• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Genetica din Transilvania: ”Dorim să obținem recunoașterea ca Societate nouă de ameliorare!”

  Roxana Dobre -

  Punct de vedere! Agrointeligența-AGROINTEL.RO a primit la redacție  un punct de vedere din partea Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă (G.T.C.A) pe care îl publicăm integral. Documentul este semnat de Arghir Ilea, președintele ”Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă”.

  ”De ani buni se prezintă pe toate canalele media modelul de succes al organizării fermierilor din țări cu zootehnie performantă (vezi Franța, Danemarca, Olanda etc). Iată că și în România se mișcă lucrurile în aceeași direcție bună și va putem informa că peste 1.500 de fermieri, cu toții crescători de bovine din județele: Cluj, Bihor, Satu Mare și Sălaj au înființat Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă (G.T.C.A).

  Baza voinței și deciziei noastre este clădită pe același fundament și principii sănătoase ca împreună să putem mai bine și mai eficient organiza, dezvolta, coordona și valorifica produsele noastre într-o piață concurențială liberă. Deținem împreună peste 20.000 de capete de bovine și în baza regulamentului european 1012 din 8.06.2016 dorim să obținem recunoașterea ca Societate nouă de ameliorare, să avem un registru propriu de evidență genealogică pentru efectivul nostru de animale și să putem organiza un program de ameliorare.

  Populația de Bălțată cu roșu are efectivul cel mai mare din țară, peste 300.000 de capete, cu importanță deosebită economic, cu istorie mare de peste 100 de ani, efectiv ce impune, pentru o bună organizare și ameliorare, existența pe zone a mai multor societăți de ameliorare. Ca exemplu, Germania la o rasă importantă pentru ei cum este Bălțată Germană, există 7 societăți de ameliorare recunoscute de autorități la nivel național pentru o bună organizare și dezvoltare a programului de ameliorare.

  Peste 90% din efectivul nostru de Bălțată Românească, conform raportărilor ACVBR, încă se găsește în secțiunea secundară a registrului condus la Brașov, după mai mulți ani de existență a acestuia. Evoluția este mult prea mică față de potențialul existent iar pe acest efectiv crescătorii noștri doresc un plan propriu de organizare având ca obiectiv creșterea anuală a efectivului în rasă curată. Fundamentul organizării G.T.C.A. bazat pe punctul 21 al regulamentului european care spune:
  (21) „Dreptul unei societăți de ameliorare sau a unei exploatații de ameliorare care îndeplinește criteriile stabilite de a fi recunoscută ca atare, ar trebui să reprezinte un principiu fundamental al dreptului Uniunii în domeniul ameliorării animalelor și al pieței interne. Protecția activității economice a unei societăți de ameliorare recunoscute existente nu ar trebui să justifice refuzul autorității competente de a recunoaște o societate de ameliorare suplimentară pentru aceași rasă sau încălcarea principiilor care reglementează piață internă”.

  Aducem câteva clarificări, cu privire la situația existentă și nevoia imperioasă de organizare a noastră într-o societate nouă de ameliorare:

  1. Orice societate de ameliorare are rol de a conduce un registru, la capitolul 1 Dispoziții generale al regulamentului european punctul 12 spune că registru genealogic înseamnă ’’ …orice arhivă sau suport de date…’’ ce ține evidență animalelor dintr-o specie, în numele și interesul fermierilor. Dacă la început Societatea de ameliorare ACVBR a colaborat cu Pedigree.ro pentru păstrarea datelor în soft, la fel că celelalte societăți importante de ameliorare din România, soft agreat și de autoritatea competentă, iată că în ultimul an ACVBR a reziliat acest contract fără o informare în prealabil, fără acordul nostru, al fermierilor. De asemenea Organizațiile de control sunt obligate la muncă suplimentară, să introducă datele în două programe diferite, iar pentru fermierii ce dețin mai multe rase în exploatație le este foarte greu să urmărească evidența înregistrărilor în două programe diferite. Deoarece datele de la animale noastre ,considerăm că nu mai sunt în siguranță în societatea în care suntem înscriși actualmente, respectiv ACVBR, am înaintat o cerere Autorității competente ANZ de autorizare pentru Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă ca Societate de ameliorare pentru conducerea propriului registru. În acest sens Cooperativa (GTCA) a semnat un contract de colaborare cu Pedigree.ro și dorim ca toate datele noastre pentru fiecare vacă cuprinsă în program să fie în siguranță într-un soft autorizat, specializat pe evidență, analiză, astfel fermierii având garanția pe mai departe în păstrarea și dezvoltarea corectă a datelor ce le aparțin.

  2. Considerăm că este momentul să se repare greșeala făcută inițial, de acordare a unui singur registru pe o populație atât de numeroasă, dacă lucrările de selecție se pot face conform specialiștilor pe un efectiv minim de 2000 cap. În condițiile în care avem și zone geografice cu populație foarte diferită, putem spune deja Tipul de Bălțată de Transilvania, de Banat, de Moldova cu o populație foarte heterogenă, cu diversitate mare ce nu poate fi prins într-un singur obiectiv de ameliorare a unei singure societăți de ameliorare. De aceea credem că este imperios necesar ca și fermierii români să aibă același drept ca fermierii europeni, de a se organiza în mai multe societăți de ameliorare.

