• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • LEGE NOUĂ, PROMULGATĂ! Proprietarii de terenuri agricole – obligați să păstreze calitatea solului!

  agrointeligenta.ro -

  Legea solului vine cu noi responsabilități pentru proprietarii de terenuri agricole din România! Actul normativ adoptat de Parlament pe 20 octombrie, a fost promulgat de către președintele României, Klaus Iohannis, printr-un decret semnat ieri, marți – 10 noiembrie. Noua legislație introduce o serie de reguli pentru protejarea solului din România și obligă autoritățile statului și proprietarii să colaboreze pentru păstrarea și îmbunătățirii solului din România. Legea solului va intra în vigoare conform prevederilor, după publicarea în Monitorul Oficial.

  ”Președintele a semnat ieri decretul de promulgare a Legii privind utilizarea, conservarea şi protecția solului, care devine Legea 246/2020.
  Mă bucură extrem de mult această veste, fiindcă prin inițierea acestui proiect mi-am dorit să introduc o serie de norme, măsuri și acțiuni care să asigure protecția și utilizarea sustenabilă a solului, pornind de la considerentul că reprezintă cea mai importantă resursă naturală a unei națiuni, iar exploatarea agricolă intensivă, poluarea și schimbările climatice afectează solul în mod ireversibil”, a anunțat deputatul Alexandru Stănescu, președintele Comisie pentru Agricultură din Camera Deputaților și inițiatorul Legii solului.

  Ca se sunt obicetivele Legii solului

  Obiectivul Legii solului constituie stabilirea cadrului unitar de măsuri şi acţiuni, pentru:
  a) prevenirea degradării solului și a eventualelor schimbări dăunătoare calității acestuia, în scopul evitării dereglărilor/modificării funcțiilor lui ecologice, și a conservării patrimoniului pedologic și a obiectivelor de patrimoniu cultural;
  b) conservarea funcţiilor culturale, energetice, socio-economice ale solului în scopul utilizării sale durabile;
  c) restaurarea şi refacerea terenurilor afectate de degradare ca urmare a eroziunii pluviale și eoliene, a deficitului sau a excesului de umiditate a scăderii conţinutului de materie organică şi elemente nutritive, a reducerii biodiversităţii, compactării, acidifierii, sodizării, alcalinizării, deşertificării a alunecărilor de teren și a terenurilor afectate de microorganismele de tipul virușilor, bacteriilor și fungilor periculoși;
  d) reducerea suprafeţei terenurilor scoase din circuitul agricol sau din alte categorii de folosinţă neagricole prin optimizarea utilizării la maximum a suprafeţelor aprobate prin planurile urbanistice;
  e) elaborarea planurilor pentru utilizarea, conservarea, ameliorarea, creşterea calităţii şi protecţia solului utilizând datele şi informaţiile obţinute pentru realizarea sistemului naţional de monitorizare sol teren pentru agricultură, în special a celor referitoare la dezvoltarea agriculturii conservative.

  Ce obligații are statul față de proprietari

  Statul garantează persoanelor fizice şi persoanelor juridice următoarele:
  a) accesul la informaţii privind solul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
  b) dreptul de asociere în organizaţii pentru utilizare, conservare, monitorizare şi protecţie a solului;
  c) dreptul de a fi consultaţi cu privire la elaborarea şi dezvoltarea politicilor şi legislaţiei privind solul, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor şi programelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor societăţii civile, autorităţilor administraţiei publice centrale,
  regionale, locale sau judecătoreşti în probleme de utilizare, conservare şi protecţie a solului;
  e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit, dovedit şi evaluat potrivit prevederilor prezentei legi;
  f) efectuarea calculului valorilor despăgubirilor de către evaluatorii/experţii funciari – imobiliari pe baza metodelor de evaluare
  atestate în baza Ghidului evaluatorului funciar din România şi a standardelor internaţionale în vigoare.

  Ce obligații au proprietarii de terenuri

  Deținătorii de terenuri sunt obligaţi să ia măsurile necesare de restaurare a terenurilor pe toată perioada de exploatare agricolă şi silvică, la încheierea procesului de exploatare şi la concesionarea/înstrăinarea acestora. În cazul autorităţilor administrației publice centrale și locale care deţin în administrare terenuri indiferent de folosinţă, acestea sunt obligate să ia măsuri necesare de restaurare a terenurilor pe toată perioada de deţinere şi exploatare şi concesionare a acestora.

  Concesionarii terenurilor utilizate pentru desfăşurarea activităţilor de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale sunt obligaţi să realizeze restaurarea terenurilor, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

  Deținătorii de terenuri pe care se desfăşoară activităţi industriale sunt obligaţi să ia măsuri necesare de restaurare pe toată perioada de desfăşurare a activităţii, la încetarea acesteia şi la înstrăinarea terenurilor.

  Deținătorii de terenuri pe care se desfăşoară activităţi economice sunt obligaţi să depună o garanţie financiară pe toată perioada utilizării acestora în vederea refacerii păturii de sol afectat/degradat.

  Proprietarii îşi rezervă dreptul de a certifica anual modul de folosinţă a terenului şi de a da acordul cu privire la folosinţa acestuia, iar utilizatorii au obligaţia de a comunica proprietarului intenţia sa cu privire la modul de utilizare a terenului.

  Proprietarii, buni de plată

  Potrivit Legii solului, dacă autoritățile administrației publice centrale competente, în urma efectuării investigaţiilor, constată că deţinătorii terenurilor sunt responsabili pentru schimbările dăunătoare solului, vor impune aplicarea măsurilor de restaurare specifice zonei de risc natural şi/sau antropic identificate şi suportarea costurilor de către aceştia.

  Legea solului, în forma promulgată de Președintele României este disponibilă aici: Legea_solului_2020_forma_promulgata


  Te-ar mai putea interesa

  APIA: Start plăți pentru sectorul de creștere a animalelor, de astăzi! Un altfel de plug. Consum de motorină redus cu 25% și o mărunțire mai bună a solului arat Reacție-fulger a ministrului Chesnoiu după ce Azomureș a anunțat să oprește producția de îngrășăminte!

  Ultimele știri

  MAREA EXTRAGERE. Concursul Timac Agro România: Fertiactyl – Fă mutarea decisivă! Noua lege a cooperativelor! Gospodăria țărănească – membru. Scutiri de impozite pentru cooperative! ”Se gândește cineva la noi, țăranii de rând care avem până în 5 ha și 5 vaci care nici subvenție nu primesc?”