Comerţ alimentar

Produsele tradiționale cu logo, pe rafturi de luna viitoare. Producătorii trebuie să ceară atestat de la MADR

Ordinul privind produsele tradiționale a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare de luna viitoare. Inițiativa aparținând Ministerului Agriculturii, al Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) reglementează situția produselor ”tradiționale în sine sau care exprimă tradiționalitatea”. Acestea se vor comercializa purtând un logo special.

produs traditionalDoar produsele pentru care s-a obținut un atestat vor putea purta logo-ul stabilit de autorități (în varianta colorată sau cromatică alb-negru). Ordinul, ce aștepta din iulie să fie aprobat, include și un formular prin care producătorii pot solicita includerea în ”Registrul național al produselor tradiționale”, urmând apoi să primească un atestat pentru produsele recunoscute ca încadrându-se în cerințele ordinului.

Produs tradițional: produs obţinut din materii prime din zona de producţie şi care nu are în compoziţia lui aditivi alimentari cu excepţia celor naturali; care prezintă o reţetă tradiţională, un mod de producţie şi/sau de prelucrare şi un procedeu tehnologic tradiţional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii.

Condiții stricte

Pentru a fi atestat ca fiind tradiţional,  un produs trebuie să fie conform unui caiet de sarcini care va conține următoarele elemente:
a)Numele produsului, acesta trebuie să fie unic;
b)Descrierea caracteristicilor produsului tradiţional, prin indicarea principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, care să definească tradiţionalitatea acestuia, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate; floră bacteriană specifică, unde este cazul;
c)Descrierea caracteristicilor materiilor prime – care să nu conţină în compoziţia acestora adaosuri de: aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori, cu excepţia celor naturale, provenienţa materiilor prime, precum şi indicarea principalelor însuşiri – organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate şi floră bacteriană specifică, unde este cazul;
d)Descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie, – care nu prezintă în compoziţia lor adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori – cu excepţia celor naturale, indicarea ingredientelor folosite şi
principalele însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, unde este cazulale acestora;
e)Descrierea metodei de producţie specific zonală, autentică şi invariabilă, precum şi descrierea procesului tehnologic tradiţional, unde se vor trece toate fazele de producţie inclusiv operaţiunile executate manual;
f)Descrierea elementelor specifice privind ambalarea, în scopul asigurării calităţii, originii şi elementelor de identificare, respectiv materialul din care este confecţionat ambalajul, proprietăţile şi influenţa acestuia asupra produsului finit;
g)Descrierea elementelor care definesc specificitatea produsului finit, respectiv: însuşirile organoleptice (culoare, gust, miros, aromă, consistenţă, aspect); însuşirile fizico-chimice (apă, proteină, grăsime şi altele); fotografia şi descrierea desenului pe
secţiune care să reprezinte caracteristicile specifice produsului, forma; modul de producţie şi/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare
aparţinând aceleiaşi categorii;
h)Cerinţele minime şi procedurile de verificare şi control ale tradiţionalităţii produsului pentru care se întocmeşte caietul de sarcini;
i)Capacitatea de producţie realizată, exprimată în: kg/litri/bucăţi/zi;
j)Date, înscrisuri, referinţe bibliografice cu referire la vechimea produsului care trebuie să demonstreze transmiterea unei tradiţii cel puţin de la o generaţie la alta şi din care să rezulte legătura istorică a produsului tradiţional cu locul şi/sau zona de
producţie sau o declaraţie de notorietate din partea unei asociaţii a producătorilor de produse tradiţionale din zonă.

Atestatele eliberate anterior rămân valabile 9 luni de la data intrării în vigoare a ordinului. Eliberarea noului tip de atestat se face la solicitarea operatorului economic după verificarea vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei. 

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!