• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ORDIN: Se modifică tarifele pentru CADASTRU în toată țara!

  Roxana Dobre -

  Se modifică tarifele pentru cadastru! Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică un proiect pentru modificarea Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi institutiile subordonate.

  Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituțiile sale subordonate, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  După alin. (4) al art. 4 se introduc alin. (41) și (42) cu următorul conținut:

  (41) În situația în care cererea nu se soluționează în termenul de urgență, documentele emise ca urmare a soluționării cererii se vor elibera la împlinirea termenului de soluționare în regim normal, caz în care tariful de urgență se restituie solicitantului.

  (42) În situația în care cererea nu se soluționează în termenul de urgență, documentele emise ca urmare a soluționării cererii se vor elibera anterior împlinirii termenului în regim normal numai dacă deponentul/solicitantul va completa o declarație pe propria răspundere prin care renunță la restituirea tarifului de urgență.

  Alin. (1), litera b) a art. 8 se completează și va avea următorul conținut: serviciile prevăzute la cap. 1 şi 2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile din administraţia publică centrală şi locală, cu privire la imobilele aflate în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Intabularea dreptului de administrare sau de folosinţă cu titlu gratuit este scutită de tarif, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă. Intabularea dreptului de concesiune se tarifează cu un tarif fix de 120 lei, indiferent de calitatea deponentului cererii sau a titularului dreptului.

  Nota de subsol 6) se completează și va avea următorul conținut: Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii şi de data emiterii acestora. În cazul în care concomitent serviciului de primă înregistrare se solicită și efectuarea altor operațiuni, tariful se calculează în mod distinct, pentru fiecare operațiune solicitată.

  Nota de subsol 8) se modifică și va avea următorul conținut: Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piaţă realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piaţă, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul.

  Tariful se calculează în mod similar şi pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei. Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice.

  La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

  Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menţionează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.

  Anexa la ordin se completează după cum urmează:


  Te-ar mai putea interesa

  Încasarea redevențelor pentru terenurile ADS se apropie de 99% Adrian Chesnoiu: Legea arendei este necesară. Au început să se vândă fermele cu totul, nu doar terenurile agricole George Sava, final de mandat la conducerea ADS. Bilanțul realizărilor

  Ultimele știri

  AGROTAIFAS cu Ana-Maria Andrei | S.2 EP. 1 | Mugurel Drăgănescu, AGVPS Anunț despre plăți: 20,1 miliarde de euro – în conturile fermierilor Guvernul a decis să mențină facilitățile pentru salariile din agricultură