• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Comisia Europeană: Plată urgentă a sprijinului pentru fermierii afectați de criza COVID-19!

  Roxana Dobre -

  Comisia Europeană vine în sprijinul statelor membre care vor să își ajute fermierii afectați de criza COVID-19 și acordă o derogare de la reguli! Astfel, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1009 al Comisiei, din 10 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 și (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește anumite măsuri de contracarare a crizei cauzate de epidemia de COVID-19, statele membre pot face mai multe modificări  privind programele de dezvoltare rurală elaborate ca răspuns la criza COVID-19 care includ și elemente care nu au legătură cu criza, cu condiția ca respectivele propuneri să fie transmise Comisiei până la 30 iunie 2021.

  În hotărârea apărută în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care prevede că este obligatorie în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, se arată următoarele:

  Aavând în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 62 alineatul (2), întrucât: Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei (3) prevede numărul maxim de modificări ale programelor de dezvoltare rurală pe care statele membre le pot transmite Comisiei. Pentru a crește flexibilitatea statelor membre în a utiliza programele de dezvoltare rurală ca răspuns la criza cauzată de epidemia de COVID-19 („criza COVID-19”), este necesar ca numărul maxim de modificări menționat la articolul respectiv să nu se aplice propunerilor de modificare a programelor de dezvoltare rurală elaborate ca răspuns la criza COVID-19 care includ și elemente care nu au legătură cu criza, cu condiția ca respectivele propuneri să fie transmise Comisiei până la 30 iunie 2021.

  Utilizarea sprijinului acordat din  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru operațiuni de atenuare a impactului crizei COVID-19 și pentru acțiuni de redresare ar putea periclita îndeplinirea obiectivelor și atingerea țintelor programelor de dezvoltare rurală, astfel cum au fost planificate. Prin urmare, este necesar ca un astfel de sprijin să fie monitorizat la nivelul Uniunii pentru a se putea explica și justifica utilizarea fondurilor din cadrul FEADR în aceste scopuri.

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 prevede normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. Regulamentul (UE) 2020/872 al Parlamentului European și al Consiliului (4) a modificat Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 prin introducerea într-un nou articolul 39b a unei măsuri vizând acordarea unui sprijin temporar excepțional fermierilor și IMM-urilor afectate în mod deosebit de criza COVID-19. Prin urmare, este necesar ca normele de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 să fie modificate pentru a prevedea un cod al măsurii și un indicator de realizare adecvat pentru noua măsură. Este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (5) de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea să fie și el modificat pentru a include noua măsură de acordare a unui sprijin temporar excepțional fermierilor și IMM-urilor afectate în mod deosebit de criza COVID-19 în cadrul dispozițiilor relevante din titlul IV care se aplică altor măsuri de dezvoltare rurală decât cele aplicate în funcție de suprafață și de animale. Prin urmare, este necesar ca Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 și (UE) nr. 809/2014 să fie modificate în consecință.

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 se modifică după cum urmează: Articolul 4 alineatul (2) paragraful al treilea litera (a) se înlocuiește cu următorul text: în cazul în care trebuie luate măsuri de urgență ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale sau a unor fenomene climatice nefavorabile recunoscute în mod oficial de autoritatea publică națională competentă sau ca urmare a unei schimbări semnificative și subite a condițiilor socioeconomice din statul membru sau din regiunea în cauză, inclusiv schimbări demografice semnificative și subite generate de migrație sau de primirea unor refugiați. În cazul în care o modificare a programului de dezvoltare rurală ca răspuns la criza COVID-19 este combinată cu modificări care nu au legătură cu criza, prezentul paragraf se aplică tuturor modificărilor combinate, cu condiția ca propunerea de modificare a programului de dezvoltare rurală să fie transmisă Comisiei până la 30 iunie 2021;”.

  La articolul 14, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: „(4)   Pentru tipurile de operațiuni în cazul cărora se identifică o contribuție potențială la ariile de intervenție menționate la articolul 5 primul paragraf punctul 2 litera (a), la articolul 5 primul paragraf punctul 5 literele (a)-(d) și la articolul 5 primul paragraf punctul 6 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, pentru tipurile de operațiuni în cazul cărora se identifică o contribuție potențială la integrarea resortisanților țărilor terțe sau pentru tipurile de operațiuni care sprijină atenuarea impactului crizei COVID-19 și acțiunile de redresare, înregistrarea electronică a operațiunilor menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 trebuie să includă un steguleț/stegulețe pentru identificarea acelor cazuri în care operațiunea are o componentă care contribuie la una sau la mai multe dintre respectivele arii de intervenție sau obiective.”


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  MADR: Banii alocați pentru plata fermierilor prin APIA și AFIR APIA: Cine sunt fermierii obligați să dea înapoi banii din subvențiile încasate! Subvenții APIA 2021. Anunțul MADR despre plata sprijinului cuplat

  Ultimele știri

  Hibrizii PIONEER câștigă încă o dată concursurile de productivitate din SUA! Marcoser: Sfaturi complete pentru cultura de castravete Cum asigurăm necesarul de apă al găinilor pe timpul iernii