• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ministerul Agriculturii a publicat normele de aplicare pentru Legea apiculturii!

  Ramona Dascălu -

  Ministerul Agriculturii a publicat normele de aplicare pentru Legea apiculturii! Ministerul Agriculturi și Dezvoltării Rurale a publicat astăzi, joi – 12 noiembrie, pe site-ul MADR un proiect de ordin privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr.383/2013. 

  Aceste norme metodologice de aplicare a legii apiculturii au fost discutate și cu apicultorii, care au fost chemați în luna octombrie la discuții cu oficialii MADR și ANZ. Nu s-a ajuns atunci însă la nicio concluzie privind aceste norme, după cum a declarat chiar vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine (ACA), Răzvan Coman.

  În proiectul de lege se arată că la data intrării în vigoare a ordinului, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 21 mai 2020.

  De asemenea, în proiectul de ordin se precizează că stupinele de elită și multiplicare autorizate pe baza criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare își mențin autorizarea.

   

  Documente necesare acreditării stupinelor de elită 

  În vederea obținerii acreditării, organizaţiile/asociaţiile trebuie să depună la ANZ următoarele documente:

  a) proiectul programului de ameliorare propriu;
  b) cerere de solicitare a acreditării;
  c) cerere de aprobare a programului de ameliorare
  d) statutul organizaţiei, care trebuie să cuprindă printre obiective elaborarea și implementarea de programe de ameliorare în sectorul apicol;
  e) actul constitutiv;
  f) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  g) lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizaţie/asociaţie;
  h) lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizaţie/asociaţie și solicita in scris participarea la programul de ameliorare.

  Acreditarea se eliberează de către ANZ în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării

  Criterii de autorizare a stupinei de elită 

  Potrivit normele metodologice de aplicare a legii apiculturii, care se regăsesc în proiectul de ordin publicat pe site-ul MADR, pentru ca o stupină să fie autorizată ca stupină de elită, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  a) să dețină cel puțin 150 de familii de albine, înscrise în registrul agricol și identificate conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de indentificare a stupinelor și stupilor;
  b) să dețină autorizație sanitară veterinară și certificat sanitar veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase și potențial transmisibile;
  c) să se utilizeze un program informatic de analize morfometrice a nervurilor aripilor albinelor lucrătoare prin care să se confirme apartenența la rasă a familiilor de reproducție din care vor fi transvazate larve pentru creșterea mătcilor și respectiv a familiilor în care sunt mătcile bunici ale trântorilor folosiți pentru împerechere controlată;
  d) deținătorul stupinei de elită trebuie să fie sau să aibă specialist angajat, respectiv inginer zootehnist, prin contract de muncă sau contract de colaborare, care să fie implicat direct în activitatea de selecție și ameliorare; de asemenea să aibă un contract de colaborare cu un medic veterinar, cu respectarea legislației în vigoare;
  e) să transmită către ANZ modul în care va realiza împerecherea controlată, respectiv prin stație de împerechere apicolă controlată și/sau însămânțare artificială;
  f) în cazul împerecherii în stația de împerechere apicolă controlată, să transmită coordonatele G.P.S. ale stației de împerechere unde se vor realiza împerecherile naturale controlate, precum și perioada  de timp în care aceasta va fi funcțională, respectiv data când vor fi duse primele nuclee de împerechere și familiile crescătoare de trântori și data când vor fi readuse pe vatra permanentă;
  g) în cazul însămânțării artificiale, să dețină aparat de însămânțare artificială, tub de dioxid de carbon și stereomicroscop; deținătorul stupinei de elită să fie sau să aibă un operator calificat care să presteze însămânțarea artificială în calitate de angajat cu contract de muncă sau pe baza unui contract de colaborare, conform legislației în vigoare;
  h) să dețină baza tehnico-materială pentru creșterea mătcilor și evaluarea familiilor de albine: spatulă de transvazat, rame de creștere, nuclee de împerechere, seturi de plăcuțe de opalit numerotate care să respecte codul internațional al culorilor pentru marcarea mătcilor, cuști pentru mătci, cântar electronic microanalitic pentru cântărirea mătcilor, halate albe, lampă pentru sterilizarea instrumentarului, cântar pentru cântărirea producției de miere obținute de la familiile evaluate.