  3. De asemenea este de știut că în cadrul zonelor avem diferențe de la crescători la crescători foarte mari în funcție de sistemele de producție de la intensiv, semi-intensiv la extensiv. Astfel, se impun mai multe societăți de ameliorare cu obiective diferite, pentru păstrarea diversității, pentru a da o șansă reală unui crescător să se înscrie într-o societate de ameliorare. Aceasta trebuie să reprezinte din punct de vedere a obiectivelor și metodelor de selecție, cel mai fidel nevoile crescătorului, cu șansă reala spre o evoluție și ameliorare corectă a efectivului propriu.

  4. O mare parte din însușirile importante a rasei mixte legate de fitnes și producția de carne, deși sunt prinse într-un program de ameliorare, practic nu există după atâția ani de funcționare a RG -ACVBR, nu există lucrări de selecție, analiză și raportare pe aceste însușiri de maximă importanță economică ca: longevitate productivă, celule somatice, persistența lactației, iar la carne nu avem calculat s.m.z(spor mediu zilnic), clasificarea carcaselor și randamentul la sacrificare. Aceste însușiri ne conferă noua crescătorilor de vaci Bălțată tipul mixt de producție, un avantaj economic în comparație cu celelalte rase, însușiri pe care le dorim să fie urmărite și realizate în obiectivele propuse de noi în programul de ameliorare.

  5. Una din sarcinile importante a unei societăți de ameliorare este sprijinul acordat crescătorilor pentru organizarea pietii animalelor de reproducție. Acest lucru se face prin stabilirea prețurilor de referință în urma clasificării valorilor de ameliorare și importanța economică, prin organizarea de licitații, etc. Și la ora actuală, piața animalelor de reproducție este una neorganizată, putem afirma chiar haotică, la mana speculanților. Acesta este un alt obiectiv ce va fi organizat pentru fermieri, în cadrul societăți noastre de ameliorare.

  6. Societatea de ameliorare ACVBR fiind în poziția de monopol la ora actuală, impune ce tauri să se folosească în ferme, impune potrivirea de perechi, și devine proprietar de drept pe tăurașii ce-i interesează, obținuți din taurii în testare. Iată ce spune regulamentul european în acest sens: (24) asociațiile de crescători, organizațiile de crescători care pot fi și întreprinderi private, sau organismele publice ar trebui să fie recunoscute ca societăți de ameliorare doar în cazul în care la programele lor de ameliorare participă crescătorii și în cazul în care se asigură că crescătorii în cauza au libertatea de alegere în ceea ce privește selecția și ameliorarea animalelor lor de reproducție de rasă pură, au dreptul de a înscrie în registrele genealogice descendenții proveniți de la animalele respective și au posibilitatea de a fi proprietarii animalelor în cauza. Sunt aspecte foarte importante pe care acum fermierii reprezentați de G.T.C.A. doresc să le modifice, doresc să participe activ la stabilirea obiectivelor din program și să fie prezenți la urmărirea derulării lor.

  7. În plus, mai multe societăți de ameliorare în cadrul unei rase cu efectiv suficient de mare pentru activitatea de selecție înseamnă :
  • păstrarea diversității
  • organizare zonală mai bună
  • obiective diferite de selecție și ameliorare
  • lucrări de selecție mai intense
  • șansa crescătorilor de a alege pentru efectivul sau și obiectivele sale, ceea ce se potrivește cel mai bine.

  8. Existența unei singure societăți de ameliorare crează monopol total, de aceea așa cum funcționează și în alte state, în cadrul unei populații suficient de mare există mai mulți ofertanți, mai mulți competitori, mai multe societăți de ameliorare pentru că:

  • concurența este benefică în asigurarea corectă a serviciilor
  • reglarea prețurilor se face pe bază de cerere-ofertă
  • zona concurențială crează permanent o motivare, stimulare, determinare spre performanță
  • se descentralizează deciziile de la nivel național, în mai multe puncte la nivel local

  Credem cu tărie, că voința și dreptul nostru, respectând totodată legislația națională și internațională, urmărind principiile tehnice în munca de ameliorare sub coordonarea autorității competente, sunt argumente suficiente pentru realizarea acestui obiectiv propus.

  Prezentarea actuală, nu caută vinovați, prezintă doar o analiză a situației existente în fermele noastre, iar noi crescătorii, semnatari, dorim recunoașterea Societății de ameliorare pentru conducerea propriului registru și realizarea programului de ameliorare în interesul comun al tuturor”.


  Te-ar mai putea interesa

  Veste bună pentru fermieri: Crește prețul porumbului! Tractorul românesc Tagro, produs la Reghin, se vinde bine la export, mai ales în Ungaria Ministrul Daea, anunț pentru crescătorii de vaci: ANT – 105 euro/bovină, SCZ – 300 euro/cap de vacă!

  Ultimele știri

  Țările membre UE – ”DA” hotărât împotriva a două neonicotinoide cu risc pentru albine! Ofertele toamnei de la Daymsa – la Târgul FFExpo, organizat în perioada 13-15 octombrie! Apan Agriculture Equipments – importator EXCLUSIV Agrifac în România!