• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fermieri chemați de urgență la APIA pentru a-și salva subvenția!

  Roxana Dobre -

  Fermierii sunt chemați în această perioadă la agenția de plăți unde au depus cererea unică pentru a lămuri eventualele neclarități. Mai mulți producători agricoli ne-au confirmat că au fost invitați la APIA pentru a-și putea salva subvențiile agricole. Programările se fac pe ore și zile bine stabilite astfel încât să fie respectate regulile de distanțare socială impuse de autorități!

  În conformitate cu procedurile de administrare a cererilor, rezolvarea  supradeclarărilor blocurilor fizice și suprapunerilor de parcele agricole se realizează la sediul centrelor APIA sau în alte locații stabilite și comunicate prin solicitările de clarificare transmise fermierilor (primarii/alte locații) din unitățile administrativ teritoriale pe rază cărora se află blocul fizic cu supradeclarari sau cu parcele agricole suprapuse.

  Conform solicitării de clarificare, fermierii trebuie să se prezinte la centrele APIA la întâlnirea de clarificare cu documentele doveditoare ale utilizării terenului pentru clarificarea și rezolvarea supradeclararii!

  Funcționarii APIA vor transmite fermierilor, prin toate mijloacele de telecomunicații existente, Notificarea însoțită de Declaraţia privind menținerea suprafețelor/ culturilor în control preliminar. În perioada 14 iulie 2020 – 22 iulie 2020 (inclusiv), fermierii notificaţi pot modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-Online, fără penalităţi. Modificarea cererii unice de plată în aplicaţia IPA-Online, în urma notificării, se face prin completarea formularelor de modificare M1, M2, M3, după caz, care se găsesc pe site-ul APIA. Acestea trebuie să aibă o dată aferentă perioadei 14 iulie 2020 – 22 iulie 2020, inclusiv, când fermierii notificaţi pot modifica cererea unică de plată fără penalităţi.

  Dacă fermierul notificat nu face modificări asupra cererii unice de plată pentru niciuna din parcelele din notificare, va completa și va semna Declaraţia privind menținerea suprafețelor/culturilor în control preliminar. Aceasta va fi transmisă la APIA prin toate mijloacele de telecomunicații existente. Dacă femierul notificat face modificări asupra cererii unice de plată doar pentru o parte din parcelele din notificare, va completa și va semna formularele de modificare M1, M2, M3, după caz. Pentru restul parcelelor, asupra cărora nu face modificări, va completa și va semna Declaraţia privind menținerea suprafețelor/culturilor în control preliminar. Acestea vor fi transmise la APIA prin toate mijloacele de telecomunicații existente .

  Dacă fermierul notificat face modificări asupra cererii unice de plată pentru toate parcelele din notificare, va completa și va semna formularele de modificare M1, M2, M3, după caz. Acestea vor fi transmise la APIA prin toate mijloacele de telecomunicații existente . Fermierii care îşi menţin declaraţiile iniţiale din cererea unică de plată 2020 şi nu completează formulare de modificare vor trimite în format electronic / vor prezenta la centrul judeţean/local APIA Declarația privind menținerea suprafețelor/culturilor în control preliminar în care vor bifa optiunea A. Dacă în control preliminar au facut modificări doar pentru unele parcele, pe declarație vor bifa opțiunea B și vor trece în tabel parcelele pentru care nu fac modificări.

  Aatenție! Dacă fermierul nu prezintă documentele/nu se prezintă la APIA, ca urmare a notificării, după expirarea termenului limită de 22 iulie 2020 inclusiv, se consideră că nu face modificări. Neprezentarea documentelor se va consemna de către funcționarul APIA pe exemplarul de notificare aflat la dosarul fermierului.

  Completarea formularelor se face fără penalități

  Prin completarea formularelor M1, M2 şi M3 în urma notificării nu trebuie să crească suprafaţa totală declarată. Modificarea cererii unice de plată în aplicaţia IPA-Online, în urma notificării, prin completarea formularelor de modificare M1, M2, M3, este fără penalităţi. Anexele 17_a și Anexele 17_b generate până la termenul limită de depunere a cererilor unice de plată se rezolvă până la data limită a controlului preliminar. Fermierii notificaţi, pentru care s-au generat Anexe 17_b la depunerea cererilor unice de plată și pentru care NU s-au confirmat observaţiile cu privire la blocul fizic, în urma verificărilor efectuate de APIA, au următoarele posibilități:
  1. pot să-și modifice cererile conform rezultatelor acestor verificări și să corecteze limitele parcelei sau să schimbe categoria de folosință, situaţie în care completează formularele de modificare M1, M2, M3, după caz, în perioada 14 iulie – 22 iulie 2020, inclusiv, fără penalități. Nu se vor completa formulare S1 în această situație;
  2. dacă își mențin declarația și nu fac modificări conform rezultatelor acestor verificări, vor completa Declarația privind menținerea suprafețelor/ culturilor în control preliminar și Anexele 17_b intră pe fluxul normal de gestionare cu aplicarea prevederilor legislative în vigoare;
  3. dacă nu prezintă documentele/nu se prezintă la APIA, ca urmare a notificării, după expirarea termenului limită de 22 iulie 2020 inclusiv, Anexele 17_b intră pe fluxul normal de gestionare cu aplicarea prevederilor legislative în vigoare;
  4. Anexele 17_b care se generează ca urmare a modificărilor aduse cererii unice de plată în urma notificării, intră pe fluxul normal de gestionare cu aplicarea prevederilor legislative în vigoare;

  Pentru cazurile de mai sus de la punctele 2), 3) și 4) după expirarea termenului limită de 22 iulie 2020, inclusiv, Anexele 17_b intră pe fluxul normal de gestionare, conform procedurii de lucru în vigoare și se aplică următoarele prevederi legislative: Nu este permisă retragerea parcelelor care fac obiectul verificărilor privind Anexa 17 având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Reg. CE 809/2014, respectiv: „Dacă autoritatea competentă a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din documentele menţionate la alineatul (1), dacă autoritatea competentă a avertizat beneficiarul cu privire la intenţia sa de a efectua un control la faţa locului sau dacă, în cadrul unui control la faţa locului, se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din respectivele documente care sunt implicate în neconformitate”. Astfel, prin completarea Anexei 17, fermierul este înştiinţat despre intenţia APIA de a desfăşura un control pe teren pentru parcela/parcelele care fac obiectul acestei anexe.

  Reamintim că rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată. În termen de 9 zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a rezultatelor verificărilor preliminare menţionate, fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPAOnline, fără penalităţi. Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierilor de către APIA până la 13 iulie 2020 (inclusiv), conform prevederilor art. 11 alin. (23) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Subvenţii APIA 2020: Obligaţiile şi drepturile fermierilor care au intrat în eşantionul de control! Subvenţie motorină 2020: Cât se plăteşte la APIA pentru un litru de motorină folosită în fermă! Adrian Oros: Despăgubirile de secetă vor fi virate fermierilor imediat după rectificarea bugetară!

  Ultimele știri

  VALENTIN POPA – micul fermier care intră în politică pentru a schimba JOCUL GREILOR! Director DSVSA: Crotalierea și înregistrarea animalelor sunt servicii gratuite pentru fermieri! Guvernul a aprobat subvenția de stat pentru plata zilierilor și a lucrătorilor sezonieri!

  Căutare în articole