  Criterii de selecție ale familiilor de albine în stupina de elită

  Pentru a face parte dintr-o stupină de elită, familiile de albine trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  a) vitalitatea – rezistența la iernare și boli; verificarea se face toamna și primăvara;
  b) instinctul de acumulare – cantitatea totală de miere marfă obținută de la fiecare familie de albine într-un sezon;
  c) blândețea – se va evalua blândețea la fiecare intervenție în stup cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă familie extrem de agresivă și familie extrem de blândă, iar la finalul perioadei de evaluare se face media aritmetică;
  d) tendința de roire – primăvara și vara se evaluează tendința de roire cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă tendința de roire foarte mare și 4 familia nu a făcut botci de roire, iar la finalul perioadei de evaluare se ia în calcul valoarea cea mai mică;
  e) opțional se pot evalua și alte criterii: comportamentul pe faguri, rezistența la varooza, producția
  de polen, prolificitatea, etc.

  Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare

  Pentru a fi autorizată ca stupină de multiplicare, stupina trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

  a) are o schemă de multiplicare şi tehnologie de creştere proprie aprobată de ANZ;
  b) minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare se achiziționează din stupinele de elită autorizate de ANZ;
  c) o dată la doi ani, să achiziționeze din stupinele de elită autorizate de ANZ, minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare;
  d) dimensiunea minimă a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, înscrise în registrul agricol;
  e) deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să fie sau să aibă angajat personal atestat în domeniul apicol, confirmat prin diplomă/atestat/certificat de absolvire;
  f) identificarea familiilor de albine se realizează conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017;
  g) individualizarea mătcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului internaţional al culorilor;
  h) să dețină autorizație sanitar veterinară și certificat sanitar veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase şi potenţial transmisibile;
  i) deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să ţină o evidenţă strictă a activităţii, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 4 – 8;
  j) eliberează declaraţia de conformitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.
  k) deținătorul va prezenta la ANZ o declaratie pe proprie răspundere din care să reiasă că familiile aferente stupinei de multiplicare stau tot timpul anului pe vatra permanentă.

  Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) va controla anual organizaţiile/asociaţiile acreditate privind respectarea condițiilor de acreditare, de două ori pe an ( primăvara și toamna) stupinele de elită și multiplicare autorizate privind respectarea condițiilor de autorizare sau ori de cate ori este cazul.

  Când riscă crescătorii de albine retragerea acreditării sau autorizării stupinei de elită sau de multiplicare

  În urma verificării organizaţiilor/asociaţiilor acreditate și a stupinelor autorizate, dacă se constată nerespectarea cel puţin a unei condiții de acreditare sau al unuia dintre criteriile de autorizare prevăzute în prezentele norme metodologice, ANZ notifică reprezentantul legal al organizaţiei/asociaţiei sau deţinătorul stupinei de elită/stupinei de multiplicare despre neregula constatată şi despre perioada de timp în care trebuie să se conformeze. În cazul în care, după perioada notificată, organizaţia/asociaţia sau deţinătorul stupinei de elită/stupinei de multiplicare nu a remediat neregula, ANZ retrage acreditarea organizaţiei/asociaţiei sau autorizarea stupinei de elită/stupinei de multiplicare, iar timp de 2 ani de la retragere aceasta nu mai poate solicita o nouă acreditare/autorizare.

  MADR precizează că cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro.

  Proiectul de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr.383/2013 se poate descărca de la link-ul: Ordin-norme-legea-apiculturii_12_noiembrie_2020


  Te-ar mai putea interesa

  Val de caniculă cu noi recorduri termice. Județele care au intrat sub alertă meteo până vineri Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h!

  Ultimele știri

  Super concurs pentru fermierii parteneri Rodbun, cu premii fantastice Ce facem cu solul – îl îmbunătăţim sau sperăm în continuare în ploi optime şi la timp? Producătorii europeni de îngrășăminte cer taxe suplimentare pentru fertilizanții din Rusia și Belarus