• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Adrian Pintea (APIA): Termene prelungite pentru cererea la motorină și ajutorul de stat pentru animale!

  Roxana Dobre -

  Termene prelungite pentru fermierii care au de depus în perioada imediat următoare o serie de documente pentru subvenţiile agricole achitate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Producătorii agricoli care aveau termen data de 31 octombrie să depună cererile pentru motorină și ajutorul de stat pentru ameliorare pot cere banii până luni, 2 noiembrie, anunță șeful APIA Central, Adrian Pintea.

  ”Termenul care pică în zi nelucrătoare, cum este cazul pentru cererile la motorină și ajutorul de stat pentru ameliorare, care au ca ultimă zi data de sâmbătă 31 octombrie, se prelungește cu o zi. Adică ultima zi pentru cele două scheme este luni, 2 noiembrie”, a precizat șeful APIA.

  Fermierii mai au timp să depună cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 iulie – 30 septembrie 2020 (trimestrul III al anului 2020) până la data de 2 noiembrie, inclusiv.

  Cererile se depun la Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al Municipiului București, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/ reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

  Trebuie menționat faptul că cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poștă electronică, fax, etc.) / servicii poștale sau pot fi depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă cererea de acord de finanțare.

  Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma ”conform cu originalul”.

  Documentele transmise vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a efectuat la începutul lunii august plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trimestrului 1 (1 ianuarie – 31 martie), anul 2020. Astfel, valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare a fost de 103.382.895,00 lei pentru cantitatea de motorină determinată cu acciza redusă de 67.747.593,034 litri.

  Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2020 este de 1,5258 lei/litru.

  Și cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor pot fi depuse până la 2 noiembrie

  Până la 2 noiembrie se depun la Centrele judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în trimestrul III al anului 2020.

  Cererile pot fi depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă cererea inițială anuală sau transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc)/servicii poștale. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi însoţită de următoarele documente:
  a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
  b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/ trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
  c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant;
  d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
  e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz;
  f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale va fi însoţită de următoarele documente:
  a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
  b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
  c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată, copii certificate conform cu originalul de către solicitant;
  d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de către APIA;
  e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost
  depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
  f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz, originalul şi copii pentru efectuarea conformităţii cu originalul de către APIA;
  g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

  Documentele transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnatura fermierului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.


  Te-ar mai putea interesa

  Cultivarea roșiilor fără udare – metoda rusească Kazarin Furtunile au făcut ravagii! Culturi distruse de grindină în mai multe județe Rețeta de macerat din găinaț de pasăre – un îngrășământ bun și natural

  Ultimele știri

  Weekend cu ploi torențiale și descărcări electrice. Alerta emisă de meteorologi! Guvernul înființează luna viitoare Banca de Dezvoltare a României, care va finanța și fermierii Preotul Hans Koller a fondat o comunitate care trăiește unită prin credință și agricultură