• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • De ce a întors președintele Băsescu legea privind vânzarea terenurilor către străini

  agrointeligenta.ro -

  Președintele Traian Băsescu a semnat astăzi cererea prin care solicită Parlamentului reexaminarea legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare.

  Președintele își motivează cererea de reexaminare arătând că este necesară regândirea articolului 2, potrivit căruia prevederile legii se aplică atât persoanelor fizice — cetățeni români, respectiv cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE), cât și „persoanelor juridice având naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene”.

  Această reglementare nu este clară întrucât trebuie prevăzut expres dacă legea se aplică și persoanelor juridice având naționalitatea română sau numai persoanelor juridice având naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, altele decât cele române. Precizarea este utilă deoarece un act normativ trebuie să fie predictibil și previzibil„, arată președintele.

  Traian Băsescu atrage totodată atenția că legea ar urma să fie aplicabilă persoanelor juridice care au naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene și, implicit, și Agenției Domeniilor Statului, agenție care ar urma să fie preluată de către Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare odată ce aceasta va fi înființată.

  „Vânzarea terenurilor agricole extravilane care se află în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului trebuie să se realizeze exclusiv printr-o procedură de licitație publică și nu prin parcurgerea procedurii de vânzare-cumpărare reglementată de prezenta lege”, spune Băsescu.

  Dreptul de preemțiune, revizuit

  Un alt articol care necesită îmbunătățiri în opinia șefului statului este cel prin care se reglementează dreptul de preempțiune în cazul înstrăinării, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan.

  Articolul 4 stipulează că drept de preempțiune pot avea și persoanele fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității și statul, la preț și în condiții egale, în ordinea stabilită prin lege.

  „În această situație, legea nu oferă criteriile prin care aceste persoane pot face dovada calității de agricultor, art. 25 din lege prevăzând că se vor elabora norme metodologice pentru aplicarea legii. Apreciez oportun ca aceste criterii să fie prevăzute în cuprinsul legii, iar nu într-un act normativ inferior legii”, susține Băsescu.

  Referitor la articolele privitoare la înființarea Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare și la preluarea de către aceasta a atribuțiilor Agenției Domeniilor Statului, Traian Băsescu precizează că potrivit legii nr. 268/2001 ADS exercită în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului.

  „În consecință, Autoritatea, având un drept de preempțiune potrivit art. 4, va putea cumpăra, în numele statului român, terenurile agricole extravilane. Autoritatea îndeplinește și atribuții cu privire la verificarea exercitării dreptului de preempțiune, cât și a condițiilor legale de vânzare-cumpărare de către potențialul cumpărător. Drept urmare, această autoritate, pe de o parte, are un drept de preempțiune similar coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, persoanelor care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității, precum și statul român, iar pe de altă parte, verifică și îndeplinirea procedurii referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune. Consider oportun ca această verificare a procedurii să fie conferită prin lege unei alte autorități, iar nu celei implicate efectiv în desfășurarea procedurii, în calitate de beneficiar al dreptului de preempțiune”, solicită președintele.

  Totodată, Traian Băsescu se referă și la faptul că Autoritatea emite avizul încheierii contractului de vânzare-cumpărare al terenurilor cu destinație agricolă de către persoanele fizice prevăzute la art. 2, această reglementare fiind deficitară în opinia sa.

  „Avizul se emite numai persoanelor fizice, nu și persoanelor juridice, ceea ce ar conduce la o reglementare discriminatorie. Emiterea avizului de către o autoritate centrală va duce, inevitabil, la îngreunarea procedurilor privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din extravilan. Astfel, se impune instituirea unei proceduri de verificare și conformitate a respectării dreptului de preempțiune clară, flexibilă și apropiată de interesele persoanelor ce intenționează să înstrăineze terenuri agricole în extravilan”, se arată în cererea de reexaminare.

  În ceea ce privește aplicarea legii trimisă spre promulgare, Traian Băsescu face referire la art. 25 care prevede că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vor elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, norme metodologice.

  „În acest context, pentru a se evita un blocaj în ceea ce privește tranzacțiile care au ca obiect vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole extravilane, consider că ar trebui să se prevadă ori că legea va intra efectiv în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Guvernului a normelor metodologice, ori că, în intervalul de timp de la data intrării în vigoare a legii până la data aprobării normelor metodologice, urmează a se aplica legislația civilă, de drept comun, în materia dreptului de preempțiune„, afirmă șeful statului potrivit sursei citate.

  Traian Băsescu adaugă că în opinia sa legea trebuie să prevadă și procedura de urmat în cazul în care dreptul de preempțiune nu este exercitat de către beneficiarii legali, iar vânzătorul terenului, pe piața liberă, primește o ofertă de preț mai mică decât cea din oferta de vânzare a terenului agricol extravilan făcută la momentul declanșării procedurii de vânzare.

  Proiectul de lege a fost dezbătut și adoptat de către Parlament la începutul lunii decembrie.

  Sursa: Agerpres.ro


  Te-ar mai putea interesa

  Încă o lovitură în plină criză energetică! Se anunță una dintre cele mai geroase ierni, săracă în precipitații! Hibrizii de floarea-soarelui de la Donau Saat: genetică de ultimă generație pentru producții stabile În Grădina Danei. Ediția de săptămâna aceasta, 29 septembrie 2022

  Ultimele știri

  George Chiriță este noul director general al AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Comisia de agricultură a decis! Contractele de arendă – durată de minim 10 ani! Consultanță în legumicultură de la specialiștii Marcoser, în cadrul FFExpo 2022 (13-15 octombrie)