• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fermierii scutiți de plata impozitului pe terenurile agricole. Cererile – până pe 31 martie!

  Roxana Dobre -

  Fermierii scutiți de plata impozitului pe terenurile agricole conform unui ordin de ministru pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Actul normativ prevede condițiile în care membrii cooperativelor agricole pot solicita mai multe facilități fiscale, inclusiv scutirea de la plata impozitului pe terenuri.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat joi, 28 ianuarie, un ordin de ministru pentru stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole beneficiază de scutirile de impozit din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care se află în vigoare din din 23 noiembrie 2020.

  Ce terenuri agricole sunt scutite de plata impozitului

  Potrivit ordinului de ministru, membrii cooperatori și cooperativele agricole nu datorează impozit pentru terenurile cu destinație agricolă deținute și utilizate de către aceștia dacă au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea, prin/către cooperativele agricole definite potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  Nu se datorează impozit pentru terenurile deținute și utilizate de către contribuabilii, cooperative agricole, care sunt utilizate pentru prestări servicii către membrii cooperatori, potrivit sursei menționate.

  Conform documentului lansat de MADR,  terenurile cu destinație agricolă care pot beneficia de scutirea pentru impozit sunt acele categorii de suprafețe aflate în inventarul/patrimoniul cooperativelor agricole, al membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

  ”În cazul terenurilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru terenurile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă. În cazul terenurilor aflate în coproprietatea cooperativelor agricole, scutirea de impozit pentru terenurile utilizate în scopul prestării de servicii către membrii cooperatori se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținut de cooperativa agricolă”, se mai aduc precizări în cadrul textului citat.

  Categorii de terenuri scutite de impozite în cooperativă

  Potrivit aceleiași surse, categoriile de terenuri utilizate în scopul desfășurării activității agricole și prestării de servicii către membrii cooperatori sunt următoarele:

  Scutiri impozite terenuri: fermierii depun o cerere la organele fiscale

  Potrivit ordinului de ministru, pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe terenuri și clădiri, contribuabilii, membri cooperatori, transmit organelor fiscale locale o cerere privind scutirea de la plata impozitului pe terenuri și documentele justificative, din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din producţia agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă.

  Aceeași sursă mai precizează că documentele justificative care trebuie să însoțească cererea sunt:

  ”Organele fiscale locale solicită de la direcţia pentru agricultură judeţeană producţia medie obţinută pe judeţ din exploatarea terenurilor agricole, a animalelor sau din activităţi agricole, după caz, care este comparată cu producţia vândută prin/către cooperativă, conform adeverinţei eliberate în acest sens, iar dacă se constată îndeplinirea condiţiei privind valorificarea a minimum 50% din producţia agricolă comercializată prin/către cooperativa agricolă respectivă, se procedează la acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren”, se mai arată în ordinul de ministru.

  Conform sursei citate, datele cu privire la producţia medie obţinută pe judeţ sunt comunicate de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi trebuie să fie identice cu cele pe care acestea le folosesc la calcularea normei de venit, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  Cererea pentru scutirea la impozite se depune anual, până la data de 31 martie

  Ordinul de ministru mai precizează că contribuabilii, cooperative agricole și membri cooperatori, au obligaţia să depună anual cererea privind scutirea de la plata impozitului pe terenuri, însoţită de documentele justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie a anului curent. Contribuabilii, cooperative agricole evidențiază scutirea impozitului pe profit în cuprinsul formularului 101 ,,Declarație privind impozitul pe profit’’.

  ”La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iunie 2019, se abrogă”, se mai arată în ordinul de ministru.

  Ordinul de ministru poate fi consultat aici: Ordin-stabilire-criterii-membri-cooperatori-beneficiari

  Te-ar mai putea interesa

  Apelul unui șef APIA către fermierii care vor subvenții Viermele prunelor: caracteristici, semne, combatere Bani în plus la subvenția APIA. Lista plăților-bonus la hectar și animale

  Ultimele știri

  Hibridul de porumb Olt, potrivit pentru toate regiunile României AgroChatGPT – oportunitate pentru Universități și Companii din agricultură de a inova și a colabora Modelul TRANSAVIA „de la Bob la Furculiță și Înapoi” – premiat pentru Inovație în Sustenabilitate