• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Impozit majorat pentru terenurile agricole nelucrate. Primăriile anunță controalele din acest an!

  Roxana Dobre -

  Impozit mai mare pentru terenurile agricole nelucrate, lăsate pârloagă. Administrațiile locale demarează și în acest an controale pentru a verifica suprafețele pârloagă, iar un avertisment public este emis la început de an, pentru proprietarii acestor suprafețe agricole. Majorarea impozitului se decide la nivel local de către Consiliile Locale și poate fi de 500% din valoarea impozitului.

  Anunț de la Primărie pentru proprietarii de terenuri

  Una dintre primele primării care a anunțat majorarea impozitelor pentru terenurile lăsate în paragină este cea de la Arad. Municipalitatea arădeană anunţă că „în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru terenurile nelucrate timp de doi ani consecutiv, proprietarii și utilizatorii acestora datorează impozite majorate”.

  Comisie la Primărie pentru a controla terenurile agricole

  În acest sens, la nivelul Primăriei Municipiului Arad, s-a dispus constituirea unei comisii formată din funcționari din cadrul Serviciului Agricol, care, începând cu data de 1 mai 2021, vor desfășura activități de verificare pe teren la persoanele care figurează declarate în registrul agricol și în baza de date fiscală cu teren agricol extravilan și intravilan.

  „Vă comunicăm că proprietarii și utilizatorii terenurilor agricole (persoane fizice sau juridice) sunt obligați să întrețină și să asigure cultivarea acestora, să efectueze lucrări specifice pentru îndepărtarea vegetației necultivate, să nu permită depozitarea deșeurilor, să asigure protecția solului și să nu pericliteze starea de sănătate a populației. Nerespectarea prevederilor legale prezentate mai sus atrage majorarea impozitului pentru terenul agricol” – transmite municipalitatea.

  Majorarea impozitului pentru terenul pârloagă, în Codul Fiscal

  Fermierii sau crescătorii de animale care datorează autorităților locale impozite pe terenuri pot fi ”sancționați” de primării cu un cuantum majorat de până la 500 la sută din valoarea impozitului, dacă nu întrețin suprafețele respective sau le lasă pârloagă mai mult de 2 ani consecutiv. Măsura, care este prevăzut în Codul Fiscal, Capitolul X, se poate pune în aplicare prin decizie a Consiliului Local care în prealabil face verificări în teren, pentru evaluarea suprafețelor, și întocmește procese verbale de constatare care sunt înmânate și proprietarilor.

  Potrivit Codului Fiscal decizia privind majorarea impozitului se poate aplica următoarelor categorii de folosință:

  Terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat dacă, în fapt, nu este utilizat/exploatat/lucrat/întreținut potrivit categoriei de folosință cu care figurează înregistrat în registrul agricol.

  Majorarea se poate decide prin hotărâre a consiliului local

  Majorarea impozitului se poate decide doar prin vot al Consiliului local iar ”penalitățile” se pot clasa între 0% și 500%, inclusiv, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, indiferent că acesta se află în intravilan sau în extravilan; majorarea poate fi diferită în funcție de condițiile stabilite prin această hotărâre.

  Constatarea stării de fapt se face prin proces-verbal întocmit de către persoana/persoanele anume împuternicită/împuternicite prin dispoziție de către primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București.

  Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, contrasemnat de contribuabil ori de împuternicitul acestuia sau, în lipsa oricăruia dintre aceștia, de persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului, alta decât cea care întocmește și semnează acest proces-verbal, se înmânează sau se transmite contribuabilului, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În acest proces-verbal se prezintă elementele de fapt și de drept ale situației ce conduce la majorarea impozitului pe teren.

  La propunerea primarului, prin hotărâre a consiliului local, cu caracter individual, se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale. Majorarea impozitului pe teren se aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după cum urmează:

  a) pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă și număr administrativ, potrivit nomenclaturii stradale;
  b) pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate și procesului-verbal de punere în posesie sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal.

  Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local.

  Potrivit Codului Fiscal, în preambulul hotărârii consiliul local este obligatoriu să se cuprindă procesele-verbale. Pentru punerea în aplicare a prevederilor legii din Codul fiscal, privind clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se au în vedere următoarele:

  a) În cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;
  b) În cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură;

  Cine face excepție de la majorarea impozitului

  Fac excepție de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea publică locală începerea lucrărilor. În vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unității administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească fișa de evaluare și nota de constatare.

  După identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respectiv și să mențină în continuare clădirea/terenul în stare de întreținere/îngrijire. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate. În cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;

  Dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire necesare, persoanele prevăzute la lit. d) vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unității administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. În municipiul București, această atribuție revine consiliilor locale ale sectoarelor. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în evidențele fiscale, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local.

  În cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se reia procedura pe numele noului proprietar.


  Te-ar mai putea interesa

  Un tânăr întors din Olanda și-a făcut plantație de lalele. Grădina poate fi vizitată gratuit Comunele din România unde fermierii primesc subvenții APIA în plus la hectar Furtuna Renata ajunge în România – sunt așteptate ploi, vijelii și temperaturi scăzute

  Ultimele știri

  UE intenţionează să îşi majoreze exporturile de alimente în China, în pofida tensiunilor comerciale Micii fermieri – subvenție APIA de 98,80 euro/ha. Banii se virează acum în conturi Lista produselor agricole din Ucraina pentru care se pot introduce taxe vamale