• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Plata directă pe pășune! Condiție obligatorie pentru subvenții – votată în Parlament!

  Roxana Dobre -

  Fermierii care vor să încaseze subvențiile pe pășune în campania viitoare de plăți, 2021, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei, se arată într-un amendament votat de parlamentari marți, 9 noiembrie. De precizat că această obligativitate este în vigoare și la acest moment!

  În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu data de 1 ianuarie 2022 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”, se arată în amendamentul votat de parlamentari, care trebuie promulgat de președintele Klaus Iohannis și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

  Reamintim că pentru pășunile/pajiştile comunale concesionate / închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:

  a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată / închiriată. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii Cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată / închiriată de către asociaţie.

  Membrii asociaţiei fac dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști permanente, prezentând copia de pe contractul de concesiune/ închiriere al pajiștii de către asociație și copia centralizatorului care cuprinde acordul asociației, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășunează, codurile de identificare din Registrul național al exploatațiilor, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru.

  b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată / închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor pe perioada păşunatului/ tabere de vară.

  Asociaţia crescătorilor de animale prezintă centralizatorul care cuprinde acordul membrilor de a depune cerere unică de plată, cu datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășunează, codurile de identificare din Registrul național al exploatațiilor, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru, copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.

  Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/ animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă.

  Plata pe pășune pleacă de la Schema de la 98 de euro, cât este plata minimă pe suprafață (SAPS) și crește major dacă sunt accesate și măsuri de agro-mediu pentru care se încheie angajamente cu APIA.

  Iată ce scheme pot fi cerute pentru pășune (cuantumurile sunt valabile pentru anul de cerere 2020)

  PLĂȚI DIRECTE: Plată unică pe suprafață (SAPS) cuantum 98,738 euro/ha adică 481,101 lei/ha.
  Plata redistributivă, primul interval: 1-5 ha, inclusiv cuantum 5 euro/ha adică 24,362 lei/ha, al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv 48,105 euro/ha adică 234,393 lei/ha.
  Plata pentru înverzire cuantum 57,824 euro/ha adică 281, 749 lei/ha.
  Plata pentru tinerii fermieri cuantum 36,6119 euro/ha adică 178,391 lei/ha.

  MĂSURI COMPENSATORII: Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an
  Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):
  varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ ha/an;
  varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an.

  Pajişti importante pentru păsări:
  Subpachetul 3.1 – Crex crex:
  varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an;
  varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;

  Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
  varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;
  varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.

  Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;
  varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.

  Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
  sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică – 200 euro/ha/an,
  sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică cu 2 variante:
  varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 269 euro/ha/an,
  varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 190 euro/ha /an

  Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)
  sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)
  varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an
  varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 euro/ha/an

  sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)
  varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 269 euro/ha/an
  varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 190 euro/ha/an
  varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 euro/ha/an.


  Te-ar mai putea interesa

  Veste bună pentru fermieri: Crește prețul porumbului! Tractorul românesc Tagro, produs la Reghin, se vinde bine la export, mai ales în Ungaria Ministrul Daea, anunț pentru crescătorii de vaci: ANT – 105 euro/bovină, SCZ – 300 euro/cap de vacă!

  Ultimele știri

  Țările membre UE – ”DA” hotărât împotriva a două neonicotinoide cu risc pentru albine! Ofertele toamnei de la Daymsa – la Târgul FFExpo, organizat în perioada 13-15 octombrie! Apan Agriculture Equipments – importator EXCLUSIV Agrifac în România!