrian Pintea, a explicat pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO care sunt motivele pentru care o serie de dosare nu au intrat încă pe fluxul de autroizare la plată.

  Potrivit directorului APIA, motivele de neautorizare sunt:

  – dosare aflate în litigiu, pentru care nu a fost emisă o hotărâre judecătorească definitivă;
  – dosare aflate în cercetare de către instituțiile abilitate pentru care s-a solicitat explicit suspendarea, ori care au fost fizic ridicate în vederea cercetării;
  – dosare care necesită instrumentarea pe campaniile anterioare în vederea recuperării plăților necuvenite;
  – dosare care urmare controalelor (la fața locului sau autoritate de audit/Curte de conturi) au sancțiuni multianuale cu reținere de plată;
  – dosare care urmare controalelor au devenit neeligibile, ori excluse de la plată pentru campania curentă(anul de cerere 2019);
  – incidente/erori la nivel de dosar generate pe fluxul de control administrativ, sau pe fluxul de autorizare la plată.

  Tot în luna iulie APIA achită ajutorul de stat pentru motorina utilizată în primul trimestru din anul 2020. Din informațiile obținute de Agrointeligența-AGROINTEL.RO, sumele și cantitățile aferente plăților au fost stabilite iar în prezent se așteaptă virarea banilor de la Ministerul Agriculturii în conturile APIA.

   

   

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Noi reguli pentru subvenția APIA pe suprafață. Facturile devin obligatorii ca să demonstrezi că lucrezi pământul! Bulgaria a cerut menținerea ANT cu 2018 ca nou an de referință pentru plata subvențiilor! În lucru! Fond mutual public-privat: procent din subvenții pentru a interveni în caz de catastrofe!

  Ultimele știri

  Ministerul Agriculturii: 29 septembrie, TERMEN-LIMITĂ pentru ajutorul de stat de 100 euro/UVM! Fermierul Nicușor Șerban: Ferma de familie cu 40-50 de vaci de lapte nu are viitor în România! Fermierii care sunt obligați să dea înapoi despăgubirile de secetă, plus dobânzi și penalități!

  Căutare în articole